Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

107. Grote Waal

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Beerding m 2 Onbekend v
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:Omstreeks 1900
Jaartal foto 2:omstreeks 1910
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto's 1 en 2:
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
De verbindingsweg tussen de nieuwbouwwijk Grote Waal en de oude stad, de Weel, loopt op dezelfde plaats waar vroeger een smal paadje (zie foto 1 aan de rechter kant), het Weeltje, langs de Joodse begraafplaats en enkele huisjes, alsmede een tennisbaan met cementen vloer, het land in liep. Het paadje werd steeds smaller, langs het huis met schuur te zien op foto 7, en het laatste deel was bereikbaar via een loopbruggetje.
Het hele gebied tussen de Westersingel tot even voor de spoorwegovergang bij de Hulk bestond uit twee poldertjes: de Kleine Waal of Weel en de Grote Waal. Oorspronkelijk waren het diepe plassen -welen of wielen- die hier ontstaan waren bij dijkdoorbraken tijdens de overstromingsrampen op St. Jeroensdag 17 augustus 1514 en op Allerheiligen 1 november 1522 en die daarna door afslag van grond nog aanzienlijk uitbreidden.
In 1627 werden deze inmiddels tot kleine meren uitgegroeide plassen ingedijkt en ingepolderd.
Tot 1965 bleef het landschap zijn rustieke karakter houden.
Daarna werd het land opgespoten en verder bouwrijp gemaakt voor de huidige wijk Grote Waal.
Op foto 1 en 2 ziet men de Westermolen oftewel de Molen van Balk en links daarvan de Westerdijk.
Op foto 1 zien we in het midden aan de horizon de schoorsteenpijp van het stoomgemaal de Westerkogge in de Hulk.

Uit: 'Uit De Historie van Berkhout' (uitgegeven in 1965).
Bij een doorbraak van de Westerdijk bij Hoorn in 1514 ontstonden twee meertjes; de Kleine Waal, of Foreestenwaal, vlak onder Hoorn, en de Groote Waal, ook wel Berkhouter Waal genoemd. Vooral hier werd veel grond weggespoeld. Het gat in de dijk is waarschijnlijk ontstaan ter plaatse van de zogenaamde 'Galgebocht' in de Westerdijk. Hier is het gat gesloten door de dijk, zoals gewoonlijk, buiten om de doorbraak heen, weer te dichten.
Op 18 januari 1627 verleenden de Staten van Holland aan Cornelis Gerritszoon van Dijk (!) octrooi om de Weel te bedijken. Ze is 57 ha groot en ligt half in de gemeenten Hoorn en Berkhout; de Middenweg (bestraat in 1871) vormt de gemeentegrens. De polder leverde zo weinig profijt op aan de eigenaren dat ze tot 1804 vrijgesteld bleven van het betalen van belasting.
In de polder was een buitenplaats gelegen genaamd 'Mijn Genoegen', eigendom van Daniel van Laar uit Amsterdam. De buitenplaats bestond uit een herenhuis, een tuinmanswoning, koe- en paardenstallingen en een steiger aan de Alkmaarder Trekvaart.

Uit: 'Berkhout in Oorlogstijd' van Annet Wood-De Haas.
Jaap Couvert woonde aan De Weel (Middelweg) en onttrok zich aan de Arbeitseinsatz. Als er een razzia gaande was verborg hij zich achter in De Weel in een ondergronds gewelf. De herkomst van deze gewelven zijn overblijfselen van een voormalige buitenplaats dat daar voor of rond 1800 heeft gestaan. Waarschijnlijk waren daar wat kelderresten van overgebleven.

Bij foto 2:
Foto van VOH.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Jan 2018
Bericht:Foto 3: b
Particuliere foto omstreeks 1960.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Jan 2018
Bericht:Foto 4: c
Uitgever onbekend 1957.
We zien de boerderij van De Boer van dichtbij. Op foto 2 en 3 zien we in de verte de top van het dak van de boerderij. Het was een boerderij met voorhuis.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Jan 2018
Bericht:Foto 5: k
Uitgever onbekend 1957.
We zijn verder gefietst en kijken even terug naar de stad.
Rechts zien we de Westerdijk en vervolgens zien we in de verte de bomen van de Westersingel.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Jan 2018
Bericht:Foto 6: v
Uitgever onbekend mei 1957.
We gaan de Weel verder naar het westen volgen.
Het huisje dat we zien, zien we op foto 7 in het midden.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Nov 2018
Bericht:Foto 7: j
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Een opname vanaf de Westerdijk. We zien de Alkmaarder Trekvaart op de voorgrond. Terwijl op de achtergrond de bomen van de Berkhouterweg zichtbaar zijn en links de Wipwatermolen die de 'Grote Waal' bemaalde.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Feb 2019
Bericht:Foto 8: v
Particuliere foto 1906.
We zien hier dezelfde huizen als op foto 7.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 9: m
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 10: j
Particuliere foto omstreeks 1960.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 11: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Op deze foto, evenals op foto 9, zien we de boerderij van De Boer aan het Weeltje.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 12: c
Uitgever J. van Dijk Amsterdam 1910.
Rechts zien we de boerderij van De Boer en links op de achtergrond de proefboerderij aan het Keern.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 13: k
Kaart van Topotijdreis 1903.
Op deze kaart zien we de boerderij van De Boer rood ingekleurd onder het woord 'wester'. We zien ook dat het Weeltje na de boerderij doorgaat (als stippellijn) naar nog drie woningen. Twee van deze woningen zien we op foto 7.
Als we even kijken naar de polder 'Grote Waal' dan zien dat de plaats van de (wip)watermolen met 'WM' wordt aangegeven.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 14: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Dit is de laatste woning (meest westelijke) in de Grote Waal. Op het kaartje 13 zien we de woning aangegeven aan het einde van het Weeltje recht onder de 'P' van Polder.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 15: v
Particuliere foto omstreeks 1916.
Rechts zien we de molen van Balk en rechts van het midden de Pelmolen. En in het midden de boerderij van De Boer. En uiterst links zien we de proefboerderij.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 16: j
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
Dit is een opname uit de polder 'De Groote Waal', waar nu een wijk is van dezelfde naam, welke reikt van het Pelmolenpad tot aan de Hulk.
In natte tijden zorgde deze molen, van het type wipwatermolen, voor het juiste grondwaterpeil. We kijken richting de stad en tevens tegen de achterzijde van de molen. Op de achtergrond, rechts, de bomen van de Westersingel.
In 1916 is de molen gesloopt en vervangen door een Amerikaanse windmolen. Ook deze moest verdwijnen toen dit gebied bouwrijp werd gemaakt.
De naam Groote Waal is afkomstig van de gelijknamige kleine polder, achter de zogenaamde 'Galgenbocht', ontstaan bij een dijkbreuk in 1514. Daarmee is gelijk de naam verklaard, want in het oude woordenboek lezen we bij het woord Waal: geul of poel, wielende stroom en/of kolk na dijkbreuk.
Op een kaart, daterend van 1867, komen we de naam 'Groote Waal' eveneens tegen; een water genaamd de 'Togtsloot' doorsneed de polder. Deze sloot begon ter hoogte waar nu de Middelweg is en eindigt even ten noorden van waar de weg van de dijk zich splitst bij de Hulk.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 17: c
Particuliere foto omstreeks 1905.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
Links naast de molen zien we het zogenaamde polderhuisje, dat werd bewoond door 'watermolenaar' annex veehouder P. Rond en zijn familie. Het boerderijtje staat (net niet te zien) naast het huisje.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 18: m
Uitgever Beerding 1902.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
De leden van de Hoornse Hengelvereniging 'De Baars', in volle uitrusting bijeen, de verenigingshond incluis, klaar om uit te rukken naar de Alkmaarder Trekvaart, de Karperput bij Scharwoude of een ander veelbelovend stekkie in de waterrijke omgeving van Hoorn. Ze komen bijeen in volledig uitrukkingstenue: de hengels op de schouder, het vaatje op de rug, het wormvaatje op de buik, de hengelmand aan een arm en dan er op uit. En dit onder het hengelaarsmotto dat men niet hengelt om de vis, maar om het genoegen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 19: c
Uitgever onbekend 1960.
Midden boven zien we de contouren van de oude polder Grote Waal.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Wil Wiggelaar
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 19 is een deel van een foto uit het boek "Hoorn vanuit de lucht" van Hans Rijswijk. Ik heb dit gedeelte ooit uitvergroot omdat daar de woonwagen op staat waar ik ben geboren. Sinds die tijd duikt de foto af en toe weer op. Het is ongeveer 1960 aan het huis op het Pelmolenpad te zien waar ik later heb gewoond.

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2023
Bericht:Foto 20: c
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Nov 2023
Bericht:Foto 21: v
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:22 Apr 2024
Bericht:Foto 22: k
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: