Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

78. West en Wijdesteeg

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Boon Amsterdam m 2 Particuliere foto v
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1902
Jaartal foto 2:omstreeks 1925
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 1:
Voor ons zien we het West. De fotograaf staat met zijn rug naar het Visscherseiland. Het pand in het midden is het hoekpand West-Paardensteeg. Op het terrein rechts zullen later de zogenaamde bewaarderswoningen worden gebouwd. In de verte zien we de koepelkerk.

Bij foto 2:
We zien de bewaarderswoningen aan het West.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 3: v
Uitgever Osinga oorlogsjaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 3A: m
Uitgever Boon Amsterdam 1904.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
Een stille straat in 1904 en wel het West.
Een oude bekende in onze binnenstad, bijna verlaten op een voetganger na.
De huizenrij links is in 1971 gesloopt. Indien men met een boekje als dit bezig is, valt het op dat men veel in herhalingen moet vervallen. De termen 'gesloopt' of 'verbrand' komen veelvuldig voor, maar in elk geval is hetgeen er heeft gestaan verdwenen en voor velen zijn het niet meer te herkennen plekjes geworden.
Rechts op deze kaart zien we de Bottersteeg en gelukkig kan ieder nu zeggen: "Ha, zo is het nog".
Geheel rechts woonde L. Benist, boekdrukkersgezel. Zijn buurman C. Hoogland was blijkbaar zonder beroep en op de andere hoek woonde ene Piet van der Zel. Diens vader Kobus plaatste de eerste steen. Deze is nog aanwezig en u kunt zich op de hoogte stellen.
In het witte huis woonde D. Oosterbaan, de visventer; zijn buur was schilder H. van Ree.
De man links, naar ons toekomend, heeft de stok met de knapzak op de schouder en hij is vermoedelijk op weg naar een der logementen, die in deze buurt aanwezig waren.
Het huis waar hij voorbij loopt heeft een zogenaamd spionnetje. Dit was een spiegel, buiten het raam bevestigd, waarin men de straat kon afzien.
Boven het dak van het museum ontwaren we nog de spits van de Groote Kerk en vlak voor ons de Waag met bovenop het dak een bouwsel, hetgeen, naar men ons vertelde, voor het bovengrondse telefoonnet was.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 4: j
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
Deze straat behoort tot de oudste van Hoorn en heeft zich vroeger, in de Middeleeuwen, waarschijnlijk nog verder naar het westen uitgestrekt.
Bij Velius vindt men hierover meegedeeld: 'dat eertijds aan de Suydwest-zijde veel lands voor de Stadt gelegen heeft, welke nu ganschelijk van 't water ingenomen is. De Zeedijk plach van de Wester-straet af recht aen te gaen op Schardam en er werd noch in eenige memorien van onse Stadt een oud man genoemt, dewelke verhaelde, den selven dijk dikwijls gegaan te hebben, doen hy noch recht aen liep'.
Op de foto ziet men rechts op de voorgrond het pand ' West nr 50, 'In de Frahchtwagen' van 1612. Het huis waarvan de top, naar alle waarschijnklijkheid een trapgevel, verloren raakte, onderging in 1959 een algehele restauratie.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 5: m
Uitgever Tromm 1955.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 6: j
Uitgever onbekend twintiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 7: m
Uitgever onbekend 1910-1920.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (1931).
Ter voorkoming van geheel verval kocht in 1916 de gemeente het perceel West 32 genaamd 'In de Frahchtwagen', een nagenoeg ongeschonden proeve van burgerlijke bouwkunst uit de 17e eeuw voor fl 3250,-. Een onbekende droeg in deze kosten fl 500,- bij.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 8: c
Uitgever onbekend twintiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 9: k
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 10: k
Uitgever P. Nooteboom februari 1953.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 11: j
Uitgever Rembrandt Utrecht 1926.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 12: v
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 12A: c
Uitgever Stumpel 1912.
Deze dames zijn hard aan het werk in de Wijdesteeg. Het pand waar zij staan zien we op foto 12 aan het einde links. Dat is Vismarkt 1.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 13: m
Uitgever Stumpel 1959.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 14: b
Uitgever Stumpel 1936.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Feb 2018
Bericht:Foto 15: j
Uitgever FA 1939.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Jan 2021
Bericht:Foto 16: k
Particuliere foto zeventiger jaren.
Vanaf de Wijdesteeg kijken we terug richting Westerdijk.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 16A: c
Particuliere foto twintiger jaren.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
Dit is een foto van het oudste transportbedrijf in Hoorn. Het is de firma Groot, in 1872 opgericht door de overgrootvader van de tegenwoordige eigenaar H. Groot. Zien we hier de hele equipage of zijn er nog wagens in de stal gebleven?
Wij zijn zo gelukkig u bijna alle namen te kunnen vermelden.
Daar komen ze dan: rechts, bij de wagen, Jan van Leeuwen en in de wagen, trekkend aan het touw, Ente Lampe.
Op de hoogste verdieping Gerrit Groot en vervolgens gaan we weer naar beneden: tussen de twee wagens staat een toeschouwer en wel de wagenmaker B. van Kuik.
Zijn opvolger was Van Elten.
Op de bok, met leidsels en zweep, P. Groot jr. en trots als een pauw ervoor P. Groot sr.
Op de linker wagen zit Gerrit Tros op de bok. Een prachtig plaatje, beide wagens met twee paarden bespannen.
De man geheel links is onbekend.
Op de wagens staat geschreven "Bergplaats voor Inboedels" en we twijfelen niet aan de service van de toenmalige firma Groot. Maar Verhuizingen door heel Europa lijkt ons voor 1920 toch wel een moeilijk karwei. Voor zo een vervoer moest de firma nog wel een vijftig jaar wachten. Maar aan het geheel doet dit geen afbreuk, integendeel zelfs.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Jan 2021
Bericht:Foto 17: j
Uitgever Schepel 10 februari 1919.
Op de achterzijde staat vermeld: 'J.J. Sleutel met zijn personeel'. Ik neem aan dat de persoon tweede van links met strohoed en vlindertje de genoemde J.J. Sleutel is.
De ZHB was gevestigd op West nummer 33.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Jan 2021
Bericht:Foto 18: k
Uitgever onbekend 1929.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Jan 2021
Bericht:Foto 19: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Jan 2021
Bericht:Foto 20: v
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Jan 2021
Bericht:Foto 21: b
Uitgever Stumpel 1959.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Jan 2021
Bericht:Foto 22: m
Uitgever Stumpel 1954.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Sep 2021
Bericht:Foto 23: k
Particuliere foto.
Brand in 'De Buik' op 4 februari 1979.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: