Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

127. Gerritsland en Gasfabrieksteeg

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Beerding m 2 Extreme Radio Foto Alkmaar b
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1924
Jaartal foto 2:1924
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 1:
De fotograaf staat in de Breestraat en we kijken vanaf die zijde het Gerritsland in. Links zien we de witte zijgevel van het hoekpand.

Bij foto 2:
We zien dezelfde poort.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jan 2018
Bericht:Foto 3: k
Particuliere foto omstreeks 1912.
We zien hier melkboer Jan Timmerman met zijn zoon die eveneens Jan heet. Ze staan bij het pand Breestraat 2, maar dan aan de zijde van het Gerritsland.
De familie Timmerman woonde Breestraat 5.
Aan de zijkant van de kar staat te lezen: "J. Timmerman no 340 Hoorn". Dat nummer zou verband kunnen houden met de vergunning die Jan nodig had voor het houden van een trekhond, waaraan vanaf 1 september 1911 strikte voorwaarden waren gesteld.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jan 2018
Bericht:Foto 4: b
Particuliere foto 1954.
De woning van Wil Smit, Gerritsland 1.
Links zien we een gedeelte van het dak van het hoekpand Breestraat-Gerritsland.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jan 2018
Bericht:Foto 5: c
Uitgever onbekend 1924.
Het kaaspakhuis van de firma Best.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jan 2018
Bericht:Foto 6: v
Particuliere foto zestiger jaren.
De in 1961 onbewoonbaarverklaarde woningen Gerritsland nrs 10 tot en met 24. Ze zijn in 1971 gesloopt.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:18 May 2018
Bericht:Foto 7: v
Uitgever Jacob Olie 7 september 1901.
Hier zien we de hoek Gerritsland-Jeroenensteeg. De fotograaf staat op de Gravenstraat. Op de achtergrond zien we de Oosterkerk. Het hoekhuis Gerritsland 32 is in januari 1902 afgebroken.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:05 Jun 2019
Bericht:Foto 8: j
Dit is een momentopname uit de serie van 15 uit het Hoornsche straatleven.
De foto is omstreeks 1905-1906 gemaakt door vermoedelijk fotograaf A. Blokker.
Omstreeks 1910 is de foto als ansichtkaart uitgegeven door boekhandel Stumpel.
Tekst van Giel van der Zel:
Dit is A(Arie?) van Berkum. Opgegeven staat 'timmerman' maar dat is wat overdreven; laten we zeggen dat hij met een hamer om kon gaan. Hij heeft ook nog gefungeert als reserve-lantaarnopsteker, maar is volgens de berichten daar ontslagen daar hij teveel in het glaasje had gekeken. Van Berkum was woonachtig op het Achter op 't Zand 34 en is later verhuisd naar het Achterom 32. We zien hem hier staan op de hoek van de Jeroenensteeg en het Gerritsland, met daarachter de smederij van H. Okx. Deze smederij had als scheldnaam: Snerthol.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Dec 2021
Bericht:Foto 9: k
Uitgever onbekend januari 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Dec 2021
Bericht:Foto 10: c
Particuliere foto omstreeks 1880.
Op deze oude foto is in het hoekpand nog een winkeltje in bedrijf.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 Dec 2021
Bericht:Foto 11: b
Uitgever Vivat Amsterdam 1902.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (uitgegeven in 1978).
We zijn op het Gerritsland. Het lijkt wel of alle kinderen uit de straat hier samen zijn gekomen; welgeteld zijn het er 63, inclusief enkele ouderen.
Geheel links staat de slagerij van Otte en daarnaast de bakkerij van Jan ten Heuvel-Brouwer.
In het stille huisje woonde IJs Visser, handelaar in groente en fruit.
Het poortje ernaast geeft toegang tot het Mennistenhofje.
Het grote huis daarnaast is van W. van Jaarsveld, de zakkenkoopman (thans werkplaats van Polman).
Dan volgt cafe Het Klaverblad.
De huisjes die daarna komen zijn gesloopt in verband met de aanleg van de Gasfabriekstraat en de bouw van het P.E.N.-gebouw.
Om de jonge boom, geheel links, is een metalen bescherming aangebracht. Blijkbaar sneuvelden er in die dagen ook meer jonge bomen dan wenselijk was.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:13 Apr 2023
Bericht:Foto 12: j
Particuliere foto omstreeks 1924.
Foto 11 en foto 12 zijn vrijwel op dezelfde plaats gemaakt.
Op foto 12 zien wij links een meisje met een kruisje op haar witte schort. Dat is mijn moeder Annie Roos. Achter haar staan haar twee broers Koos (met hoedje) en pal achter haar Jan (later van verzekeringen Het Noorden aan de Koepoortsweg). De familie Roos woonde op nummer 21 op de hoek Gerritsland-Gravenstraat en verhuisde later naar de Paardensteeg 7.
Het meisje iets rechts van het midden, dat trots haar polshorloge laat zien, is Kaatje Ruhl. Ik heb haar leren kennen als buurvrouw Rijper. Zij is de moeder van Doortje en Theo Rijper.
De opvallend blonde Nel Kluft zien we vanaf mijn moeder gerekend drie kinderen naar rechts. Zij staat naast een veel groter meisje.
Uiterst rechts, met korte broek, staat Jan Freesen.
De anderen zijn mij helaas niet bekend.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 13: v
Uitgever onbekend veertiger jaren.
Gerritsland-Gasfabriekstraat.

Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
In 1856 werd de Koninklijke goedkeuring gevraagd en gekregen voor de oprichting van eene gasfabriek. Ons stedelijk bestuur ging daartoe eene overeenkomst aan met de heren Bake & Co. te Utrecht. Het bouwen der fabriek gaf aan vele handen werk en de stad kreeg door hare nieuwe verlichting een geheel ander aanzien. Voor het branden van de 148 groote gaslichten en de 15 olielichten, bestemd voor de buitenwijken, betaalde men vierduizend gulden 's jaars.
In 1881 ging de exploitatie der gasfabriek over aan de gemeente en werd, met al wat er bij behoorde, het eigendom der gemeente voor eene som van dertigduizend gulden.

Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Het binnenbadhuis op de hoek van het Gerritsland en de Gasfabriekstraat werd november 1923 geopend. Voor de verbouwing deed dit gebouwtje, behorend bij het gemeentelijk gasbedrijf, een tijdje dienst als tijdelijke arbeidsbeurs en daarvoor als brandstoffen-distributiebureau.
De warmwatervoorziening vond plaats door middel van stoomverwarming van de gasfabriek.
In september 1952 werd een nieuw gebouwd binnenbadhuis aan de Kruisstraat in gebruik genomen. Op de plaats van het oude binnenbadhuis aan het Gerritsland kwamen woonhuizen en de loodsen rechts van het badhuis maakten plaats voor de kantoren van Openbare Werken en gemeenteontvanger, thans vervangen door de centrale boekhouding.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 14: k
Particuliere foto 1949.
Sloop van de Gasfabriek.
De gasfabriek is tot 1947 in bedrijf geweest. Daarna werden het terrein en de gebouwen in gebruik genomen door Openbare Werken van de gemeente.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 15: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
De hoek Gasfabriekstraat (links) met het Gerritsland.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 16: c
Particuliere foto tachtiger jaren.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
Ten behoeve van den aanleg van een verkeersweg tusschen het Gerritsland en de Oude Turfhaven, welke straat werd genaamd 'Gasfabriekstraat', werden in 1909 eenige percelen door de gemeente aangekocht.

De huizen van de Gasfabriekstraat werden in de periode 1948-1954 gebouwd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 17: k
Particuliere foto omstreeks 1930.
We zien de hoek van de Gasfabrieksteeg en de Turfhaven met op de achtergrond de schoorsteenpijp van de melkfabriek aan het Jeudje.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 18: k
Particuliere foto 16 juli 1920.
Een verbouwing op het gasfabrieksterrein.
Onder de overkapping links door zien we over het water op het Buurtje stapels stenen staan.
Op de achtergrond zien we enkele panden van de Modderbakken.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 19: k
Particuliere foto 24 september 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 20: k
Particuliere foto omstreeks 1900.

Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
Hoek Peperstraat-Gasfabrieksteeg. Ja, u leest het goed: niet Gasfabriekstraat.
Dit plekje is geheel verdwenen en het is een foto van een onbekende fotograaf. Alleen de punt van de Oosterkerk redt de situatie. Zonder dit herkenningspunt zou het in elke andere stad kunnen zijn.
Deze huisjes zijn circa 1910 gesloopt, waarna de grond bij het voormalige gasfabriekterrein werd getrokken. De tegenwoordige Gasfabriekstraat is een dertig meter meer naar rechts, waar vroeger, volgens de kaart van Kroon & Kapteyn, de Kleine Melknapsteeg was.
Voor ons was verder nog een mooi herkenningspunt, midden voor de Oosterkerk, het dak waarvan de nok is doorgezakt. Tot onze verrassing bleek dit nog zo te zijn. Het was destijds de woning van de koopman in manufacturen H. Cohen. Later was hier café Klavertje Vier van Wiggert de Vries en momenteel is het weer een woonhuis.
We keren weer even terug naar het hoekje, waar het toch eigenlijk om gaat. Het hoekhuis met de lantaarn werd bewoond door de weduwe Van Gelder. Zij is het niet die zich op de hoek bevindt, maar wel staat de deur open van het huisje geheel links en daar woonde C. Bethlem. Vrouwtje Bethlem dus?
Het witte huisje was van Cor van Hinte, arbeider aan de gasfabriek. De vrouw daar wil net naar binnen gaan en neem van ons aan dat dit Cors echtgenote is.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 21: c
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 22: c
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Dit is Gerritsland 53. Op foto 21 zien we dit pand uiterst rechts.
Links op foto 22 zien we nog net de ingang van het Mennistenhofje, waarachter zich 8 woninkjes bevonden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 23: c
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
De fotograaf staat op het Mennistenhofje en we zien de achterzijde van Gerritsland 53.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 24: m
Uitgever A. Bakker 1901.
Uit: 'Hoorn in Feesttooi' (uitgegeven in 1982).
Ter gelegenheid van het bezoek, dat prins Hendrik in 1901 aan Hoorn bracht, ging op het Gerritsland de vlag uit.
Bij de huizen rechts is nu de entree naar de Gasfabriekstraat. Links, ter hoogte van het huidige gymnastieklokaal, was de Konijnensteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 25: k
Particuliere foto omstreeks 1930.
Rechts de ingang van de Jeroenensteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 26: c
Particuliere foto zestiger jaren.
De garage heeft tegenwoordig huisnummer 46.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 27: v
Uitgever P. Nooteboom 1952.
Gerritsland hoek Bagijnensteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 28: k
Particuliere foto omstreeks 1952.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 29: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Het pand van foto 27 en 28 is gesloopt en hebben we zicht op de Oosterkerk.
Links onder zien we de ingang van de Bagijnensteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 30: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Op de lege plek van foto 29 werden twee woonhuizen gebouwd; huisnummers 92 en 94.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 31: v
Particuliere foto zestiger jaren.
Rechts naast de twee woonhuizen van foto 30 stonden deze huizen; ze zijn in 1966 gesloopt.
Op deze plaats is in 1975 een gymzaal gebouwd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 May 2023
Bericht:Foto 32: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: