Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

45. Veenenlaan, Emmalaan en Julianaplein

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Rembrandt Utrecht b 2 Uitgever V&D j
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1926
Jaartal foto 2:1925
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst:
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 3: b
Particuliere foto 1935.
Er worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd op de Veenenlaan op de hoek met de Johan Messchaertstraat. Het hoekhuis heeft nummer 19.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 4: m
Particuliere foto twintiger jaren.
Uit: 't Rooie Dorp van drs W.F. Jeeninga (uitgegeven in 1993).
Bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1906 werd de 'Vereniging Arbeidersbelang' toegelaten. De doelstelling was het bouwen van goedkope huurwoningen. De gemeente Hoorn stelde zich aanvankelijk terughoudend op tegen de plannen van deze Vereniging.
Op 19 maart 1907 kocht de Vereniging van de Amsterdamse koopman Jan Hoff een perceel tuingrond aan de Venenlaan van 90 bij 46 meter voor het bedrag van fl. 3.577,30.
Architect Lippits werd gevraagd een ontwerp te maken en een raming van de kosten. Het eerste ontwerp was al in 1907 klaar en betrof de woningen van hofje 1 en 2.
Er werd echter lang gediscussieerd over de financiering van het plan. Uiteindelijk werd het bouwplan op 26 april 1909 goedgekeurd. Er werd gestart met de bouw van 18 woningen die al aan het eind van dat jaar klaar waren. Huurders vinden liep wat stroef want pas in april 1910 waren alle 18 woningen verhuurd.
De Vereniging vroeg op 4 februari 1911 een bouwvergunning voor de resterende 14 woningen. Aannemer Kaat voerde het werk uit en in november 1911 kwamen deze woningen gereed. Gaandeweg 1912 waren ook de laatste 14 woningen verhuurd.
De woningen waren erg populair en stonden vrijwel nooit leeg. Als er een woning vrij kwam waren er meestal meerdere gegadigden.
In 1930 werden alle woningen voorzien van elektriciteit. Er kwamen per woning 6 lichtpunten en een stopcontact in de keuken.
In de crisisjaren van de dertiger jaren was leegstand wel een probleem geworden voor de Vereniging. Veel mensen konden de huur niet meer opbrengen, terwijl in 1934 zelfs de huren waren verlaagd.
Aan het begin van de veertiger jaren waren de woningen toe aan een grote renovatie. Maar door de schaarste aan bouwmaterialen kon hiervan geen sprake zijn.
De noodzakelijke renovatie vond pas in 1952 plaats.
Tien jaar later was wederom een grondige restauratie noodzakelijk. De Vereniging overwoog om de woningen te verkopen. De bewoners kamen hiertegen in verweer en er werd toch een restauratieplan opgesteld, hetgeen in 1967 werd uitgevoerd. Bij deze verbouwing werden de woningen in de achterste hoeken gesloopt en vervangen door garages.
Zo rond 1980 was wederom (duur) onderhoud noodzakelijk en dreigden de woningen gesloopt te gaan worden. De bewoners richtten een huurdervereniging op. Een lange discussie volgde. Toen werd ook de monumentale waarde van de woningen ingevoerd als argument om de woningen te behouden.
In 1991 kocht de Stichting Stadsherstel de woningen voor het symbolische bedrag van fl. 1,-.
Het noodzakelijk onderhoud werd groots aangepakt en al op 1 maart 1992 aangevangen.
Gedurende het bestaan van de woningen heeft het gevecht voor behoud veel energie gevergd, maar het voortbestaan van de woningen is hiermeee wel gewaarborgd.
Links op de foto zien we het eerste hofje.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 5: b
Uitgever A. Bakker 1910.
Uit: 'Onderdak in Hoorn' (een uitgave van Woningbouwvereniging 'Hoorn' uitgegeven in 1980).
Uit een in 1899 gehouden landelijke volkstelling bleek dat Hoorn maar liefst 222 eenkamerwoningen telde waarin meer dan twee personen woonden. In 25 van deze woningen moesten zelfs meer dan zes mensen een eigen plekje zien te vinden.
Om de woonellende tegen te gaan werd op 22 juni 1901 de Woningwet uitgevaardigd.
Op 14 november 1905 werd in cafe 'De Witte Engel' op het Groote Noord door 44 Hoornse notabelen de 'Vereeniging voor Volkshuisvesting, Arbeidersbelang' opgericht. Vijf jaar na de oprichting kwam een eerste blok van 18 woningen aan het begin van de toen nog landelijke Veenenlaan tot stand.
Bewoners van de 8 woningen met twee slaapkamers betaalden de lieve som van fl 2,- per week voor hun woongenot. De huizen met drie slaapkamers moesten een kwartje meer opleveren. In 1911 werd het complex verder uitgebreid.

Op deze foto zien we twee dames bij de waterpomp die midden in het hofje stond. De pomp gaf water voor de was. Voor drinkwater diende het regenwater uit de waterton. De pomp heeft dienst gedaan tot de huizen in 1925 werden aangesloten op de waterleiding.
Dit is het eerste hofje. We zien boven de linker hoek het dak van de Rijks Hoogere Burgerschool.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 6: b
Uitgever Osinga 1945.
Dit is het tweede hofje.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 7: j
Uitgever La Riviere & Voorhoeve Zwolle omstreeks 1925.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
We zijn hier halverwege en in de jaren twintig.
Rechts het tweede hofje van de woningbouwvereniging 'Arbeidersbelang', gebouwd omstreeks 1910. Omdat deze woningen het meest werden bewoond door socialistisch gezinde families, werd dit al gauw in de volksmond het 'Rooie Dorp' genoemd.
Het hoekhuisje had toen J. Kroonstuiver als bewoner, die zijn stiel in de bakkerij had gevonden.
De huizen links zijn blijkbaar van recente datum. Hierin vonden later zes gezinnen onderdak. Alle bovenramen staan open voor het luchten.
Vanaf vooraan: P. Swart, agent van politie, H. Jongejan, kaasknecht, en S. Brouwer, bekend in heel Hoorn als meteropnemer van de gasfabriek. Diens buurman was Jo Zwaan, de expediteur, dan F. Mol, de kleermaker, en Evert de Groot, werkzaam bij Van Doornik & Zuidweg, sloot de bewonersrij van deze drie dubbele woningen.
Voor de tegenwoordige Veenenlaanbewoners een bijna niet te herkennen rust in verhouding met hun tegenwoordige racebaan.
Toch was deze kaart (en nog andere) leuk genoeg om banketbakker Cohen van het Groote Noord, hoek Kerksteeg, te doen besluiten er een serie van te kopen. Ter verhoging van zijn omzet plakte hij de kaarten op zijn koektrommels, hetgeen later door zijn opvolger Van Veen is overgenomen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 8: m
Uitgever Jonker Egmond omstreeks 1920.
Links de ingang van de Pieter Florisstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:22 May 2020
Bericht:Foto 9: c
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Apr 2021
Bericht:Foto 10: k
Particuliere foto september 1976.
De kapperszaak van kapper Koomen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Apr 2021
Bericht:Foto 11: k
Particuliere foto omstreeks 1940.
Rechts zien we de kapsalon van Niek Koomen, een begrip in het Veenenlaankwartier.
Op de gevel zien we reclames van de sigarettenmerken 'North State' en 'Wings'.
Links zien we Nel Koomen-Koen. De twee personen met de fietsen zijn de uit Utrecht afkomstige Ans (nicht van Nel) en Wim Wagenvoort met hun zoon Jan. In het midden staat het echtpaar Koen, de ouders van Nel, zij woonden in de Schoutenstraat.
Kapper Niek Koomen staat er niet op; hij maakte wellicht deze foto.
Het volgende pand is dat van slager Zwaan.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Apr 2021
Bericht:Foto 12: j
Particuliere foto 1926.
Rechts staat de 14-jarige Theo Beemsterboer (mijn vader) in dienst als bezorger bij zijn 1e werkgever Albert Heijn. Op de Veenenlaan kwam hij toevallig zijn 3 jaar oudere collega tegen (naam onbekend). Er passeerde ook een fotograaf, die deze foto maakte. Dat zou fotograaf Machielse kunnen zijn geweest die op de Veenenlaan woonde.
Op de achtergrond Veenenlaan 62.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 13: b
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven 1931).
In 1927 onderging het wegdek van de Veenenlaan, nadat over het grootste gedeelte de slooten gedempt waren, een grondige verbetering.
Het eerste huis rechts heeft huisnummer 146.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 14: c
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Rechts zien we het huizenblok 169 tot en met 175.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
De Veenenlaan in de richting van de Draafsingel gezien in de jaren vr de eerste Wereldoorlog. De huizen rechts staan er nog altijd. Verder heeft de laan wel een zeer ingrijpende metamorfose ondergaan. Ondermeer omdat in 1927 het grootste gedeelte van de sloten werd gedempt en door het omhakken van de bomen het landelijke karakter van het laantje volledig verloren ging.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 15: v
Particuliere foto 1920.
Dit is het hoekpand met de Emmalaan dat zich, niet zichtbaar, rechts bevindt; Veenenlaan 201.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 16: m
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Deze foto is vrijwel op dezelfde plaats gemaakt als de vorige foto.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 17: k
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
De Emmalaan vanaf de Veenenlaan. Links zien we de ingang van de Schoutenstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 18: k
Particuliere foto 1935.
We staan op de Emmalaan en kijken terug richting Veenenlaan. Rechts zien we de huisnummers 15 tot en met 21 en daarna de ingang van de Schoutenstraat.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 19: c
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (uitgegeven in 1978).
De Veenenlaan circa 1930. Links is nu de hoek Veenenlaan-Emmalaan en rechts gaat men de kant van het Julianaplein uit.
In het midden liggen de steentjes van het zogenaamde paardepadje. Dit was om het voor het paard wat gemakkelijker te maken.
Rechts de huizen van de woningbouwvereniging 'Patrimonium', die dateren van 1920-1921, rechts de winkel van Jb. Batema. Op het winkelraam staat netjes aangegeven: "Kruideniers & Grutterswaren"; later was hier W. Homan gevestigd en momenteel is het een snackbar.
Ondanks dat er veel personen op de foto staan en de opname nog niet zo oud is, was het toch moeilijk namen te achterhalen.
De jongen, zittend voor de bakkerskar, is Frans of Ferry Machielse en links naast hem, met vlinderdasje, dachten wij Wim Serrier van de kleermaker te herkennen.
De bakker is vermoedelijk Wesselman, die zijn bakkerij op de Veenenlaan had, en verder zullen de families Te Lintel Hekkert en Kranghand wel flink zijn vertegenwoordigd.
(einde Hioa).
In het midden van de weg zien we een paardenpadje. Ook op foto 13 en foto 21 zien we deze smalle bestrating, zij op die foto's heel vaag.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 20: v
Particuliere foto 1936.
Hier zien we de kruidenierswinkel van Homan in 1936 op dezelfde hoek als op foto 19.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 21: c
Particuliere foto 1921.
Rechts zien we weer het hoekpand dat we ook op foto 19 en 20 zien.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 22: m
Uitgever onbekend twintiger jaren.
Op deze bijzondere foto zijn we iets verder gelopen en kijken terug in de richting van de Draafsingel. Links zien we weer hetzelfde hoekpand en rechts de ingang van de Emmalaan.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 23: c
Particuliere foto 1955.
Dit is het laatste hofje.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 24: v
Particuliere foto twintiger jaren.
Op deze plaats is later het C-veld van voetbalvereniging 'Always Forward' aangelegd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 25: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Het Julianaplein.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Aug 2023
Bericht:Foto 26: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Mar 2024
Bericht:Foto 27: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: