Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

80. Kaasmarkt

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 A. Bakker b 2 Weenenk & Snel Den Haag b
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1910
Jaartal foto 2:omstreeks 1920
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Met het verlopen van Hoorns betekenis als havenplaats nam de kaashandel een steeds belangrijker plaats in de stad in. Hoe een grote rol de kaashandel vanouds in de economie van Hoorn heeft gespeeld, moge blijken uit de monumentale Waag die reeds in 1609 voor dit doel door een van de grootste bouwmeesters van die tijd, Hendrik de Keyser, op het centrale plein van de stad werd gebouwd. In de 17e eeuw kwam het wel voor dat per dag in de Waag tot 125.000 kg kaas werd gewogen.
In 1900 bedroeg de jaarlijkse aanvoer van kaas nog 3.136.709 kg en in 1905 2.257.736 kg.
Een topjaar als 1916 leverde 4.393.737 kg op; in 1929 was dit teruggelopen tot 1.850.506 kg, in 1934 bedroeg het nog slechts 727.580 kg en sindsdien is het steeds verder bergafwaarts gegaan.
Een en ander hield verband met de opkomst van de grote zuivelfabrieken, die hun producten rechtstreeks, dus niet meer via de verschillende kaasmarkten, aan de grossiers verkochten, terwijl ook steeds meer boeren, hiertoe genoopt door de niet langer vol te houden concurrentie, ophielden met zelf kaas te maken.
De Hoornse kaasmarkt heeft in de oorlogsjaren opgehouden te bestaan. Een in juni 1942 in het cafe 'De Valk' aan het West opgerichte kaasbeurs heeft nog enige maanden gefunctioneerd, maar moest door de distributiemaatregelen nog datzelfde jaar haar activiteiten staken.
Na de oorlog is nog een poging gedaan de Hoornse kaasmarkt te doen herleven. Op 14 augustus 1947 werden drie stapels kaas met een totaal gewicht van 638 kg aangevoerd. Het is echter bij deze ene keer gebleven.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 3: m
Uitgever Stalenhoef 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 4: v
Uitgever Beerding 1908.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 5: k
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 6: b
Uitgever Trenkler Leipzig 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 7: m
Uitgever Beerding 1905.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (uitgegeven in 1978).
Dit is wel verleden tijd: de Kaasmarkt in Hoorn. Alleen het feit dat de Roode Steen door oud-Horinezen nog als Kaasmarkt wordt aangeduid, doet ons er aan herinneren dat dit gebeuren hier plaats vond. Wij kunnen ons nog altijd niet aan de indruk onttrekken dat met het verdwijnen van deze markt de stad Hoorn de vogel over het touwtje heeft laten wippen. Daarom zijn wij blij met deze opname, zodat we kunnen zien: Zo is het geweest.
De fotograaf was vroeg bij de pinken; de kerkklok wijst half negen aan.
Midden op de foto zien we, op de wagen, vrouwtje Oosterman, klaar om een kaas op te vangen.
Café-Billart Dalmeijer is sinds lang ter ziele en al vele jaren is hierin de bekende zaak van de firma Ridderikhoff gevestigd. Vanuit dit pand is heel Nederland al voorzien van allerlei kostuums, zowel ten gerieve van toneelverenigingen als voor festiviteiten van elk kaliber.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 8: v
Foto 8 en foto 9 van omstreeks 1910 maken deel uit van een serie van 11 van een vermoedelijke Franse fotograaf.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 9: v
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 10: v
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 11: j
Uitgever J. Philip Kruseman Den Haag 1926.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 12: b
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 13: j
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 14: k
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:31 Jan 2018
Bericht:Foto 15: c
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jul 2018
Bericht:Foto 16: j
Dit is een momentopname uit de serie van 15 uit het Hoornsche straatleven.
De foto is omstreeks 1905-1906 gemaakt door vermoedelijk fotograaf A. Blokker.
Omstreeks 1910 is de foto als ansichtkaart uitgegeven door boekhandel Stumpel.
Tekst van Giel van der Zel:
Het staat hier zo mooi 'Rust Roest' met zelfs de bovenste S in omgekeerde stand.
De man is Hendrik? Houter, cafehouder op West 27, later het cafe van Van de Berg. Houter was een verwoed hengelaar en als hij beet had dan riep hij steevast 'Tureluur alweer een vissie'. Natuurlijk hield hij daarom toen die bijnaam. Maar zoals gezegd hier is hij in ruste en laat de zorgen van het cafe aan zijn echtgenote over.
Rechts van hem staat "Rooie" de Greeuw. Op de achtergrond links staan groenteboer Beek, slager Eilander (die op de Grote Oost 65 woonde) en de heer Vonk.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Nov 2019
Bericht:Foto 17: c
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:28 Nov 2019
Bericht:Foto 18: v
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Sep 2020
Bericht:Foto 19: m
Uitgever Beerding omstreeks 1913.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Oct 2020
Bericht:Foto 20: j
Uitgever Nuss Haarlem 1907.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
Donderdag 's morgens al heel vroeg was er een grote bedrijvigheid op de Roode Steen. De strobalen werden dan uit elkaar gehaald en op straat gelegd om te dienen als zachte ondergrond voor de kaas die hier gestapeld zou worden. In de cafe's stonden de waterketels op de fornuizen te stomen, want het zou niet lang meer duren of de eerste klanten voor een 'koppie' zouden komen.
Tegen zevenen begonnen de blank gelakte wagens Hoorn binnen te stromen. Ze kwamen langs Schellinkhouterdijk; Koepoortsweg; Keern en Westerdijk. Als de 'bommels' aan Keern of Koepoortsweg gesloten waren, dan vormde zich al spoedig een imposante rij wachtende paard-en-wagens. Voor de schooljongens een welkome gelegenheid om achter op de bak te klauteren ten einde te 'liften'. Er was maar een enkele boer die dit weigerde.
Op het Achterom werden de wagens, keurig wiel aan wiel, neergezet.
Het lossen en stapelen van de kaas vereiste behendigheid en gevoel. Ooteman en vrouw Vonk waren hierin matadors. Een mooie stapel kaas verhoogde het aanzien van de partij.
Als de markt begon was de Roode Steen een schoonheid voor het oog. De kaasdragers dribbelden met hun berries af en aan.
De kaaskopers boorden en keurden.
De grote mannen in die dagen waren De Jong; Hartman; De Vries; Demmendaal; Bakker en De Waal.
Bij handslag werd een stapel verkocht om dan in de Waag te worden gewogen. Daarna werd de kaas overgeladen in de diepe bakwagens van de kopers om naar de pakhuizen te worden gereden.
De donderdagse markt had een zeer aparte bekoring, maar door andere afzetmogelijkheden van de kaas is ze verdwenen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 21: b
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 22: b
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 23: b
Uitgever Koop 1906.
De foto dateert van voor 1893.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 24: m
Uitgever Rommler & Jonas Dresden 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 25: v
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 26: c
Deze foto van omstreeks 1910 maakt deel uit van een serie van 11 van een vermoedelijke Franse fotograaf.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 27: c
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 28: m
Uitgever Stumpel 1913-1920.
Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
Dat de handel in kaas van zeer groote betekenis was, blijkt wel uit het feit dat op een der drukke Donderdagsche markten in den zomer van 1756 in de stadswaag niet minder dan 250.000 pond kaas gewogen werd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 29: b
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 30: j
Uitgever Stalenhoef 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 31: b
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 32: m
Uitgever Trenkler Leipzig 1908.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 33: b
Uitgever Schaefer Amsterdam 1912.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 34: b
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 35: c
Particuliere foto twintiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 36: j
Uitgever Rembrandt Utrecht 1926.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 37: m
Uitgever Schaefer Amsterdam 1908.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 38: j
Uitgever Beerding 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 39: m
Particuliere foto omstreeks 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 40: j
Uitgever Beerding dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 41: m
Uitgever Stumpel omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 42:
Knipsel twintiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 43: c
Deze foto van omstreeks 1910 maakt deel uit van een serie van 11 van een vermoedelijke Franse fotograaf.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 44: b
Uitgever Beerding dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 45: m
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 46: j
Uitgever onbekend veertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 47: c
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 48: k
Dit is een momentopname uit de serie van 15 uit het Hoornsche straatleven.
De foto is omstreeks 1905-1906 gemaakt door vermoedelijk fotograaf A. Blokker.
Omstreeks 1910 is de foto als ansichtkaart uitgegeven door boekhandel Stumpel.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 49: j
Uitgever Ros Amsterdam dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jan 2022
Bericht:Foto 50: b
Uitgever Boon Amsterdam 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jun 2023
Bericht:Foto 51: k
Particuliere foto omstreeks 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jun 2023
Bericht:Foto 52: k
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jun 2023
Bericht:Foto 53: v
Deze foto van omstreeks 1910 maakt deel uit van een serie van 11 van een vermoedelijke Franse fotograaf.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jun 2023
Bericht:Foto 54: m
Uitgever Rembrandt Utrecht 1937.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jun 2023
Bericht:Foto 55: b
Uitgever La Riviere & Voorhoeve Zwolle omstreeks 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jun 2023
Bericht:Foto 56: c
Foto van een glasplaat omstreeks 1890.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jun 2023
Bericht:Foto 57: j
Dit is een momentopname uit de serie van 15 uit het Hoornsche straatleven.
De foto is omstreeks 1905-1906 gemaakt door vermoedelijk fotograaf A. Blokker.
Omstreeks 1910 is de foto als ansichtkaart uitgegeven door boekhandel Stumpel.
Tekst van Giel van der Zel:
De man met het stro is Pietje Metselaar, wonende in de Kleine Havensteeg 9. Hij staat vermeld als los-werkman, maar onze Piet had daar een kleine slagerij. Een paardenslagerij om juist te zijn, maar dan wel op zeer kleine schaal. Het was ook niet direct zo'n schone slager, bij de keuringen van heden was Piet zeker tegen de lamp gelopen. Maar hij was goedkoop en had dus een drukke klandizie van de armen in deze stad.
Misschien gebruikte hij de strootjes bij het roken van worsten.
Links van hem staat Arie Tros. Deze had later een kleine groentenwinkel op het Groote Oost 130, nu een woonhuis, vlak achter de Bossuhuizen. Arie Tros was op deze foto, naar ik schat, een jaar of vijftien. Hij rookte al een pijp.
Links staat Eilander, de slager.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:18 Aug 2023
Bericht:Foto 58: b
Uitgever Stumpel omstreeks 1915.
Na de markt blijft er een beetje stro achter.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Mar 2024
Bericht:Foto 59: j
Uitgever Van Straaten Middelburg omstreeks 1913.
Het kleine beetje stro dat na de markt achter bleef, werd bijeen geveegd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: