Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

23. Vijzelstraat, Italiaanse Zeedijk, Jan Haringsteeg en Melknapsteeg

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Beerding c 2 Beerding v
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1910
Jaartal foto 2:1924
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 1:
Vanaf de Paardensteeg-Italiaanse Zeedijk kijken we de Vijzelstraat in.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
Evenals op de Italiaanse Zeedijk (zie foto 5) werd in de zijstraten ook altijd veel werk gemaakt van straatversiering bij festiviteiten. Zo ook op deze foto van de Vijzelstraat uit 1910 ter gelegenheid van de in dat jaar gehouden landbouwfeesten.
'Hulde aan den Landbouw' staat er op de wimpel tussen de met groen versierde vlaggenmasten.
De lampions, de verdere entourage van de straat, de kleding van volwassenen en kinderen, het ijscowagentje en daarvoor de dreumes met zijn matrozenpakje op de stoeprand, het zijn evenzovele treffende accenten van dit grijze straatje in een slaperig provinciestadje, voor dit later weer een opbloei zou beleven als groeikern en centrum van watersport.
Al deze feestvreugde om het floreren van de landbouw is een paar jaar voor de eerste grote wereldbrand van 1914-1918, die het oude Europa op zo veel terreinen zo diepgaand zou veranderen. Een wereld die ogenschijnlijk nog de onze lijkt, maar die in wezen al zo eindeloos ver achter ons ligt.

Foto 1 en 2 zijn vrijwel vanaf dezelfde plaats gemaakt.
Foto 2 van VOH.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 3: c
Uitgever Beerding 1924.
Dit is de Vijzelstraat vanaf de Vismarkt gezien. Rechts zien we de ingang van de Wijdesteeg.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 4: v
Particuliere foto omstreeks 1920.
We zien Vijzelstraat 24 tot en met 30.
Geheel links zien we Pieuwe Hoekema;
naast de kar: Tinus de Rover;
staand: Neel de Rooij, Theo Kooij, Jan Kooij;
zittend: Willem de Rooij, Evert de Rooij en Jacobus de Rooij, moeder Alida de Rooij-Vonk (1882-1944) en vader Evert de Rooij (1881-1925);
op de stoep: Tinus Buis, staande: Bets Godijn, Trijntje Sant, meisje Osinga en met strik Sjaan Holtes en de hoofdrolspelers de honden links Silex en rechts Juno.
De familie De Rooij woonde destijds op nummer 26 van de Vijzelstraat waar deze foto is genomen.
Dit gedeelte van de Vijzelstraat is na de renovatie vernummerd en het is nu ter hoogte van nummer 16
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 5: m
Uitgever Beerding 1910.
De Italiaanse Zeedijk gezien in de richting van de Hoofdtoren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 6: c
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 7: k
Uitgever onbekend omstreeks 1940.
We zien links de ingang van de Bottersteeg. De huizen die we aan de linker zijde van de Italiaanse Zeedijk zien werden bewoond door C. van Kalken; de weduwe Sas; J. Spel; J. Kikkert; D. Scholten; P. Loos; C. Reuvers; C.J. Pusch en in het hoekhuis met de Pompsteeg W. Wormsbecher.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 8: c
Particuliere foto 1917.
Deze kinderen spelen ter hoogte van huisnummer 27. De beide voordeuren, rechts op de foto, zien we op foto 7 boven de handkar.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 9: k
Uitgever onbekend 1924.
We doen een aantal stappen terug en doen een kijkje in de Jan Haringsteeg.
De zittende man geheel links met hoed is Jan Veth de visserman.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2018
Bericht:Foto 10: b
Uitgever Vivat Amsterdam 1902.
Rechts zien we in de deuropening de heer en mevrouw Buursma.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:18 May 2018
Bericht:Foto 11: b
Uitgever Beerding 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Sep 2020
Bericht:Foto 12: m
Uitgever A. Bakker 1901.
Uit: 'Hoorn in Feesttooi' (uitgegeven in 1982).
In 1901 werd de proefboerderij door prins Hendrik geopend. Ter ere daarvan was de hele stad, en zo ook de Italiaanse Zeedijk, met vlaggen getooid.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 13: k
Uitgever P. Nooteboom 1949.
In dit hoekpand was bakker Aay gevestigd en voor hem bakker Pieters.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 14: v
Uitgever P. Nooteboom 1952.
We kijken in de richting van de Paardensteeg.
Het linker huis, waarvan we alleen de voordeur zien, is nummer 88.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 15: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 16: m
Uitgever onbekend 1924.
Iets rechts van het midden zien we Ge Breve staan met een witte trui aan. We zien zijn hoofd naast dat van een klein kind. Uiterst links zien we nog net een man in de deuropening, dat zou opa Breve zijn.
Rechts vooraan met donkere kleding en bril is Arend de Vries.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 17: c
Uitgever onbekend 1906.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
De Italiaanse Zeedijk is wel de Hoornse straat die in de loop der tijden het meest haar aanzien van vroeger heeft verloren.
In de oudste tijden was het zelfs helemaal geen straat, maar, de naam zegt het al, een dijk of zeewering waarachter een rij huizen lag. Dat waren dan de huizen aan de rechter kant als men met zijn rug naar de Hoofdtoren staat. De linker kant was onbebouwd en gaf over de dijk een uitzicht op het Hoornse Hop.
In een later stadium werd de straat verbreed tot een kade die zowel voor waterkering diende als voor aanlegplaats voor schepen. Een kade die in die jaren een van de levendigste stadsbeelden van Hoorn moet hebben gevormd.
Omstreeks die tijd zal waarschijnlijk ook de huidige naam in gebruik zijn gekomen, omdat hier vooral reders, kooplieden en schippers zullen hebben gewoond die in hoofdzaak handel dreven op ItaliŽ en andere gebieden aan de Middellandse Zee.
Men ziet op de foto de panden 40 en 42 (thans 56 en 58). Het huis nr 42 is dat van de smid J. Schoof.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 18: v
Uitgever onbekend 1906.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
De Italiaanse Zeedijk, die zijn naam heeft te danken aan de vele kapiteins en reders die op de Middellandse Zee voeren en die daar sedert de tweede helft van de 17e eeuw hun woning hadden, behoorde oorspronkelijk tot de meest aanzienlijke straten van Hoorn.
De achteruitgang van Hoorn als zeehaven in de tweede helft van de 18e eeuw bracht ook voor de Italiaanse Zeedijk een geleidelijke teruggang, die in de loop van de 19e eeuw steeds meer tot volledig verval leidde.
Zijn er van de reeds veel bescheidener midden-18e-eeuwse woningen op deze foto uit 1906 nog een aantal -zij het in vervallen staat- bewaard gebleven, thans is ook van deze panden praktisch niets meer over.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 19: m
Uitgever onbekend 1917.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 20: b
Uitgever Visser Zondag 15 november 1931.
Dit is een hele bijzondere foto. Er is hier van alles te zien. Een muziekkorps, met breed zwaaiende dirigent, brengt kennelijk een aubade aan de bewoners van Italiaanse Zeedijk 88, waarvan de bewoner is kaasknecht dhr Jb. (Jaap) Wiggers. Als we tussen de takken kijken zien we een mooi uitgedost echtpaar staan voor wie de aubade kennelijk bedoeld is.
De hele buurt is uitgelopen.
Fotograaf T. Visser (gevestigd Kerkstraat 7) mag van de overburen vanaf de eerste verdieping het geheel op foto vastleggen.
We zien dat de trap bij de voordeur van nummer 90 als een soort staantribune wordt gebruikt. De voorgevel van dat pand is in 1940 gewijzigd.
Rechts naast nummer 88 zien we nog geen woonhuis. Pas na de Tweede Wereldoorlog is daar een woonhuis gebouwd.
Wat ik Verder nog aan de weet ben gekomen is dat de weduwe van Jaap Wiggers in juni 1937 verhuisde naar de Veenenlaan. Dus Jaap is in de tussenliggende periode 1931-1937 overleden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 21: j
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Het pakhuis (hoek Melknapsteeg) van Jan van den Berg werd na hem door Bels Swinkels gehuurd. De laatste startte er een fietsreparatiezaak.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Nov 2020
Bericht:Foto 22: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Het pand rechts is dezelfde als op foto 21 in het midden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Mar 2022
Bericht:Foto 23: v
Particuliere foto zestiger jaren.
Een kijkje vanaf de Italiaanse Zeedijk door de Melknapsteeg naar het Achter op het Zand.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jun 2022
Bericht:Foto 24: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Een opname vanuit de Melknapsteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jun 2022
Bericht:Foto 25: c
Particuliere foto zestiger jaren.
We zien Melknapsteeg 9, 11 en 13.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jun 2022
Bericht:Foto 26: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Melknapsteeg 9, 11 en 13.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 27: v
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 28: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 29: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 30: v
Particuliere foto twintiger jaren.
De panden Italiaanse Zeedijk 75 en 77 en dit pand met nummer 85 werden samen met vele andere panden in Hoorn in 1923 onbewoonbaar verklaard. Op foto 29 zien we van dit pand (nr 85) het bovenraam open staan. Op foto 30 zien we nummer 85 als tweede pand links.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 31: v
Particuliere foto 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 32: m
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Links zien we het bordje van de winkel van Corn. Groot. Rechts het pand van de koopman J. Otte. In de deur ernaast zien we mevrouw Zaal.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 33: k
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 34: m
Uitgever Krapohl 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 35: c
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 36: v
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 37: k
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 38: c
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Aug 2023
Bericht:Foto 39: m
Uitgever Stumpel omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Oct 2023
Bericht:Foto 40: j
Uitgever Brinio Rotterdam 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Mar 2024
Bericht:Foto 41: b
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: