Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

36. Oosterpoort

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Boon Amsterdam m 2 Boon Amsterdam m
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1903
Jaartal foto 2:1902
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
De enige overgeblevene van de vijf stadspoorten die Hoorn heeft gekend: de Oosterpoort aan de Draafsingel bij de Schellinkhouterdijk.
De uit 1578 daterende Oosterpoort (het huisje waarmee de poort wordt bekroond is er in 1601 opgezet) werd gebouwd bij de laatste stadsuitbreiding, waarbij de in 1818 afgebroken Oude Oosterpoort (die bij de brug bij de Bossuhuizen stond) door een uitlegging van de stadswal van buiten- tot binnenpoort werd.
In 1873 stond, gefiatteerd door de Hoornse gemeenteraad, ook de Oosterpoort op de nominatie om te worden afgebroken. Slechts het tijdig ingrijpen van particuliere zijde heeft dit nog op het laatste moment weten te voorkomen.
In de daarop volgende jaren is de poort gerestaureerd onder leiding van de toentertijd in Hoorn wonende architect A.C. Bleijs, die wel meer in historiserende stijl in de stad heeft gebouwd. Onder meer de R.K. kerk aan het Grote Noord, de nu afgebroken parkzaal in het gelijknamige hotel en de tabakszaak van Kaag, Breed 38. De in zijn tijd bekende Bleijs was geboren Hoornaar.
(Einde HH).

Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
In 1871 was reeds besloten met de slooping van de Oosterpoort te beginnen, doch naar aanleiding van een verzoek van den bewoner dier poort om tot 1 mei 1872 te mogen blijven wonen werd de amotie (afbraak) tot dien tijd uitgesteld.
De Minister van Binnenlandsche Zaken drong in 1874 sterk aan op behoud van de Oosterpoort. Eindelijk was dus tot Den Haag doorgedrongen de zucht tot vernietiging van monumentale gebouwen, welke in dien tijd over Hoorn vaardig was geworden.
Het Rijk bood aan 3/4 in de kosten van restauratie te betalen, doch de gemeente verkoos niet het 1/4 deel, geraamd op fl 2000,- voor haar rekening te nemen.
Mede door tusschenkomst van een particulier, die een bijdrag van fl 500,- schonk, bleef deze mooie poort behouden en werd zij gerestaureerd.
(Einde KvH).

Uit: 'De historische Schoonheid van Hoorn'.
Door rijkssubsidie en door een gift van Jhr mr D. van Akerlaken werd het mogelijk tot restauratie over te gaan.
Bij dit werk is het houten traptorentje verdwenen, zodat men slechts door middel van een ladder in de bovenwoning kon komen, die daardoor onbewoonbaar was. Pas in 1913 is hierin verandering gekomen; er is toen een stenen traptorentje bij gezet en sedertdien werd het huisje weer bewoond.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 3: v
Uitgever Jacob Olie 1893.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 3A: j
Uitgever Beerding 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 4: j
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4A: k
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 5: m
Uitgever onbekend 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 6: b
Uitgever Beerding 1908.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 7: j
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 8: b
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 9: b
Uitgever Jansen Utrecht 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 10: b
Uitgever Koop 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 11: k
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 11A: m
Uitgever Jospe Arnhem 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 12: b
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 13: b
Uitgever onbekend 1956.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 14: m
Uitgever D. Bakker 1948.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 14A: c
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 14B: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Mar 2019
Bericht:Foto 15: v
Particuliere foto veertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:16 May 2019
Bericht:Foto 16: j
Uitgever Stalenhoef omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 16A: j
Uitgever Brinio Rotterdam 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 16B: m
Uitgever Krapohl Munchen Gladbach 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 16C: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Mar 2020
Bericht:Foto 17: c
Particuliere foto datering onbekend.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:25 May 2020
Bericht:Foto 18: m
Uitgever Schrickx 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18A: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18B: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Zicht vanaf de Schellinkhouterdijk. Rechts zien we de samenvoeging met de Willermsweg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18C: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Het gemaal dat we op foto 18, 18A en 18B zien, zien we hier links vanaf de achterzijde. Rechts zien we de bebouwing van de Willemsweg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18D: k
Uitgever P. Nooteboom 1953.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18E: k
Uitgever onbekend 1957.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jun 2020
Bericht:Foto 19: v
Particuliere foto 1957.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: