Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

88. Doelenplein

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Beerding b 2 A. Bakker m
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1904
Jaartal foto 2:1902
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 1:
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Het thans tot parkeerterrein en plaats van huisvesting van een noodkleuterschool gedegradeerde Doelenplein diende oorspronkelijk tot oefenterrein van de Hoornse Schutterij (die er op 'doelen' schoot), alvorens de heren zich in het aangrenzende Doelengebouw aan hun befaamde schuttersmaaltijden gingen wijden.
Later, in de 19e eeuw, werd het veld gebruikt voor sportbeoefening, standplaats voor circussen en tijdens menige kermis ook wel van een houten schouwburgtent.
Een speciale attractie die op het Doelenplein plaatsvond, werd gevormd door de van tijd tot tijd georganiseerde ballon-opstijgingen, waarvoor steeds grote belangstelling bestond.
Op foto 1 ziet men de opstijging van de luchtballon 'Mont Blanc', inhoud 750 m3 gas, van het echtpaar Wittenberg uit Berlijn.
Op de achtergrond de achterkant van het voormalige Doelengebouw (tot voor kort hotel 'De Doelen'), terwijl de kleding van de dames op de eerste jaren van de 20e eeuw wijst.

Bij foto 2:
Uit: 'Hoorn in Feesttooi' (uitgegeven in 1982).
De belangstelling voor het oplaten der luchtballon vanaf het Doelenplein in 1902 lijkt niet zo groot, maar de entree was wat duur, daarom sloegen honderden belangstellenden 'buitengaats' het schouwspel gade. Ballonvaarder was de heer J.H. Rodenhof, die in de toenmalige Zuiderzee landde en daar door een botter werd opgepikt.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 3: c
Particuliere foto 1904.
Op foto 1, 3, 4 en 6 zien we dezelfde ballon.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 4: c
Uitgever onbekend 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 5: c
Uitgever Beerding september 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 6: m
Uitgever A. Bakker 1904.
Op de voorgrond zien we panden van het Nieuwe Noord.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 7: j
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
De in 1910 gebouwde gymzaal is er nog niet. Midden onder zien we het vaandel van 'Harmonie Apollo' en we zien de beide poortjes in de muur van de Achter de Vest.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 8: v
Uitgever onbekend 1 mei 1922.
We zien de 1-mei-optocht (foto 8 en 9).
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 9: c
Uitgever onbekend 1 mei 1922.
De staart van de 1-mei-optocht verlaat het Doelenplein..
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 10: m
Uitgever Schepel 1918.
We zien de praalwagen van de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) bij de 1-mei-optocht.
De AJC was een socialistische jeugdbeweging, op 18 maart 1918 opgericht door de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). De AJC had tot doel de arbeidersjeugd op te voeden en te ontwikkelen.
De AJC probeerde met jeugdkampen jongeren een socialistische leefstijl aan te leren. Deze leefstijl had een bepaalde manier van kleden en kende geen alcohol en tabak. Muziek en dans namen een belangrijke plaats in binnen het gedachtegoed van de AJC.
De AJC was met een landelijk geschat ledenaantal van ongeveer 11.000 (in 1932) misschien wel de grootste politieke jongerenorganisatie die Nederland ooit gekend heeft. De AJC organiseerde befaamde kampen, waar de AJC-jeugd samen kwam. Hoewel de AJC zichzelf ophief aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, keerde de organisatie in 1945 weer terug.
In de jaren vijftig liep het ledental van de AJC sterk terug en op 28 februari 1959 werd besloten de organisatie op te heffen.
In Hoorn kwam de organisatie in de beginjaren bijeen in de Latijnse School aan de Kruisstraat. Vanaf 1921 kwam men samen in de Israelitische School in de Schoolsteeg.
Op 1 en 2 september 1928 organiseerde de afdeling Hoorn een gewestelijk jeugdfeest waarbij maar liefst 1400 leden werden ontvangen. Zij werden ondergebracht bij partijgenoten van de AJC en in de sedert 1922 leegstaande kazerne aan de Veemarkt.
Het vaandel, links op de foto, vermeldt het jaartal 1918 (18 ligt plat).
Rechts van de donkere vlag zien we, met gleufhoed, voorzitter van de afdeling Hoorn C.J.F. Hendriks. Hij had een viswinkel aan de Turfhaven. Precies in het midden van de foto zien we, eveneens met gleufhoed, Jo Benrath.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 11: k
Uitgever onbekend 21 november 1913.
Aanleg van de waterleiding.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 12: j
Uitgever A. Bakker 1910.
Uit: 'Hoorn in Feesttooi' (uitgegeven in 1982).
Een 'Chinees Marktplein' op het Doelenplein, achter de huizen van Achter de Vest, tijdens de festiviteiten in 1910 (foto 12, 13 en 14). Er stond toen nog geen gymnastieklokaal.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 13: j
Uitgever A. Bakker 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 14: j
Uitgever A. Bakker 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:16 Oct 2021
Bericht:Foto 15: m
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
Op een gedeelte van het Doelenplein, grenzende aan 'Achter de Vest', verrees in 1910 een nieuw gymnastieklokaal, een fraai, naar de eischen des tijds ingericht gebouw.

Dit is Teun Engel, bijgenaamd De Cowboy (van de electrische wagenmakerij aan het Keern).
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 16: v
Uitgever onbekend 29 september 1927.
Tijdens de middenstandsfeesten en handels- en industrietentoonstelling werd een levend schaakspel gespeeld (foto 16, 17 en 18).
Na het schaakspel gingen alle deelnemers in optocht door de stad. We komen hen nog tegen bij '153 evenementen'.

Uit: 'Kent u ze nog de Hoornsen' (uitgegeven in 1981).
Tijdens de L.T.M.-dagen, die steeds in de eerste week van september plaatsvonden, werd in 1927 een levend schaakspel op het Doelenplein uitgevoerd. Dit spel werd voorafgegaan door een optocht door de stad. De witte partij stelde kruisridders voor, terwijl de zwarte partij uit Moren bestond. Het geheel werd uitgevoerd door leden van de schaakvereniging 'Caissa'.
Er ontstonden wel leuke taferelen, daar er leden waren die niet gewend waren op een paard te zitten en er afgleden, dan van een der pionnen een duw kregen om weer recht te zitten, maar er dan aan de andere kant van het paard weer afgleden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 17: k
Uitgever onbekend 29 september 1927.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 18: m
Uitgever onbekend 29 september 1927.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 19: j
Uitgever Beerding 1907.
Het Doelenplein werd door het garnizoen gebruikt om op 'bivak' te gaan (foto 19 en 20).
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 20: v
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 21: b
Uitgever Schepel omstreeks 1920.
Op foto 21, 22 en 23 zien korfbalvereniging 'Velocitas' (opgericht in februari 1912) op hun thuisbasis: het Doelenplein. De allereerste wedstrijd van deze korfbalvereniging op Hemelvaartsdag 16 mei 1912 was een vriendschappelijke wedstrijd tegen het drie jaar eerder opgerichte E.K.C. uit Enkhuizen.
De uit-spelers werden die dag door een speler van Velocitas van het station opgehaald en men mocht zich voor de wedstrijd verkleden in de woning van een van de leden van Velocitas. Velocitas is Latijn en betekent snelheid.
Twee seconden na het begin van de wedstrijd stond Velocitas echter al met 0-1 achter. Maar de Hoornschen wisten de wedstrijd toch met 4-3 te winnen. Twee weken later kwamen de Enkhuizers opnieuw en lieten die van Hoorn kansloos en wonnen toen met een bescheiden 0-2.
Velocitas groeide tot een vereniging met vier teams.
Als het Doelenplein in de zomer te droog en te stoffig was werd er voor de wedstrijden ook gebruik gemaakt van het veld langs de Jodensingel en op het buitendijkse Schietterrein.
Op de achtergrond links zien we de garages van 'Hotel De Doelen'. En rechts boven zien we de achterzijden van huizen aan Achter de Vest.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 22: v
Uitgever Schepel twintiger jaren.
'Velocitas' poseert.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 23: k
Uitgever Schepel twintiger jaren.
'Velocitas' poseert. Links boven zien we de gymzaal van Achter de Vest.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 24: k
Particuliere foto 1937.
Ter ere van Jan Pietersz Coen werden in juli 1937 de zogenaamde Coenfeesten georganiseerd. Op het Doelenplein werd een stad nagetimmerd, inclusief het oude stadhuis van Hoorn dat op de Roode Steen heeft gestaan (foto 24 en 25).
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 25: b
Uitgever Visser juli 1937.
Zangvereniging 'Sappho' poseert bij 'het oude stadhuis'.
We zien Gerard Boedijn in het midden in de tweede rij, zittend op een stoel, tussen twee dames, met een boeket bloemen op zijn rechter been.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 26: k
Uitgever Bakker 1907.
Viering van het 5-jarig bestaan van de Hoornse V.V.V.V (foto 26 tot en met 29).
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 27: j
Uitgever Bakker 1907.
Uit: 'Kent u ze nog de Hoornsen' (uitgegeven in 1981).
De V.V.V.V. organiseerde in 1907 voor het zomerseizoen weer enige belangrijke festiviteiten. Het hoogtepunt was een Oudhollandse Markt op het Doelenplein. Verschillende oude ambachten werden daar uitgeoefend: zilversmid, de schoenmaker in zijn pothuis, water- en vuurhuis, kuiper, hoefsmid enzovoorts.
Op de foto ziet u kapiteins en luitenants van het schuttersvendel. Het was uitermate geslaagd.
Persoonlijk kan ik mij (Joh. M. Ridderikhoff) hiervan nog herinneren, dat er een Arabier met een kameel rondliep die reclame maakte voor het sigarettenmerk 'Stelio'.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 28: m
Uitgever Bakker 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 29: k
Uitgever Bakker 1907.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 30: b
Uitgever KLM Aerocarto 1963.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: