Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

97. Watertoren

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Vermande m 2 Weenenk & Snel Den Haag m
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1915
Jaartal foto 2:1913
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (1931).
Van particuliere zijde ondernam men in 1898 een poging om in deze gemeente een drinkwaterleiding op te richten. De heer F.D. Eydman vroeg daartoe concessie tot 31 December 1975, welk verzoek door den gemeenteraad werd afgewezen.
In 1904 belastte een commissie zich met een onderzoek naar de mogelijkheid tot oprichting van een drinkwaterleiding.
In 1907 werd een crediet van fl 2500,- verleend voor proefnemingen ter verkrijging van alle noodige gegevens om te kunnen beoordeelen, of het gewone tot nu toe hier gevonden nortonwater door chemische zuivering geschikt te maken was voor gebruikswater.
Na verschillende proefboringen ten behoeve van een op te richten waterleidingbedrijf, achtte men tenslotte in 1909 het terrein aan den Geldeloozeweg, hoek Keern, de meest geschikte plaats voor dit bedrijf.
In 1911 besloot de Raad tot oprichting van een drinkwaterleiding, waarvoor een crediet werd verleend van fl 180.000,-.
Daartoe kocht de gemeente een stuk land aan den Geldeloozeweg hoek Keern voor fl 9075,-.
(Einde KvH).

Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (1978):
De watertoren, die ongeveer 60 jaar het panorama van Hoorn mede heeft bepaald, helaas gesloopt in 1970, maar hier nog in volle glorie. Het was een oud gezegde, indien men per trein of ander vervoermiddel Hoorn naderde: Ik zie de watertoren al, een bewijs dat de reis ten einde was. Op de achtergrond ziet men de Geldelozeweg, op de plaats van het Avondlicht is hier alleen nog een boerenhuisje te ontwaren. De voorste twee woningen zijn ten tijde van deze foto van recente datum. Al met al een wel zeer landelijk beeld en nu bijna niet meer te herkennen. Kijk eens hoe men destijds van een eenvoudig landhek een fraai stukje handwerk wist te maken.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 3: m
Uitgever Finsey Amsterdam 1934.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 3A: b
Uitgever Stumpel 1914.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
Op 2 augustus 1911 werd te Hoorn bij raadsbesluit besloten tot de aanleg van een waterleiding met een watertoren aan de Geldelozeweg. Met de bouw daarvan werd in september 1912 een aanvang gemaakt. In oktober 1913 was de toren -goed voor ongeveer 1.750.000 bakstenen- gereed, waarvoor in totaal 200 palen moesten worden geheid. Begin 1970 werd hij afgebroken.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 3B: v
Particuliere foto 1913.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 4: b
Uitgever Stumpel 1916.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4A: c
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 5: m
Uitgever Rembrandt Utrecht 1926.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Feb 2018
Bericht:Foto 6: j
Uitgever Schrickx 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 6A: m
Uitgever A. Bakker omstreeks 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:05 Feb 2018
Bericht:Foto 7: v
Particuliere foto 1970.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Sep 2020
Bericht:Foto 8: k
Particuliere foto 1970.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Sep 2020
Bericht:Foto 9: k
Particuliere foto 1970.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: