Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

53. Drieboomlaan

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Vivat Amsterdam j 2 Beerding j
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1880
Jaartal foto 2:1904
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Omtrent de bomen lezen we in de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (1891):
't Was ook omstreeks deze tijd (1675-1676), dat de Derde boomenlaan aan beide zijden beplant werd, aan den eenen kant met 100, aan den anderen met 101 boomen.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 3: b
Uitgever Schaefer Amsterdam omstreeks 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 4: m
Uitgever Beerding 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4A: m
Uitgever Hollandia Alkmaar 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4B: j
Uitgever onbekend 1924.
Uit: 'Hoorn in Feesttooi' (1982).
Ook de Drieboomlaan ontkwam niet aan de rage van de Landbouwfeesten. Afbeeldingen van kippen en duiven op de erepoort geven de binding met het landelijke leven aan. De fotograaf stond op de hoek van de Koepoortsweg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 5: m
Uitgever Beerding 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 6: j
Uitgever Boon Amsterdam 1902.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
Deze foto is op dezelfde plaats genomen als foto 9, echter wel met een tijdsverschil van circa 24 jaar. U kunt zelf een vergelijk maken. Indien men buiten de singels was waande men zich in het boerenland.
U ziet hier "Derde Boomsingel" staan. Het is min of meer juist; later werd het vereenvoudigd tot Drieboomlaan. Terzijde even dit gezegd.
De heren kaartenuitgevers maakten er wel eens een potje van. Er is zelfs een kaart met de ondertiteling "Boornlaan" (foto 15). Maar hier is alles nog in goede orde.
Het huisje van Klaas Buis (links) staat er nog goed bij. Naast zijn beroep als tuinman, hield hij ook een veestalling, gedeeltelijk voor hem zelf en voor andere belangstellenden.
Later werd de woning van Buis nog bewoond door de weduwe Jonk-Kempes en de laatste jaren heeft het huis dienst gedaan als opslag van elektronische materialen.
In juli 1979 is het afgebroken.
Aan de overzijde woonde nog N. Piekart, handelaar in groenten. Deze zal hier zijn tuin wel hebben gehad, met als buurvrouw de weduwe Schotsman.
Verkeer is er niet of het zou de bakkerswagen aan de rechterkant en de handwagen links moeten zijn, maar dat mag, zelfs in het licht van die tijd gezien, geen naam hebben.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 6A: v
Particuliere foto omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 7: b
Uitgever D. Bakker dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 8: c
Particuliere foto omstreeks 1902.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (1931).
In 1921 werd een crediet van fl 3000,- verleend voor slootdemping langs de Derdeboomlaan.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 8A: b
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 9: m
Uitgever Rembrandt Utrecht 1926.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
Wij kijken naar de toestand zoals die zich heeft gewijzigd sinds 1900. De bomen zijn er nog, maar de sloten zijn gedempt en er zijn aan beide zijden rijen huizen verschenen. Het is een mooie laan geworden, maar het karakteristiek landelijke is er af.
We gaan weer even kijken wie er in deze tijd de laan bewoonden.
In het eerste huis links, met de erker, treffen we P. Houdijk aan, boekdrukker en uitgever, onder andere van het advertentieblad De Nieuwe Courant, in de volksmond het "Houdijkertje" genoemd.
De buurman was G. Joustra, daar waar boven de ramen open staan, hetgeen wijst op een zonnige dag.
Meester Boot, de derde in de rij, was het hoofd van de Kruisstraatschool.
Rechts zien we een brandspuithuisje. Het is gesloopt en hier staat nu een blokje van drie garages.
In de eerste drie woningen treffen we daar de familie Meyering, Brandenburg en Groot aan.
De heren des huizes waren respectievelijk inspecteur bij een hypotheekbank, bankdirecteur en reiziger.
De buurman van Groot is een bekende naam in deze contreien en wel Piekart. Nu was het echter junior, die hier een groentezaak runde. Zijn woonhuis was ernaast. Vader Piekart had de jaren getrotseerd en was zijn stekkie trouw gebleven. Hij woonde even verder op nummer 10.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 10: j
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Foto 10A: v
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
De witte huizen links ziet u op foto 10 in het midden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 11: j
Uitgever Osinga 1944.
Op de plaats van het vernielde huis is later de Tyrasstraat aangelegd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 12: c
Particuliere foto 1944.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 12A: k
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
Reeds op het einde van de 16e eeuw was deze weg bekend onder de naam: de 'Drieboomlaen', naar de drie rijen lindebomen die haar omzoomden. Een dijkdoorbraak in 1675 deed de bomen echter afsterven, waarna ze in 1677 opnieuw, maar toen in twee rijen, werden geplant, waarbij de oude naam van de weg echter behouden bleef.
S. Centen noemt in zijn aantekeningen bij de Kroniek van Velius deze: 'Drieboomde cingel of laan' reeds 'cierlijk opgemaakt' en 'een zeer gereguleerde en vermakelijke wandelweg', waarbij hij verder nog aantekent, dat 'op deze laan thans aan wederzijden van het eene einde tot het ander eene menigte van Tuinen en Lusthoven naast malkander gelegen zijn'.
Van de 18e-eeuwse houten 'Lusthoven' is, zoals rechts op de foto is te zien omstreeks 1900 nog maar een bewaard gebleven. Die is echter daarna al spoedig gesloopt, de sloten werden gedempt, de bruggetjes opgeruimd, terwijl de laatste van de inmiddels ruim twee en een halve eeuw oude lindebomen omstreeks 1933 werd gerooid.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 13: b
Particuliere foto 1945.
Na de bevrijding konden de NSB-ers aangegeven worden. Zij werden een voor een van hun huis opgehaald en onder grote belangstelling naar de Krententuin afgemarcheerd.
Rechts zien we de huisnummer 96 tot en met 102.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 14: m
Particuliere foto omstreeks 1920.
Rechts zien we de huisnummers 135 tot en met 141.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 14A: k
Particuliere foto 1979.
Een opname van de achterzijde van het huis van de familie Van der Lee, aan de Drieboomlaan op de hoek met de links gelegen (niet zichtbare) Clement Maertenszstraat. Rechts boven zien we een stukje van de Jan Mayenstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 14B: v
Particuliere foto 1910-1915.
Drieboomlaan 182 tot en met 188.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 15: j
Uitgever onbekend 1927.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 16: m
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (1978).
De Drieboomlaan, evenals de Tweeboomlaan voorzien van twee fraaie rijen lindebomen, met aan de rechter zijde het dichte hofje van 'Goed Wonen'. De woningen dateren van begin 1920 en het eerste zogenaamde open hofje is nu een deel van de Liornestraat geworden. Het dichte hofje is niet veel veranderd, alleen het middenperk heeft in de loop der jaren verschillende wijzigingen ondergaan.
In 1919 kreeg de woningbouwvereniging 'Goed Wonen' een bouwvoorschot van f 312.515,- voor veertig woningen. Dit even als vergelijk met de nu geldende prijzen voor huizen; de uitvoering was trouwens voor die tijd zeer modern van opzet.
De bewoner van het hoekhuis bleef ons onbekend, in de volgende drie woonden de families L. van der Zel, F. Stolker en A. Best, terwijl erachter, het huis is niet te zien, groentehandelaar P. Steeg woonde.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 16A: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 17: j
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 18: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 19: b
Uitgever Ros Amsterdam 1934.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 19A: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Op de foto staat 313 maar het moet zijn 311.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Feb 2018
Bericht:Foto 20: c
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Rechts zien we de ingang van de Rooms Katholieke begraafplaats. Deze dateert van 1881. In 1887, 1914 en 1947 vonden enkele uitbreidingen van het terrein plaats. Het is tot 1969 als begraafplaats in gebruik geweest.
In het begin van de negentiger jaren is de begraafplaats opgeknapt en vanaf 1994 vinden er weer begravingen plaats.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:16 Oct 2018
Bericht:Foto 21: c
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: