Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

17. Groote Noord

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Onbekend c 2 Rembrand Utrecht b
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:Omstreeks 1915
Jaartal foto 2:1926
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst:
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 3: m
Uitgever Beerding 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 4: b
Uitgever Schaefer Amsterdam omstreeks 1920.
Het derde pand aan de rechter kant is dat van Stumpel.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 5: m
Uitgever Beerding 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 6: j
Uitgever Boon Amsterdam 1903.
'Het Rondje' schrijft afzender Gerard op 21 juli 1903 op deze ansichtkaart. Het door Gerard bedoelde Rondje betreft het winkelrondje bestaande uit: Groote Noord; Roode Steen; Kerkstraat; Kerkplein; Nieuwstraat; Gouw; Gedempte Turfhaven en Breed.
Maar het Rondje was meer dan alleen een winkelrondje. In de eerste helft van de 20e eeuw was het de gewoonte van, ik noem het maar, jongelui op vrijersvoeten om op zaterdagavond het Rondje te lopen. De jongens liepen de ene kant op en de meisjes de andere kant, zodat ze elkaar meerdere keren konden tegenkomen. Zo is menig relatie ontstaan. De politie hield toezicht op dit gebeuren.
Ook de Kroniek spreekt over 'Het Rondje'.

Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (1931).
In 1918 werd besloten om het z.g. rondje electrisch te doen verlichten en om, bij uitbreiding van het electrisch net, eveneens uitbreiding te geven aan de electrische straatverlichting.
Later is op dit besluit teruggekomen en is vrijwel algemeen de gasstraatverlichting weder ingevoerd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 6A: j
Uitgever Winkelgalerij 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 6B: k
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (1978).
Een wel heel oude foto, genomen op de hoek Groote Noord-Nieuwsteeg. Op dit punt is nu de zaak van Vroom & Dreesmann. U ziet hier de bakkerswinkel van Wubbe. Uiteraard hebben we Wubbe zelf niet gekend, maar vermoedelijk staat hij in de deuropening. Volgens ingewijden had Wubbe destijds blauw haar, een dracht die tegenwoordig niet zou hebben misstaan, maar die toen wel veel stof tot praten zal hebben gegeven.
De reclame op de muur zou suggereren dat Wubbe hoofdagent voor de thee van de firma E. Brandsma zou zijn. Het is echter een muurreclame, want de agent in Hoorn was de firma F.A. Potgieser, die haar winkel had op de Roode Steen, waar nu de Middenstandsbank is.
Naast Wubbe de pijpwinkel van Bos en vervolgens de boekhandel van Stumpel.
Op de etalageruit staat: "Advertentien Alle Dag- en Weekbladen, Binderij en Drukkerij". Later is Stumpel verhuisd naar de overzijde.
En
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
In 1906 komt aan dit alles een eind door de bouw van Vroom & Dreesmann, zij het nog in een andere vorm dan tegenwoordig. De situatie die nu bestaat, dateert van 1935 toen het warenhuis een rigoureuze verbouwing onderging.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 7: b
Uitgever Visser vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 8: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 8A: m
Uitgever Karssen vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 9: b
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 10: b
Uitgever Geerts 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 11: b
Uitgever Vivat Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 12: j
Uitgever Beerding 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 13: m
Uitgever Boon Amsterdam 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 14: c
Uitgever onbekend omstreeks 1940.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 14A: v
Particuliere foto omstreeks 1920.
Dit pand zien we op foto 14 uiterst links.
Later kwam 'Aben Gemakschoenen' in dit pand.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 15: m
Uitgever Winkelgalerij 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 15A: c
Particuliere foto omstreeks 1930.
Achter de koeien zien we de ingang van de Jan van Neksteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 15B: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 16: b
Uitgever Beerding 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 17: j
Uitgever onbekend 1924.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (1978).
Koemarkt op het Groote Noord. Het aanbod van vee was veel groter dan tegenwoordig. De traditionele koestok, onontbeerlijk bij zo een marktfestijn, was natuurlijk aanwezig. Zie maar bij de mannen links.
Rechts, voor de kapperszaak van R. Flart, nog twee mannen met een boerenpet op en een heeft zelfs een geknoopte zakdoek om.
Rechts van de kapperszaak de goud- en zilverwinkel van J.P. Koppies, met in de portiek een leuk tegelwandje. De dames Koppies, die jaren deze zaak hebben gevoerd, rusten nu op hun lauweren en in dit pand is nu een restaurateur van oude meubelen gevestigd.
Aan de andere zijde van Flart de winkels van de firma "Lippits NV voorheen W. in hoeden en petten", nu nog een bekende zaak.
De witte fronten hangen keurig voor de ramen. In de zaak ernaast zijn de petten in rijen, aan een koord, uitgesteld.

Uit: 'de Nieuwe Kroniek van Hoorn' (1891):
Wat niet in den algemeen treurigen toestand deelde, was de Hoornsche najaarsveemarkt, deze bleef even bekend als ze steeds geweest was: in 1810 kwam er ruim 16.000 stuks vee ter markt en onze haven zal er in die dagen wel weer uitgezien hebben als vroeger, want er waren niet minder dan 40 schepen naar hier gekomen, alleen om 't vee naar andere plaatsen overtebrengen.
En:
Maakten we bij verschillende vorige gelegenheden reeds melding van groote najaarskoemarkten, die hier gehouden werden, in 1823 had men er weder eene, die voor geen der vorige onder behoefde te doen; behalve op 't Breed en 't Achterom, stond het vee op 't Noord, van de Noorderpoort af, tot aan de Kerksteeg toe.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 17A: c
Particuliere foto zeventiger jaren.
Op foto 17 zien we deze drie panden uiterst rechts.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 18: j
Eigen uitgave van Willem Schuld Groote Noord 90 omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18A: c
Particuliere foto 1910-1920.
In 1910 vestigde Albert Heijn zich in Hoorn op het adres Groote Noord 110.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18B: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Het pand is verschillende keren verbouwd. Deze foto is genomen vanuit de Gortsteeg.
In december 1973 verliet Albert Heijn het Groote Noord en verhuisde naar de Stationsweg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 19: b
Eigen uitgave van Rijwielhandelaar Strengman Groote Noord 97 omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 20: b
Uitgever Brinio Rotterdam 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 20A: v
Particuliere foto februari 1945.
Bij de opening van Simon de Wit in het pand Groote Noord 103-105 in februari 1945 ontstond een flinke rij wachtenden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 21: b
Uitgever Rembrandt Utrecht 1926.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 21A: k
Particuliere foto omstreeks 1910.
Dit pand zien we op foto 21 als tweede links.
En op foto 22 uiterst links.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 21B: v
Particuliere foto twintiger jaren.
We zien Sint Nicolaas in een open rijtuig. Hij bevindt zich voor de winkel van De Jong & Eilander Groote Noord 134. Dit pand zien we op foto 21 uiterst rechts.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 21C: k
Particuliere foto dertiger jaren.
Dit pand, Groote Noord 138, maakte deel uit van cafe De Witte Engel (hoek Breed-Groote Noord). We zien het pand op foto 21B uiterst links.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 22: k
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 23: v
Uitgever onbekend 1902.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
Nog wel herkenbaar, maar toch een geheel andere sfeer ademend, is deze foto van de panden Grote Noord 111 en 113, nog met gietijzeren luifel, het tegenwoordige restaurant 'In de oude Zaadmarkt' op de hoek van het Grote Noord met het Breed.
Het pand Grote Noord 111, bekend om zijn nog aanwezige luifel waarop het bord 'De Bonte Hond', heeft nog zijn oude functie van 'Stoom-tabakskerverij en koffybrandery', waar men intussen ook suiker, thee en zelfs borstelwerk kon krijgen.
In 1902 werd de zaak nog gedreven door H.Z. Blom (1847-1929), die met zijn vrouw Maria de Beer twee dochters had: Johanna Maria en Jansje Cornelia.
Lambertus Visser, die zijn sigarenmagazijn op de Rodesteen had, huwde met Johanna Maria Blom en verplaatste in 1909 zijn nering naar 'De Bonte Hond'.
Curieus zijn voor het meest linkse raam de witte stenen Goudse pijpen, die kennelijk in het begin van de 20e eeuw nog algemeen gebruikt werden.
In het midden van de straat ziet men de rails van de paardentram, die tot zijn opheffing op 1 januari 1918 door het Grote Noord heeft gelopen.
Dit heeft plaats gevonden vanaf 1886 toen de paardentram Hoorn-Enkhuizen door de Streekdorpen in dienst werd gesteld. Het beginpunt in Hoorn was de Rodesteen.
(Einde)

Links zien we de koper- en blikslagerij van Miezenbeek.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2018
Bericht:Foto 24: b
Uitgever Swidde omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Nov 2018
Bericht:Foto 25: v
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
Gezicht op het Kleine Noord omstreeks de eeuwwisseling, gezien vanaf het Grote Noord.
Rechts, boven de gaslantaarn, het uithangteken van het café 'De Witte Engel'. Daarachter de geschoren lindebomen van het hotel-café 'De Keizerskroon'.
Op de andere hoek, tegenover 'De Keizerskroon', de bekende Hoornse tabakszaak 'De Kroot'.
In het wegdek de rails van de paardentram Hoorn-Enkhuizen, die per 1 januari 1918 werd opgeheven, waarna de rails werden verwijderd.
De kleding van de op de foto voorkomende personen is karakteristiek voor de werkmansstand van het begin van de 20e eeuw.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 25A: c
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 25B: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 May 2019
Bericht:Foto 26: v
Uitgever P. Nooteboom maart 1960.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jul 2021
Bericht:Foto 27: c
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: