Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

135. Muntstraat

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Particuliere foto c 2 A. Bakker m
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:omstreeks 1930
Jaartal foto 2:1904
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst:
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 3: c
Particuliere foto omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 4: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Vermoedelijk staan hier Kees Koopmans en zijn vrouw Ria Bakker.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 5: j
Uitgever Beerding 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 May 2019
Bericht:Foto 6: c
Uitgever onbekend 15 juli 1919.
De terugkeer van het garnizoen.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 Jun 2019
Bericht:Foto 7: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
De Prinses Ireneschool (gemeenteschool nr II) aan de Muntstraat is in 1884 geopend. De frontbreedte bedroeg meer dan 40 meter. Het gebouw herbergde 12 lokalen. In 1984 werd het pand verlaten. In dat jaar betrok de school, samen met de Prinses Margrietschool aan de Johan Messchaertstraat een nieuw pand aan de Gravenstraat.

Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
Dank zij de medewerking van het College van Regenten van het Protestantsche Weeshuis, was het mogelijk de veel te kleine speelplaats van Gemeenteschool I te vergrooten met een gedeelte van den tuin van het Protestantsche Weeshuis.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:22 May 2023
Bericht:Foto 8: c
Particuliere foto januari 1960.
Links zien we het Oost-Indische Huis.
Iets over de VOC Hoorn uit: 'Heren Investeren' (uitgegeven in 2002).
Op 20 maart 1602 kreeg de Verenigde Oostindische Compagnie van de Staten Generaal het monopolie voor de vaart op Azie. Er waren zes 'Kamers': Amsterdam; Middelburg; Delft; Enkhuizen; Hoorn en Rotterdam. Het benodigde geld werd verkregen door een openbare inschrijving. Deze papieren (aandelen) waren verhandelbaar en daarmee werd de VOC de eerste NV ter wereld. De deelname aan de VOC was erg populair. In Hoorn werd fl 266.868,- ingeschreven. In Enkhuizen het dubbele en in Amsterdam meer dan 3,5 miljoen.
Elke Kamer kreeg tussen de 7 (Hoorn) en 20 (Amsterdam) bewindhebbers; in totaal 60. Uit deze 60 bewindhebbers werden 17 directieleden benoemd; de Heren XVII genaamd. Elke Kamer was hierin vertegenwoordigd.
In december 1603 vertrokken als eerste vanuit Hoorn de schepen 'Hoorn' en 'Medemblik' met elk 180 opvarenden. De 'Hoorn' keerde in juli 1606 terug en de 'Medemblik' pas in mei 1608.
De VOC ontwikkelde zich tot een uniek bedrijf.
Er werd gehandeld in exotische producten zoals: peper; nootmuskaat; kruidnagel en kaneel.
In 1619 stichtte Jan Pieteszoon Coen Batavia en beschikte de VOC daarmee over een centrale plaats waar zowel de verbindingen met het moederland als de schepen binnen Azie binnenkwamen en waar alle koopwaar opgeslagen lag.
In 1620 werd er voor de eerste keer dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.
Was eerst de VOC Hoorn in het voormalige Geertruidenklooster aan de Nieuwstraat gevestigd; in 1676 keurden de Heren XVII het plan goed om een huis te kopen dat dienst kon doen als het Oost Indisch Huis. De zeven bewindhebbers verhuisden daarop naar het pand aan de Muntstraat.
Tussen 1602 en 1795 vertrok 4500 maal een schip vanuit Nederland naar Azie. In dienst van de Compagnie voeren bijna een miljoen man naar de Oost. Ongeveer 3000 schepen keerden met een rijke lading terug in Europa. De VOC was veruit de grootste werkgever in Nederland. De VOC Hoorn had 150 tot 200 man (op de werven en administratief) in dienst en zorgde nog voor de nodigde werkgelegenheid in de toeleveringsbedrijven.
Vanuit Hoorn vertrokken in totaal 297 schepen naar de Oost en keerden 228 rijkbeladen retourschepen terug in Nederland. De andere schepen kwamen nooit terug; zij vergingen of werden door vijanden buitgemaakt.
Het laatste schip dat vanuit Hoorn vertrok was de 'Eendracht' die op 27 december 1793 zee koos en op 5 november 1795 in Batavia aankwam. Door de opheffing van de VOC in 1795 werd de 'Eendracht' in Batavia verkocht.
Op 31 december 1799 liep het octrooi van de VOC af en hield de Compagnie officieel op te bestaan. In 1802 werd besloten de werven te sluiten.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:22 May 2023
Bericht:Foto 9: m
Uitgever Koop 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:22 May 2023
Bericht:Foto 10: b
Uitgever Stumpel 1948.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:22 May 2023
Bericht:Foto 11: c
Uitgever Osinga 8 september 1948.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:22 May 2023
Bericht:Foto 12: c
Deze foto van omstreeks 1910 maakt deel uit van een serie van 11 van vermoedelijk een Franse fotograaf.
We zien hier een melkboer (naam helaas onbekend) met zijn met twee honden bespannen hondenkar.
De eerste meldingen van hondenkarren stammen al vanaf het begin van de 17e eeuw. Ze worden pas echt veel gebruikt in de 19e en 20e eeuw. In allerlei beroepen waar een last te vervoeren is, zijn honden in gebruik: postbezorgers, marskramers, eierhandelaren, krantenbezorgers, melkboeren, noem maar op. Sommige honden schijnen zelfs trekschuiten getrokken te hebben.
In verband met dierenwelzijn werd er steeds meer geageerd tegen het gebruik van honden als trekdier. Er werd zelfs een Anti-Trekhonden-Bond opgericht, die sterk campagne voerde (zie foto 14).
Dit leidde op 1 september 1911 tot de invoering van de Trekhondenwet. Deze wet stelde strenge eisen aan het gebruik van honden als trekdier. Daardoor verdween de hondenkar uit het straatbeeld. In 1963 kwam er een algeheel verbod op het gebruiken van honden als trekdier.

Uit: 'Kent u ze nog de Hoornsen' (uitgegeven in 1981).
De hondenkar was een belangrijk vervoermiddel. Toch kwamen er excessen voor, want vaak gebruikte men oude, zieke of te kleine honden. Later werd hier controle op ingesteld en moesten de honden aan een bepaalde schofthoogte en borstbreedte voldoen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:22 May 2023
Bericht:Foto 13: c
Particuliere foto omstreeks 1915.
Hier zien we Arie Broers van het Achter op het Zand met zijn hondenkar ergens in de Streek, gezien de rails in de weg.
Het bord aan de voorzijde van Aries kar kan te maken hebben met de vergunning tot het gebruiken van een hond als trekdier, welke vergunning vanaf 1 september 1911 verplicht was.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 Feb 2024
Bericht:Foto 14: v
Uitgever onbekend 1900-1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: