Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

53. Drieboomlaan

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Vivat Amsterdam j 2 Beerding j
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1880
Jaartal foto 2:1904
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Omtrent de bomen lezen we in de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
't Was ook omstreeks deze tijd (1675-1676), dat de Derde boomenlaan aan beide zijden beplant werd, aan den eenen kant met 100, aan den anderen met 101 boomen.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 3: b
Uitgever Schaefer Amsterdam omstreeks 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 4: j
Uitgever onbekend 1924.
Uit: 'Hoorn in Feesttooi' (uitgegeven in 1982).
Ook de Drieboomlaan ontkwam niet aan de rage van de Landbouwfeesten. Afbeeldingen van kippen en duiven op de erepoort geven de binding met het landelijke leven aan. De fotograaf stond op de hoek van de Koepoortsweg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 5: m
Uitgever Hollandia Alkmaar 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 6: m
Uitgever Beerding 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 7: m
Uitgever Beerding 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 8: j
Uitgever Boon Amsterdam 1902.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
Deze foto is op dezelfde plaats genomen als foto 14, echter wel met een tijdsverschil van circa 24 jaar. U kunt zelf een vergelijk maken. Indien men buiten de singels was waande men zich in het boerenland.
U ziet hier "Derde Boomsingel" staan. Het is min of meer juist; later werd het vereenvoudigd tot Drieboomlaan. Terzijde even dit gezegd.
Het huisje van Klaas Buis (links) staat er nog goed bij. Naast zijn beroep als tuinman, hield hij ook een veestalling, gedeeltelijk voor hem zelf en voor andere belangstellenden.
Later werd de woning van Buis nog bewoond door de weduwe Jonk-Kempes en de laatste jaren heeft het huis dienst gedaan als opslag van elektronische materialen.
In juli 1979 is het afgebroken.
Aan de overzijde woonde nog N. Piekart, handelaar in groenten. Deze zal hier zijn tuin wel hebben gehad, met als buurvrouw de weduwe Schotsman.
Verkeer is er niet of het zou de bakkerswagen aan de rechterkant en de handwagen links moeten zijn, maar dat mag, zelfs in het licht van die tijd gezien, geen naam hebben.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 9: m
Particuliere foto vijftiger jaren.
Het huisje dat we op de vorige foto links zien, zien we hier van dichtbij; Drieboomlaan huisnummer 1.
Links boven zien we de kapel van het SintJansGasthuis.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 10: b
Uitgever D. Bakker dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 11: j
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 12: c
Particuliere foto omstreeks 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 13: b
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
In 1921 werd een crediet van fl 3000,- verleend voor slootdemping langs de Derdeboomlaan.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 14: m
Uitgever Rembrandt Utrecht 1926.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
Wij kijken naar de toestand zoals die zich heeft gewijzigd sinds 1900. De bomen zijn er nog, maar de sloten zijn gedempt en er zijn aan beide zijden rijen huizen verschenen. Het is een mooie laan geworden, maar het karakteristiek landelijke is er af.
We gaan weer even kijken wie er in deze tijd de laan bewoonden.
In het eerste huis links, met de erker, treffen we P. Houdijk aan, boekdrukker en uitgever, onder andere van het advertentieblad De Nieuwe Courant, in de volksmond het "Houdijkertje" genoemd.
De buurman was G. Joustra, daar waar boven de ramen open staan, hetgeen wijst op een zonnige dag.
Meester Boot, de derde in de rij, was het hoofd van de Kruisstraatschool.
Rechts zien we een brandspuithuisje. Het is gesloopt en hier staat nu een blokje van drie garages.
In de eerste drie woningen treffen we daar de familie Meyering, Brandenburg en Groot aan.
De heren des huizes waren respectievelijk inspecteur bij een hypotheekbank, bankdirecteur en reiziger.
De buurman van Groot is een bekende naam in deze contreien en wel Piekart. Nu was het echter junior, die hier een groentezaak runde. Zijn woonhuis was ernaast. Vader Piekart had de jaren getrotseerd en was zijn stekkie trouw gebleven. Hij woonde even verder op nummer 10.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 15: j
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 16: v
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
De witte huizen links ziet u op foto 15 in het midden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 17: j
Uitgever Osinga 7 juli 1944.
Op 7 juli 1944 vloog er een zwerm Amerikaanse bommenwerpers over Hoorn richting Duitsland. Twee vliegtuigen raakten elkaar en stortten met hun bommenvracht naar beneden. Op diverse plaatsen in Hoorn kwamen bommen en wrakstukken terecht.
Er kwam een persoon om het leven en wel mevrouw Kramer-Deen. Van haar huis bleef niets meer over.
Op de plaats van het vernielde huis is later de Tyrasstraat aangelegd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 18: b
Uitgever Osinga 7 juli 1944.
Het naastgelegen huis nummer 35 liep ook grote schade op en is na de oorlog gerestaureerd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 19: j
Uitgever Osinga 7 juli 1944.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 20: j
Uitgever Osinga 7 juli 1944.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:16 Oct 2018
Bericht:Foto 21: m
Uitgever Osinga 7 juli 1944.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 22: m
Particuliere foto 1944.
Op foto 22 en 23 zien we huisnummer 43. Dit huis was dermate ernstig beschadigd dat het moest worden afgebroken en er is een nieuwe woning voor in de plaats gebouwd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 23: j
Uitgever Osinga 1944.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 24: j
Uitgever Osinga juli 1944.
Het en der in de gemeente vielen de brokstukken van de vliegtuigen neer; zoals hier achter de Koepoortsweg
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 25: j
Uitgever Osinga Juli 1944.
En zoals hier bij het Pelmolenpad.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 26: k
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Reeds op het einde van de 16e eeuw was deze weg bekend onder de naam: de 'Drieboomlaen', naar de drie rijen lindebomen die haar omzoomden. Een dijkdoorbraak in 1675 deed de bomen echter afsterven, waarna ze in 1677 opnieuw, maar toen in twee rijen, werden geplant, waarbij de oude naam van de weg echter behouden bleef.
S. Centen noemt in zijn aantekeningen bij de Kroniek van Velius deze: 'Drieboomde cingel of laan' reeds 'cierlijk opgemaakt' en 'een zeer gereguleerde en vermakelijke wandelweg', waarbij hij verder nog aantekent, dat 'op deze laan thans aan wederzijden van het eene einde tot het ander eene menigte van Tuinen en Lusthoven naast malkander gelegen zijn'.
Van de 18e-eeuwse houten 'Lusthoven' is, zoals rechts op de foto is te zien omstreeks 1900 nog maar een bewaard gebleven. Die is echter daarna al spoedig gesloopt, de sloten werden gedempt, de bruggetjes opgeruimd, terwijl de laatste van de inmiddels ruim twee en een halve eeuw oude lindebomen omstreeks 1933 werd gerooid.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 27: b
Particuliere foto 1945.
Na de bevrijding werden de NSB-ers een voor een van hun huis opgehaald en onder grote belangstelling naar de Krententuin afgemarcheerd.
Rechts zien we de huisnummer 96 tot en met 102.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 28: v
Particuliere foto zestiger jaren.
De supermarkt van Vlaar Drieboomlaan 108 op de hoek met de Willem Barentzstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 29: m
Particuliere foto omstreeks 1920.
Rechts zien we de huisnummers 135 tot en met 141.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 30: v
Particuliere foto omstreeks 1915.
We zien de voorgevel van Driebommlaan 137.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 31: c
Particuliere foto zeventiger jaren.
De supermarkt van Jaap de Hart Drieboomlaan 164 op de hoek met de Jan Mayenstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 32: k
Particuliere foto 1979.
Een opname van de achterzijde van het huis van de familie Van der Lee, aan de Drieboomlaan op de hoek met de links gelegen (niet zichtbare) Clement Maertenszstraat. Rechts boven zien we een stukje van de Jan Mayenstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 33: v
Particuliere foto 1910-1915.
Drieboomlaan 182 tot en met 188.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 34: j
Uitgever onbekend 1927.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 35: m
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (uitgegeven in 1978).
De Drieboomlaan, evenals de Tweeboomlaan voorzien van twee fraaie rijen lindebomen, met aan de rechter zijde het dichte hofje van 'Goed Wonen'. De woningen dateren van begin 1920 en het eerste zogenaamde open hofje is nu een deel van de Liornestraat geworden. Het dichte hofje is niet veel veranderd, alleen het middenperk heeft in de loop der jaren verschillende wijzigingen ondergaan.
In 1919 kreeg de woningbouwvereniging 'Goed Wonen' een bouwvoorschot van f 312.515,- voor veertig woningen. Dit even als vergelijk met de nu geldende prijzen voor huizen; de uitvoering was trouwens voor die tijd zeer modern van opzet.
De bewoner van het hoekhuis bleef ons onbekend, in de volgende drie woonden de families L. van der Zel, F. Stolker en A. Best, terwijl erachter, het huis is niet te zien, groentehandelaar P. Steeg woonde.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 36: c
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 37: j
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 38: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 39: b
Uitgever Ros Amsterdam 1934.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 40: j
Uitgever Beerding twintiger jaren.
Uiterst links zien we een bruggetje, evenals tussen de tweede en de vierde boom. Bovendien is rechts een lantaarnpaal te zien, net als op foto 39. Wij naderen het einde van de Drieboomlaan.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 41: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Drieboomlaan 313. Deze woning zien we op foto 44 rechts onder.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 42: c
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Rechts zien we de ingang van de Rooms Katholieke begraafplaats.
Uit: de gids uitgegeven naar aanleiding van het 150-jarig bestaan in 2021 van deze begraafplaats.
Vanaf de Middeleeuwen was het gebruikelijk de doden in de kerkvloer te begraven.
In 1808, tijdens de Franse overheersing, werd dat verboden.
In Hoorn werd een begraafplaats langs het Keern aangelegd waar doden van alle gezindten konden worden begraven.
Dat zinde pastoor Does van de Mariakerk in de Korte Achterstraat in het geheel niet. Hij beijverde zich voor een eigen katholieke begraafplaats. In 1845 beklaagde hij zich bij de regering over het feit dat er geen aparte katholieke begraafplaats was.
In 1871 gaf de gemeente toestemming tot het aanleggen van een katholieke begraafplaats aan het eind van de Drieboomlaan. De tuin van timmerman Johannes Bleijs werd aangekocht en in november 1871 begon men met de aanleg van de begraafplaats.
In 1887, 1914 en 1947 vonden enkele uitbreidingen van het terrein plaats. Het is tot 1969 als begraafplaats in gebruik geweest.
In het begin van de negentiger jaren is de begraafplaats opgeknapt en vanaf 1994 vinden er weer begravingen plaats.
Aan het eind van de 20e eeuw werden de kapel en het toegangshek gerestaureerd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 43: v
Particuliere foto 1912.
We zien Arend en Klaas de Rooy aan het einde van de Drieboomlaan. Op de achtergrond zien we de Holenweg.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jul 2023
Bericht:Foto 44: c
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: