Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

35. Kleine Oost, Nieuwe Wal en ABC

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Boon Amsterdam b 2 Boon Amsterdam b
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1902
Jaartal foto 2:1904
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
De oude Ooster- of gevangenpoort was zeer bouwvallig en sinds lang had dan ook reeds in onze stad bij de reegering het plan bestaan, haar te verkoopen. Thans besloot men daartoe overtegaan, de verkoop, bepaald op den vierentwintigsten December 1818, werd in de Haarlemsche courant aangekondigd en bracht f 3225,- op. De Oosterpoort, waaraan men in 1511 was beginnen te bouwen en die in 1538 voltooid was, had behalve voor gevangenis ook nog voor andere doeleinden dienst gedaan. Boven had men namelijk een paar vertrekken, waarvan het een gebruikt was als chirurgijnsgildekamer, waarin verschillende geraamten van menschen en beesten en ook opgezette dieren stonden. 't Andere vertrek deed dienst als gildekamer van de kleermakers. Voor gevangenis zou nu in 't vervolg gebruikt worden een van de kruittorens, die op de Vest bij de Koepoort stond.
(einde NKvH).
Op foto 1 kunnen we links tegen de kademuur, vlak boven de waterlijn, de voet zien van de verdwenen oude Oosterpoort.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 3: j
Uitgever Boon Amsterdam 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 4: m
Uitgever Krapohl Amsterdam 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 5: j
Uitgever D. Bakker 1938.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 6: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 7: c
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 8: b
Uitgever Jospe Arnhem 1952.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 9: k
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 10: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 11: j
Uitgever Gerhards 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 12: b
Uitgever Beerding 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 13: m
Uitgever Boon Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 14: m
Uitgever Gerhards 1904.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (uitgegeven in 1978).
We staan hier op de plaats waar vroeger de oude Oosterpoort heeft gestaan. Op oude stadskaarten is dit nog te zien. Voor deze poort was toen reeds bebouwing, doch vrijwel al deze woningen zijn in de loop der eeuwen door andere vervangen.
Het pand geheel links dateert nog wel uit die tijd. Omstreeks 1900 werd het bewoond door M. Zuidweg, die een houtzagerij aan het Kleine Oost had. Thans is het domicilie van de familie Van der Zel.
De kleine huisjes aan de overkant zijn in 1971, nadat er brand was uitgebroken, met de grond gelijk gemaakt, waarna men er een parkeerterrein heeft aangelegd.
De mooie, houten ophaalbrug is er nu ook al niet meer. Ze is vervangen door de huidige, die van ijzer is.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 15: j
Uitgever Nuss Haarlem 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 16: m
Uitgever Weenenk & Snel 1909.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
"Karperkuil met Scheepstimmerwerf" staat hier vermeld, hoewel dat laatste wel wat overdreven aandoet. Er is van de scheepstimmerwerf heel weinig te zien; het accent ligt meer op hetgeen zich op de voorgrond afspeelt.
Daar waar nu Rijkswaterstaat haar werkzaamheden verricht, was vroeger de losplaats voor de houthandel. Tevens was het een geliefde speelplaats voor de jeugd (het zogenaamde 'Laagje'), indien er geen schip lag om boomstammen te lossen.
De balken links in het water behoren bij het houtbedrijf. Op deze plaats werden de stammen te water gelaten om ze te laten besterven. Tegenwoordig heeft men daar de tijd niet meer voor, omdat het arbeidsproces te gehaast is geworden.
Om weer terug te keren naar onze kaart, het witte schip in het midden was van de visserij-inspectie, dat daar aan de steiger zijn vaste ligplaats had.
Daarachter liggen enige kleine zeilbootjes; we zouden dit kunnen beschouwen als een eerste begin van een jachthaven.
Recht voor ons de werf van de gebroeders Kaat, hier al wat in verval. De grote schuur behoorde bij de werf, evenals het huisje dat verscholen is achter de bomen. Volgens onze gegevens zou dit het woonhuis moeten zijn van de gebroeders Kaat, officieel te boek staan als Binnenluijendijk nummer 6.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Feb 2019
Bericht:Foto 17: c
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Oct 2019
Bericht:Foto 18: b
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:22 Jan 2020
Bericht:Foto 19: v
Uitgever onbekend Landbouwfeest 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:19 Feb 2020
Bericht:Foto 20: c
Uitgever onbekend Landbouwfeest 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 21: b
Uitgever Hermary 1930.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven 1931).
Voor een opgerichte bouwvereeniging stelde de gemeente in 1864 grond beschikbaar aan het Kleine Oost, het West en in het plantsoen aan de Doelenkade voor den bouw van arbeiderswoningen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 22: k
Particuliere foto 1952.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 23: v
Particuliere foto 1971.
Een foto van de achterzijde van de woningen die we op foto 22 vanaf de voorzijde zien. Een grote brand heeft de woningen verwoest. De woningen, genummerd Kleine Oost 2 tot en met 12, werden in 1971 gesloopt.
Op de achtergrond zien we de Oosterpoort.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 24: v
Particuliere foto 1971.
Na de sloop.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 25: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 26: v
Uitgever P. Nooteboom 1952.
Het woonwagenkamp aan het ABC. We zien het ABC op de voorgrond en de Nieuwe Wal links. De gebouwen op de achtergrond staan op het gemeenteterrein, waar ook de vuilnisbelt was. In 1953 kregen de woonwagenbewoners een terrein aan de Bobeldijkerweg toegewezen.
De woonwagens zien we ook op foto 27.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 27: v
Particuliere foto 1953.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 28: b
Foto van Willem de Boer omstreeks 1915.
Nieuwe Wal.
Hier zien we Willem de Boer met zijn dochter Jo en hun hond Polly. De foto is kennelijk genomen door Roel Flart, een zwager van Willem, die het duo op zondag altijd vergezelde bij wandelingen in en om Hoorn.
Links zien we de restanten van een aarden wal (aangelegd bij de stadsuitbreiding van 1578) die Hoorn ooit tegen vijanden moest beschermen. Wellicht stamt de naam 'Nieuwe Wal' uit die tijd. Op de achtergrond zien we twee gebouwen die in het, inmiddels afgegraven, bolwerk staan. We zien ze als rode stippen op het kaartje 30. De vlakte rechts van de weg was weiland.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 29: v
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Hier zien we opnieuw de Nieuwe Wal. Op de achtergrond zien we dezelfde panden die we ook op foto 28 op de achtergrond zien.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 30: v
Foto Topotijdreis.nl 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 31: k
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
De soldaten van het garnizoen op het schietterrein. Dat is het terrein dat later Julianapark werd. Op de achtergrond zien we een kogelvanger (schietberg). Daar waren er drie van.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 32: v
Particuliere foto omstreeks 1990.
Aan het einde van de Nieuwe Wal was van 1870 tot 1986 het vuilnisbeltterrein. Op het moment van deze foto was het al niet meer in gebruik.
De Romneyloods was voor de voertuigen van de gemeentereiniging en het gebouwtje links van de loods was de schaftkeet en strooizoutopslag.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 33: k
Particuliere foto omstreeks 1980.
Er stond een woonhuis op het gemeenteterrein en dat werd bewoond door Jaap Roorda.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 34: c
Particuliere foto omstreeks 1990.
Hier een opname van de afbraak van het pand.
Links zien we de loods die we ook op foto 32 zien.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 35: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Het beltterrein.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 36: c
Particuliere foto omstreeks 1980.
Deze opname is gemaakt vanaf het gemeenteterrein en we zien het hekwerk op de voorgrond. Op de achtergrond zien we de Oosterpoort.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 37: k
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 38: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 39: v
Particuliere foto 1941.
Uit: 'Ach Lieve Tijd' (uitgegeven in 1987).
In 1904 werd de zoutziederij 'De Toekomst' opgericht in dit pand aan het ABC. In de 17e eeuw waren er veel van zulke zoutketen, waar het uit Frankrijk of Portugal aangevoerde, ruwe zeezout door uitkoken werd gezuiverd. Toen in 1932, door de afsluiting van de Zuiderzee, de grootste afnemer, de haringvisserij, wegviel, verdween de zoutnijverheid uit Hoorn.

Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
De zoutwinning, die ook in de zeevisserij een belangrijke afnemer vond, vormde in Hoorn, zoals vrijwel overal elders in Nederland, een veredelingsindustrie. Dat wil zeggen, het zout werd niet rechtstreeks uit het zeewater gewonnen, maar met behulp van zeewater werd het van elders (uit Spanje en Portugal, benevens uit de Duitse steenzoutmijnen) aangevoerde ruwe zout omgezet in geraffineerd zout. Dit gebeurde in de zoutziederijen, waarvan er ook in Hoorn aan het A.B.C. bij de Oosterpoort een gevestigd was. De zoutziederij 'De Toekomst', opgericht 12 oktober 1904, werd in de volksmond ook wel 'De Zoutkeet' genoemd. De foto uit 1941 geeft een beeld toen het bedrijf overigens al lang gestaakt was en de vervallen gebouwen op afbraak wachtten.

Deze panden zien we op foto 37 rechts boven.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 40: v
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 41: c
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jun 2023
Bericht:Foto 42: k
Uitgever P.Nooteboom 1950.
De Schellinkhouterdijk gezien vanaf het Kleine Oost. Rechts zien we de ingang van het ABC.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: