Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

23. Italiaanse Zeedijk

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Beerding j 2 Particuliere foto c
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1910
Jaartal foto 2:omstreeks 1910
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst:
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 3: k
Uitgever onbekend omstreeks 1950.
We zien links de ingang van de Bottersteeg. De huizen die we aan de linker zijde van de Italiaanse Zeedijk zien werden bewoond door C. van Kalken; de weduwe Sas; J. Spel; J. Kikkert; D. Scholten; P. Loos; C. Reuvers; C.J. Pusch en in het hoekhuis met de Pompsteeg W. Wormsbecher.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 4: b
Uitgever Vivat Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 5: b
Uitgever Beerding 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 6: m
Uitgever A. Bakker 1901.
Uit: 'Hoorn in Feesttooi' (1982).
In 1901 werd de proefboerderij door prins Hendrik geopend. Ter ere daarvan was de hele stad, en zo ook de Italiaanse Zeedijk, met vlaggen getooid.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 7: k
Uitgever P. Nooteboom 1949.
In dit hoekpand was bakker Aay gevestigd en voor hem bakker Pieters.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 8: v
Uitgever P. Nooteboom 1952.
We kijken in de richting van de Paardensteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 9: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 10: m
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Iets rechts van het midden zien we Ge Breve staan met een witte trui aan. We zien zijn hoofd naast dat van een klein kind. Uiterst links zien we nog net een man in de deuropening, dat zou opa Breve zijn.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:18 May 2018
Bericht:Foto 11: c
Uitgever onbekend 1906.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
De Italiaanse Zeedijk is wel de Hoornse straat die in de loop der tijden het meest haar aanzien van vroeger heeft verloren.
In de oudste tijden was het zelfs helemaal geen straat, maar, de naam zegt het al, een dijk of zeewering waarachter een rij huizen lag. Dat waren dan de huizen aan de rechter kant als men met zijn rug naar de Hoofdtoren staat. De linker kant was onbebouwd en gaf over de dijk een uitzicht op het Hoornse Hop.
In een later stadium werd de straat verbreed tot een kade die zowel voor waterkering diende als voor aanlegplaats voor schepen. Een kade die in die jaren een van de levendigste stadsbeelden van Hoorn moet hebben gevormd.
Omstreeks die tijd zal waarschijnlijk ook de huidige naam in gebruik zijn gekomen, omdat hier vooral reders, kooplieden en schippers zullen hebben gewoond die in hoofdzaak handel dreven op ItaliŽ en andere gebieden aan de Middellandse Zee.
Men ziet op de foto de panden 40 en 42 (thans 56 en 58). Het huis nr 42 is dat van de smid J. Schoof.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Sep 2020
Bericht:Foto 12: v
Uitgever onbekend 1906.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
De Italiaanse Zeedijk, die zijn naam heeft te danken aan de vele kapiteins en reders die op de Middellandse Zee voeren en die daar sedert de tweede helft van de 17e eeuw hun woning hadden, behoorde oorspronkelijk tot de meest aanzienlijke straten van Hoorn.
De achteruitgang van Hoorn als zeehaven in de tweede helft van de 18e eeuw bracht ook voor de Italiaanse Zeedijk een geleidelijke teruggang, die in de loop van de 19e eeuw steeds meer tot volledig verval leidde.
Zijn er van de reeds veel bescheidener midden-18e-eeuwse woningen op deze foto uit 1906 nog een aantal -zij het in vervallen staat- bewaard gebleven, thans is ook van deze panden praktisch niets meer over.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 13: j
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Het pakhuis (hoek Melknapsteeg) van Jan van den Berg werd na hem door Bels Swinkels gehuurd. De laatste startte er een fietsreparatiezaak.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 14: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Het pand rechts is dezelfde als op foto 13 in het midden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 15: v
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 15A: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 16: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 17: v
Particuliere foto twintiger jaren.
De panden Italiaanse Zeedijk 75 en 77 (foto 13 tot en met 16) en dit pand met nummer 85 werden samen met vele andere panden in Hoorn in 1923 onbewoonbaar verklaard. Op foto 16 zien we van dit pand (nr 85) het bovenraam open staan. Op foto 19 zien we nummer 85 als tweede pand links.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 18: v
Particuliere foto 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 19: m
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Links zien we het bordje van de winkel van Corn. Groot. Rechts het pand van de koopman J. Otte. In de deur ernaast zien we mevrouw Zaal.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 20: k
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 20A: m
Uitgever Krapohl 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 21: v
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 22: k
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: