Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

95. Koepoortsweg en Tocht

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Beerding j 2 Beerding b
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1904
Jaartal foto 2:Omstreeks 1910
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Op de foto's 1 en 2 zien we uiterst links de plek waar later de Van Dedemstraat aangelegd zal worden.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 3: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
We doen een paar passen terug.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 4: k
Particuliere foto omstreeks 1950.
Een opname vanuit de Johannes Poststraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 5: c
Particuliere foto 1960.
In 1960 werd de Van Dedemstraat aangelegd. In de verte zien we het piramidedak van hotel Het Witte Paard.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 6: j
Uitgever Vivat Amsterdam 1900.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Voor een deel nog aanwezig maar wel onherkenbaar veranderd, loopt evenwijdig aan de Koepoortsweg nog altijd de Tocht, een waterloop die oorspronkelijk de voornaamste waterweg vormde die uit het Westfriese achterland naar Hoorn voerde.
De praktische betekenis die de waterverbinding tussen de stad en het omringende platteland voor de Hoornse commercie heeft gehad, manifesteerde zich in de aanvoerroute voor een afslag voor groente en fruit. In 1895 werd deze afslag aan het Nieuwland gehouden.
In verband met een gunstiger aansluiting op het treinvervoer werd deze groente- en fruitafslag aan het Nieuwland reeds na enige jaren overgebracht naar het stationsemplacement (zie 148 rond het spoor foto 2). Vanaf dit moment deed de Tocht zelfs dient als hoofdaanvoerroute.
Het opkomen van de veilingen in Zwaag en Blokker heeft uiteindelijk de ondergang van de Hoornse groente- en fruitmarkt veroorzaakt, waardoor de Tocht voor Hoorn op het laatst geen zakelijk belang meer vertegenwoordigde.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 7: m
Uitgever onbekend omstreeks 1879.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 8: v
Uitgever onbekend 1924.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 9: k
Particuliere foto omstreeks 1960.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 10: c
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 11: m
Uitgever Beerding februari 1917.
Op donderdag 1 en zondag 4 februari 1917 organiseerde de 'IJsvereniging Hoorn' (IJ.V.H.) schoonrijdwedstrijden. Het inschrijfgeld bedroeg fl 0,50 per persoon en fl 1,00 voor paren.
Er werd gereden onder de reglementen van 'Den Nederlandschen Schaatsenrijdersbond' en er werd gestreden om Medailles en Kunstvoorwerpen.
Tevens vond er op 4 februari 1917 een hardrijdwedstrijd plaats over 150 meter. Inschrijfgeld was wederom fl 0,50 en de hoofdprijs was maar liefst fl 40,-. Bezoekers betaalden fl 0,25 entreegeld.
De wedstrijden vonden plaats op de Spoorsloot tussen het spooremplacement en de latere Van Dedemstraat.
Op de achtergrond zien we de huizen van de Koepoortsweg. Het pand links van de pet van de schaatser is het hoekpand Koepoortsweg-(toekomstige) Van Dedemstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jan 2020
Bericht:Foto 12: m
Particuliere foto 11 februari 1917.
Een toelichting op onderstaande foto lezen we in de courant van enkele dagen tevoren:
'De Vereeniging IJsvermaak Hoorn, heeft tegen zondag a.s. (11 februari 1917) ís namiddags 1 uur een gecostumeerd ijsfeest uitgeschreven voor dames, voor heeren, voor paren en voor groepen. De commissie van voorbereiding zal de Westerpoort op de Spoorsloot opslaan, om den intocht van Lambert Melisz en zijn moeder te kunnen doen voorstellen. Die intocht per slede zal ongeveer 2 uur plaats hebben.'

De persoon links stelt Lambert Melisz voor. Zijn moeder zit op de berrie.
De persoon met de houten kist is Wim Temme die aan het Pelmolenpad woonde.
De poort rechts is de nagetimmerde Westerpoort. Deze poort zien we eveneens bij: '20 Breed en Westerdijk' de nummers 1, 2 en 3.
Het hele gezelschap zien we nog een keer op: '148 Rond het Spoor' foto nummer 1. Vooral de man met een witte veer op zijn hoed valt op.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:07 Jun 2021
Bericht:Foto 13: k
Particuliere foto 1960.
We gaan terug naar de Koepoortsweg over de net aangelegde Van Dedemstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:07 Jun 2021
Bericht:Foto 14: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
De fotograaf staat langs de nieuwe Van Dedemstraat en we kijken in de richting van de Johannes Poststraat. We zien de achterkanten van de huizen van de Koepoortsweg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:07 Jun 2021
Bericht:Foto 15: b
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Dit is de situatie tussen de (later aan te leggen) Johannes Poststraat en de Tweeboomlaan.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:07 Jun 2021
Bericht:Foto 16: j
Particuliere foto omstreeks 1920.
Dit pand zien we op foto 15 uiterst links. En op foto 3 links van de vierde boom met een iets moderner dakkapel. Het is Koepoortsweg nr 71.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:07 Jun 2021
Bericht:Foto 17: m
Uitgever Nuss Amsterdam 1903.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
Deze situatie zou een schilder kunnen inspireren om er zijn gave aan te wijden. Aan landelijke schoonheid geen gebrek.
Ook de fotograaf is dit niet ontgaan en verscholen onder de vroeger zo bekende zwarte doek maakte hij zijn prentje.
En natuurlijk waren er weer kinderen aanwezig, maar zij bleven wel op eerbiedige afstand. Het bleef voor hen een griezelig geval.
De brug waar zij zich bevinden gaf toegang tot de boerderij van K. Leegwater, die er, zo te zien, nogal deftig uitziet met haar ronde bogen.
Op deze plaats vinden wij nu een blok van vier huizen.
De twee woningen met de gebroken kap zijn nog aanwezig. Het dichtsbijzijnde had S. Visser als bewoner, zonder beroep, met naast hem J. Haaksma, opzichter bij de melkfabriek, welke gelegen was aan het Jeudje.
Dit huis staat er nu in wat scheve toestand bij, vermoedelijk veroorzaakt door de vroegere aanwezigheid van een sloot.
In het huis van bovengenoemde Visser heeft later ook nog de bekende Hoornse kunstschilder Volkers gewoond.
Aan de overzijde het grote huis van de familie Vermande. Hier was J. Vermande senior de bewoner en zijn beroep was controleur der staatsloterij. Later kwam junior hem opvolgen. Deze had zijn boekdrukkerij op het Groote Noord, ter hoogte waar nu Van Wijk zijn winkel heeft.
(Einde HioA).

De boerderij rechts zien we eveneens op foto 15.
De twee woningen met gebroken kap staan op de hoek met de Tweeboomlaan, de huisnummers 86 en 88.
In het mooie pand (nr 73) links was de woning van drukker en uitgever Vermande en er is later een zorghotel (Martha Flora) voor dementiezorg gestart.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:07 Jun 2021
Bericht:Foto 18: k
Uitgever onbekend 1922.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:07 Jun 2021
Bericht:Foto 19: c
Particuliere foto 1916.
Uiterst links is Koepoortsweg 73.
Uiterst rechts zien we de leuning van de brug die naar de Tweeboomlaan leidt.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:07 Jun 2021
Bericht:Foto 20: j
Uitgever Boon Amsterdam 1902.
Links zien we de huisnummers 79, 81 en 83.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:07 Jun 2021
Bericht:Foto 21: v
Particuliere foto omstreeks 1900.
We zien Koepoortsweg 90 op de hoek met de Tweeboomlaan. Op foto 20 zien we dit pand rechts.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:09 Dec 2021
Bericht:Foto 22: j
Uitgever Oud Hoorn 1985.
Koepoortsweg 97.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:05 Jun 2023
Bericht:Foto 23: b
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Het pand rechts is Koepoortsweg 100, gebouwd in 1909.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:05 Jun 2023
Bericht:Foto 24: c
Particuliere foto omstreeks 1930.
Koepoortsweg 100.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:05 Jun 2023
Bericht:Foto 25: b
Uitgever Rembrandt Utrecht 1927.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
Dat de Koepoortsweg een geliefkoosd gebied was voor de heren photographen, blijkt wel uit de vele opnamen die er van gemaakt zijn. We verwonderen ons hier niet over. Immers, de straat was 's zomers zeer lommerrijk, hetgeen voor de talrijke wandelaars een reden te meer was om de Koepoortsweg in hun omgang te betrekken.
Deze foto toont ons het laatste gedeelte van de weg. Aan beide zijden zijn nog sloten en leuke bruggetjes.
De jongeman met pet en matrozenkraag vindt het blijkbaar prettig om de leuning als zitplaats te gebruiken.
De rails van de paardentram zijn verdwenen, maar we zijn nu ook in 1927.
We hebben nu goed het oog op de huizen met de namen: 'Aagje', 'Grietje' en andere.
Let eens op de fraaie balkons, welke deze woningen sieren, zeer goed passend in het gehele ontwerp van het huis. Kan het vanwege het verval zijn dat zij verdwenen of waren de onderhoudskosten op den duur te hoog? We weten het niet, maar jammer is het wel.
Dertig jaar geleden is het laatste slootje gedempt en is de straat gereconstrueerd, hetgeen ook ten koste ging van de voortuinen.
Na eeuwen gebruik te hebben gemaakt van de weg, is de voetganger verbannen naar het trottoir.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:05 Jun 2023
Bericht:Foto 26: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Hier zien we Koepoortsweg 118. Op foto 25 zien we dit huis boven de pet van de jongen op de brugleuning.
Het linker huis zien we op foto 27 uiterst rechts.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:05 Jun 2023
Bericht:Foto 27: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Koepoortsweg 124, 122 en 120.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:05 Jun 2023
Bericht:Foto 28: k
Particuliere foto 21 november 1912.
We staan aan het einde van de Koepoortsweg. Voor ons zien we de Geldeloozeweg en rechts de Nieuweweg.
Men is bezig met de aanleg van de waterleiding.
Uiterst rechts zien we de kerk van Zwaag.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:05 Jun 2023
Bericht:Foto 29: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: