Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

43. Rijks Tuinbouw Winterschool, Wilhelminalaan-Emmalaan en Wilhelminapark

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 onbekend b 2 Schepel m
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1913
Jaartal foto 2:1913
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
Deze gemeente kwam in 1913 in het bezit van een Rijkstuinbouwwinterschool, waarvoor de gemeente beschikbaar stelde het benoodigde terrein achter de Rijkshoogereburgerschool en een daarop te bouwen school, welke werd aanbesteed voor fl 39.000,-. De Provincie droeg fl 15.000,- in de kosten bij.
Een ander stuk land achter de Rijkstuinbouwwinterschool stelde de gemeente in 1917 beschikbaar voor den aanleg van volkstuintjes, welke aan daarvoor het meest in aanmerking komende ingezetenen werden uitgegeven tegen betaling van fl 5,- per tuintje per jaar.
Met ingang van 1 september 1918 verhuurde de gemeente aan het Rijk een stuk grond ter grootte van ongeveer 1 H.A., gelegen achter de Rijkstuinbouwwinterschool, ingericht als sportterrein ten behoeve van de Rijkshoogereburgerschool, voor den tijd van 40 jaren, tegen een huurprijs van fl 750,- 's jaars.
(Einde KvH).

Uit: 'Hoorn in Feesttooi' (uitgegeven in 1982).
In 1913 werd de Rijkstuinbouwwinterschool aan de Bontekoestraat geopend. Talrijke deftige heren waren daarbij aanwezig.
Links van het gebouw strekte zich toen nog grasland uit tot aan de Holenweg.
(Einde HiF).

In 1953 werd de school gerenoveerd en uitgebreid. De school heette toen: Rijks Middelbare Tuinbouwschool. Werd er in de eerste jaren uitsluitend 's winters les gegeven; later volgde men gewone schooljaren
Het schoolgebouw werd in 1984 afgebroken.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Feb 2018
Bericht:Foto 3: b
Uitgever onbekend 1913.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Feb 2018
Bericht:Foto 4: m
Uitgever A. Bakker omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Feb 2018
Bericht:Foto 5: c
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 5A: b
Uitgever onbekend omstreeks 1915.
Op de voorgrond de conciŽrgewoning van de R.T.W.S.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 5B: v
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 5C: v
Particuliere foto omstreeks 1970.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 5D: k
Particuliere foto zeventiger jaren.
Op deze foto vanaf de Pieter Florisstraat zien we nog net een glimp van de conciŽrgewoning.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Feb 2018
Bericht:Foto 6: b
Uitgever Stumpel 1962.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:28 Nov 2019
Bericht:Foto 7: v
Particuliere foto omstreeks 1980.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Mar 2022
Bericht:Foto 8: m
Uitgever KLM Aerocarto 1968.
Op deze foto zien we de Rijkstuinbouwschool links boven.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jul 2022
Bericht:Foto 9: m
Uitgever Baas vijftiger jaren.
Tot de aanleg van de ontsluitingsweg Johan Messchaertstraat-Liornestraat in de zeventiger jaren was dit de Wilhelminalaan. Daarna werd dit gedeelte van de weg omgedoopt tot Emmalaan.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jul 2022
Bericht:Foto 10: b
Uitgever Rotoprint Baarn vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jul 2022
Bericht:Foto 11: j
Uitgever Newo Arnhem 1935.
Op de achtergrond zien we de Rijks Hoogere Burgerschool, met daarvoor de conciergewoning van de RHBS die we op foto 8 aan de linker kant zien.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jul 2022
Bericht:Foto 12: m
Uitgever Sleding Amsterdam 1938.
We zien de woningen van de Schoutenstraat op de achtergrond.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jul 2022
Bericht:Foto 13: b
Uitgever Sleding Amsterdam 1938.
Op de brug zien we mevrouw Rijswijk-Holle met haar zoon Hans; zij woonden in de Johan Messchaertstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jul 2022
Bericht:Foto 14: m
Uitgever Baas omstreeks 1960.
Op de achtergrond zien we de Huishoudschool aan de Wilhelminalaan. Dijk en Duin moet nog gebouwd worden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jul 2022
Bericht:Foto 15: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Het consultatiebureau. Deze zien we op foto 17 rechts boven.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jul 2022
Bericht:Foto 16: k
Particuliere foto omstreeks 1980.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jul 2022
Bericht:Foto 17: v
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: