Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

95. Koepoortsweg en Tocht

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Beerding 2 Beerding
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1904
Jaartal foto 2:Omstreeks 1910
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst:
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 3:
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 3A:
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 4:
Uitgever Nuss Amsterdam 1903.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
Deze situatie zou een schilder kunnen inspireren om er zijn gave aan te wijden. Aan landelijke schoonheid geen gebrek.
Ook de fotograaf is dit niet ontgaan en verscholen onder de vroeger zo bekende zwarte doek maakte hij zijn prentje.
En natuurlijk waren er weer kinderen aanwezig, maar zij bleven wel op eerbiedige afstand. Het bleef voor hen een griezelig geval.
De brug waar zij zich bevinden gaf toegang tot de boerderij van K. Leegwater, die er, zo te zien, nogal deftig uitziet met haar ronde bogen.
Op deze plaats vinden wij nu een blok van vier huizen.
De twee woningen met de gebroken kap zijn nog aanwezig. Het dichtsbijzijnde had S. Visser als bewoner, zonder beroep, met naast hem J. Haaksma, opzichter bij de melkfabriek, welke gelegen was aan het Jeudje.
Dit huis staat er nu in wat scheve toestand bij, vermoedelijk veroorzaakt door de vroegere aanwezigheid van een sloot.
In het huis van bovengenoemde Visser heeft later ook nog de bekende Hoornse kunstschilder Volkers gewoond.
Aan de overzijde het grote huis van de familie Vermande. Hier was J. Vermande senior de bewoner en zijn beroep was controleur der staatsloterij. Later kwam junior hem opvolgen. Deze had zijn boekdrukkerij op het Groote Noord, ter hoogte waar nu Van Wijk zijn winkel heeft.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 5:
Uitgever Boon Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 6:
Uitgever Oud Hoorn 1985.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 7:
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 8:
Uitgever Rembrandt Utrecht 1927.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
Dat de Koepoortsweg een geliefkoosd gebied was voor de heren photographen, blijkt wel uit de vele opnamen die er van gemaakt zijn. We verwonderen ons hier niet over. Immers, de straat was 's zomers zeer lommerrijk, hetgeen voor de talrijke wandelaars een reden te meer was om de Koepoortsweg in hun omgang te betrekken.
Deze foto toont ons het laatste gedeelte van de weg. Aan beide zijden zijn nog sloten en leuke bruggetjes.
De jongeman met pet en matrozenkraag vindt het blijkbaar prettig om de leuning als zitplaats te gebruiken.
De rails van de paardentram zijn verdwenen, maar we zijn nu ook in 1927.
We hebben nu goed het oog op de huizen met de namen: 'Aagje', 'Grietje' en andere.
Let eens op de fraaie balkons, welke deze woningen sieren, zeer goed passend in het gehele ontwerp van het huis. Kan het vanwege het verval zijn dat zij verdwenen of waren de onderhoudskosten op den duur te hoog? We weten het niet, maar jammer is het wel.
Dertig jaar geleden is het laatste slootje gedempt en is de straat gereconstrueerd, hetgeen ook ten koste ging van de voortuinen.
Na eeuwen gebruik te hebben gemaakt van de weg, is de voetganger verbannen naar het trottoir.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 8A:
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 9:
Uitgever Vivat Amsterdam 1900.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
Voor een deel nog aanwezig maar wel onherkenbaar veranderd, loopt evenwijdig aan de Koepoortsweg nog altijd de Tocht, een waterloop die oorspronkelijk de voornaamste waterweg vormde die uit het Westfriese achterland naar Hoorn voerde.
De praktische betekenis die de waterverbinding tussen de stad en het omringende platteland voor de Hoornse commercie heeft gehad, manifesteerde zich in de aanvoerroute voor een afslag voor groente en fruit. In 1895 werd deze afslag aan het Nieuwland gehouden.
In verband met een gunstiger aansluiting op het treinvervoer werd deze groente- en fruitafslag aan het Nieuwland reeds na enige jaren overgebracht naar het stationsemplacement (zie 148 rond het spoor foto 2). Vanaf dit moment deed de Tocht zelfs dient als hoofdaanvoerroute.
Het opkomen van de veilingen in Zwaag en Blokker heeft uiteindelijk de ondergang van de Hoornse groente- en fruitmarkt veroorzaakt, waardoor de Tocht voor Hoorn op het laatst geen zakelijk belang meer vertegenwoordigde.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 10:
Uitgever onbekend omstreeks 1879.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 11:
Uitgever Beerding februari 1917.
Op donderdag 1 en zondag 4 februari 1917 organiseerde de 'IJsvereniging Hoorn' (IJ.V.H.) schoonrijdwedstrijden. Het inschrijfgeld bedroeg fl 0,50 per persoon en fl 1,00 voor paren.
Er werd gereden onder de reglementen van 'Den Nederlandschen Schaatsenrijdersbond' en er werd gestreden om Medailles en Kunstvoorwerpen.
Tevens vond er op 4 februari 1917 een hardrijdwedstrijd plaats over 150 meter. Inschrijfgeld was wederom fl 0,50 en de hoofdprijs was maar liefst fl 40,-. Bezoekers betaalden fl 0,25 entreegeld.
De wedstrijden vonden plaats op de Spoorsloot tussen het spooremplacement en de latere Van Dedemstraat.
Op de achtergrond zien we de huizen van de Koepoortsweg. Het pand links van de pet van de schaatser is het hoekpand Koepoortsweg-(toekomstige) Van Dedemstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jan 2020
Bericht:Foto 12:
Particuliere foto 11 februari 1917.
Een toelichting op onderstaande foto lezen we in de courant van enkele dagen tevoren:
'De Vereeniging IJsvermaak Hoorn, heeft tegen zondag a.s. (11 februari 1917) ís namiddags 1 uur een gecostumeerd ijsfeest uitgeschreven voor dames, voor heeren, voor paren en voor groepen. De commissie van voorbereiding zal de Westerpoort op de Spoorsloot opslaan, om den intocht van Lambert Melisz en zijn moeder te kunnen doen voorstellen. Die intocht per slede zal ongeveer 2 uur plaats hebben.'

De persoon links stelt Lambert Melisz voor. Zijn moeder zit op de berrie.
De persoon met de houten kist is Wim Temme die aan het Pelmolenpad woonde.
De poort rechts is de nagetimmerde Westerpoort. Deze poort zien we eveneens bij: '20 Breed en Westerdijk' de nummers 1, 2 en 3.
Het hele gezelschap zien we nog een keer op: '148 Rond het Spoor' foto nummer 1. Vooral de man met een witte veer op zijn hoed valt op.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart:
   Map: De lokatie van deze foto's is te vinden op de volgende kaart: