Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

89. Onder de Boompjes

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 + 2 onbekend bm
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1939
Jaartal foto 2:1939
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: De Aloysius Ulo is in 1917 opgericht en het jaar daarna gestart in het pand Onder de Boompjes 19. Omdat het pand voor het groeiend aantal leerlingen te klein werd, werd het pand, samen met het naastgelegen woonhuis nummer 18, gesloopt en vond er nieuwbouw plaats. In 1971 verhuisde men, inmiddels als Mavo, naar een nieuw pand aan de Berkhouterweg.

Aangeleverd door Adse Schouten uit Berkhout.
Herinneringen aan de Aloysius U.L.O.-3 jarige of M.U.L.O.-4 jarige schoolopleiding 1956-1960.
De hoofdingang was aan de Onder de Boompjes met links het kantoor (op foto 2 uiterst links) van directeur de heer Holtkamp, bekend om zijn voorliefde voor rumbonen.
Op foto 1 zien we rechts van het schoolgebouw, met in totaal 8 leslokalen, nog een klein deel van garage Jac. Met, dealer van General Motors: onder andere Chevrolet; Opel; Vauxhall.
Achter de Vest, waar toen nog de poepwagen langs kwam om de tonnetjes ter plekke te ledigen, was ook de achteringang voor de scholieren. Er was een smalle doorgang met een deur die exact om half negen afgesloten werd om dan als telaatkomer via de hoofdingang naar binnen te gaan, waarbij je meteen gezien werd.
De leraren van mijn periode waren: Van Iersel voor boekhouden; wiskunde A en B.
Steeds meer werd doorverteld dat hij tijdens een toets altijd 'zeer aandachtig' de krant las, voorzien van een paar kleine gaatjes om te controleren of er gespiekt werd.
Van de Bergh gaf Duits en mocht ook graag tijdens de les over de oorlog vertellen.
Voorts Willems voor Frans; Schrickx gaf Engels; Schaap aardrijkskunde en Van Rooyen deed geschiedenis. Hij was een zeer zachtaardig man met als gevolg vaak een wat rumoerig lesuur. Godsdienst werd verzorgd door kapelaan Van Veen. Timmermans kwam voor zangles en was tevens dirigent en organist in de Koepelkerk aan het Grote Noord.
Ook werden de resultaten (cijfers) vermeld op een weekrapport die we thuis moesten laten zien om het 's maandags met een handtekening van de ouders weer in te leveren.
De gymnastieklessen voor de meisjes, onder leiding van de heer Broekman(s?), waren in de Eikstraat. De heer Schroder gaf gymnastiek voor de jongens in de gymzaal aan de Achter de Vest.
Bij redelijk weer gingen we ook vaak voetballen of slagbal waarbij je dan als een haas rond het plein moest rennen. Af en toe rolde er een bal naar de achterkant van het aangrenzende Doelenhotel, waar soms dienstmeisjes aan het aardappelschillen waren, wat dan zowel aanmoedigingen als enig gegiechel opleverde. Het Doelenhotel was in die tijd het grootste hotel van Hoorn met 40 bedden, hetgeen met grote letters op de voorgevel vermeld stond. Eigenaar of bedrijfsleider was, naar ik meen, de heer Vleeschdrager.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 3: k
Particuliere foto zeventiger jaren.
De trappen van de Aloysius ULO.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 4: m
Uitgever onbekend 14 mei 1945.
We zien de leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Zij bevinden zich op het schoolplein van de Aloysius ULO, waarvan we de achteringang links zien.
De BS werd op 5 september 1944 (dolle dinsdag) opgericht. Het doel was het bundelen van alle verschillend opererende verzetsgroepen in Nederland. Na de bevrijding zouden ze het machtsvacuum moeten opvullen. Prins Bernard werd als hoofd aangesteld.
Veel (gewapende) verzetsgroepen sloten zich bij de BS aan, maar niet alle. De Hoornse knokploeg sloot zich niet aan en bleef zelfstandig opereren. De KP Hoorn ontbreekt dus op deze foto.
De leden van de BS droegen een blauwe overall en een armband met het woord 'Oranje' er op. Ze werden in het bezette gedeelte van Nederland bewapend door middel van wapendroppings.
Direct na de bevrijding waren er veel aanmeldingen om deel te nemen.
Ik ken de namen van deze mannen niet. Ik weet alleen dat Henk Truyens op de foto staat.
De BS werd al in augustus 1945 opgeheven.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 5: c
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Jan 2018
Bericht:Foto 6: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 7: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
De eerste politie-auto van het Hoornse Korps werd geleverd door garage Jac. Met. De auto staat voor de etalage te pronken.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 8: b
Uitgever Jansen Utrecht omstreeks 1910.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
Een belangrijk aspect van het oude Hoorn werd gevormd door zijn sterke binding met het Nederlands voormalige overzeese rijk.
Dit kwam tot uiting in het feit, dat er 1 van de zes Kamers was gevestigd van het machtige handelslichaam de 'Verenigde Oostindische Compagnie', de VOC.
De pakhuizen van de VOC aan onder de Boompjes dateren al uit de eerste jaren na de oprichting van dit handelslichaam in 1602.
Het rechter pand is gedateerd 1606 en dit zou volgens Velius het jaar zijn waarin het eerste schip met specerijen beladen veilig in Hoorn terugkeerde.
Het linker pand werd een aantal jaren later gebouwd. Het is niet zeker dat dit pand eveneens aan de Compagnie heeft toebehoord.
Bij de restauratie van de voorgevels van beide panden in 1940 werd echter het onderschrift 'VOCompagnie' aan de gevelsteen toegevoegd.
Aan het eind van de 19e eeuw was het rechter pand ingericht voor woningen van militairen van het garnizoen, terwijl het perceel links dienst deed als bergplaats voor de brandweerspuit A met bijbehorend slangenmateriaal.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 9: j
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 10: b
Uitgever Rembrandt Utrecht 1926.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 11: v
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 12: c
Uitgever onbekend twintiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jun 2023
Bericht:Foto 13: v
Particuliere foto 1940.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 Dec 2023
Bericht:Foto 14: v
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: