Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

74. Hoofdtoren

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Boon Amsterdam m 2 Weenenk & Snel Den Haag m
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1903
Jaartal foto 2:1909
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Omtrent de bouw van de Hoofdtoren lezen we in de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
Op den 6den Augustus 1532 werd de eerste steen gelegd voor den Hoofdtoren. De bouw werd goed ondernomen, op een stevig ingeheid paalwerk, met balken gegord trok men hem op, aan de stadszijde van baksteen en aan den zeekant van grauwe steenen. Kosten noch moeiten werden gespaard om het geheel een sierlijk aanzien te geven. In 1651 voegde men aan het gebouw een fraai torentje toe, waardoor de bekende Hoofdtoren werd wat hij tot heden is, een aantrekkelijkheid voor toeristen van heinde en ver.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 3: j
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Deze foto bestaat uit twee tegen elkaar aangelegde ansichtkaarten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 4: m
Uitgever De Vries (gevestigd aan het Kerkplein) 1880.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 5: j
Uitgever Vermande omstreeks 1915.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
Het landbouwhuishoudonderwijs deed in 1913 zijn intrede in deze gemeente. De gemeente verleende daarvoor een subsidie uit de gemeentekas en gaf daaraan huisvesting voorloopig in een paar bovenlokalen van den Hoofdtoren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 6: v
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 7: j
Uitgever Stalenhoef 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 8: m
Uitgever Boon Amsterdam 1899.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 9: j
Uitgever Koop 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 10: b
Uitgever A. Bakker 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 11: j
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 12: c
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 13: j
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
We zien een urinoir en deze werd een krul genoemd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Feb 2018
Bericht:Foto 14: v
Uitgever Jacob Olie juli 1893.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 15: k
Uitgever onbekend omstreeks 1883.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
De uit 1532 daterende Hoofdtoren aan de haven die, evenals de eveneens nog bewaard gebleven Mariatoren aan Achter de Vest, deel uitmaakte van de verdedigingswerken van de stad. Het van latere datum daterende klokkentorentje is uit 1651.
Op de voorgrond tegen de toren een nu afgebroken brandspuithuisje, dat karakteristiek was voor het 19e-eeuwse Hoorn. De stad was in die eeuw namelijk onderverdeeld in een aantal secties. Elk daarvan beschikte over een brandspuit (handpomp). Deze brandspuiten waren in, over de stad verdeelde, huisjes ondergebracht. De mannelijke ingezetenen van zo'n sectie waren bij loting brandweerplichtig. Deze brandweerplicht strekte zich over enige jaren uit. Op het niet komen opdagen bij een brand stond een boete van fl 2,50.
Zoals men ook op de foto kan zien, stonden bij goed weer de deuren van de brandspuithuisjes open, om de brandslangen en de spuiten gelegenheid te geven om te drogen. Een houten hekwerk moest daarbij nieuwsgierigen op een afstand houden.
Het thans eveneens verdwenen bouwwerkje rechts van de Hoofdtoren was het boothuis, waarin goederen werden opgeslagen die per beurtvaartschip werden aangevoerd of die op transport per boot lagen te wachten.
De Hoofdtoren heeft in de loop der eeuwen, na zijn functie als muurtoren in het verdedigingsstelsel van Hoorn te hebben verloren, nog voor verschillende doeleinden dienst gedaan.
In 1614 namen de Bewindhebbers van de Noordsche Compagnie (een maatschappij die zich met de walvisvaart op Groenland bezig hield) er hun intrek, later gevolgd door gilden - onder andere het gilde der lakenwevers - en andere genootschappen.
Een fraaie gebeeldhouwde eiken schouw en een ingebouwde houten kluis uit de dagen dat de Noordsche Compagnie er gevestigd was, worden nog altijd in het Westfries Museum bewaard. Dit is ook het geval met het oude uurwerk van het klokkentorentje met de typische enkele wijzer, zoals die op de foto nog is te zien. Dit oorspronkelijke uurwerk werd in 1956 door een moderner tijdsaanwijzing vervangen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 16: k
Uitgever onbekend 1893.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 17: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 18: m
Uitgever Van Agtmaal Hilversum 1953.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 19: m
Uitgever Jospe Arnhem 1949.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 20: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 21: b
Particuliere foto 1921.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jun 2023
Bericht:Foto 22: m
Uitgever KLM Aerocarto 1958.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: