Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

136. Stadhuis

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Geerts m 2 A. Bakker m
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:omstreeks 1895
Jaartal foto 2:1904
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
1795: Het college van gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier had bij de vele veranderingen (Franse overheersing) opgehouden te bestaan; hun logement, in die dagen gewoonlijk de Statenpoort genaamd, stond dus leeg. Dit gebouw, dat in 1385 gebouwd was en waarin de Jeronimieten eertijds hun klooster gevestigd hadden, was zeer goed onderhouden en bevond zich, hoewel 't al vrij oud was, in goeden staat. 't Stadhuis op den Roodensteen daarentegen, was zeer bouwvallig en begon ongeschikt te worden; om een nieuw te bouwen zou men de schuldenlast onzer stad aanmerkelijk moeten verzwaren en 't stedelijk bestuur besloot wijselijk zulks na te laten.
Er werden onderhandelingen aangeknoopt met het bestuur der Provincie en onze stad werd voor de som van vierduizend gulden, die in 10 jaren betaald konden worden, eigenaresse van 't oude verblijf der gecommitteerden.
Het gebouw was gunstig gelegen, de inrichting liet weinig te wenschen over, en er behoefden dus geen belangrijke sommen ten koste gelegd worden, om het geheel geschikt te maken voor stadhuis.
(einde NKvH).
Het oude stadhuis op de Roode Steen is in 1797 afgebroken.

Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
In 1857 werd het achtergedeelte van het Stadhuis ingericht tot Bureau van Politie.
(Einde KvH)

Kijken we op foto 1 naar het pand links van het stadhuis, (Nieuwstraat 21, het woonhuis van de familie Kernkamp) dan zien we dat dit de enige opname is waarbij de onderpui in deze vorm te zien is. Alle andere opnamen van deze reeks zijn jonger en tonen een 'nieuwe' onderpui. De foto dateert wellicht van omstreeks 1895 en de foto is in 1899 door uitgever Geerts gebruikt voor het uitgeven van deze ansichtkaart.

Op foto 2 zien we een mast op het dak staan. Deze is van de toenmaals in het pand gevestigde Telefoonmaatschappij. Deze mast 'sierde' het dak van 1896 tot 1912.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 3: b
Uitgever Boon Amsterdam 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 4: b
Uitgever Schrickx 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 5: j
Uitgever Winkelgalerij 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 6: j
Uitgever Krapohl Munchen Gladbach 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 7: m
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Aan het uit 1613 daterende gebouw is sindsdien weinig veranderd.
Alleen het wonderlijke bouwsel op het dak is verwijderd. Deze vreemde kooi, een telefoonrek, dankte zijn bestaan aan het feit, dat in het stadhuis toen ook de telefoondienst was gevestigd.
De (gas)lantaarn midden op de rijweg(!) heeft zijn decoratieve positie niet kunnen handhaven, terwijl ook het sierplaveisel voor de ingang van het stadhuis plaats heeft moeten maken voor een minder fraaie bestrating.
Rechts de ingang van de Nieuwsteeg met op de hoek nog het oude cafe 'De Morgenster'.
De gevel, in een karakteristieke Hollandse Renaissancestijl, zoals wij die thans nog kennen, werd in 1613 opgetrokken ter vervanging van het middeleeuwse klooster van de Zusters van St. Cecilia en bestemd tot Logement van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier. Dat wil zeggen: de afgevaardigden van de zeven steden van Noord-Holland boven het IJ, die in Hoorn, de hoofdstad van Westfriesland, hun vergaderingen hielden.
Toen bij de uitroeping van de Bataafse Republiek in 1795 het College van Gecommitteerde Raden werd opgeheven, kreeg het gebouw de bestemming van stadhuis, aangezien het oude Hoornse stadhuis op de Rodesteen bouwvallig was geworden en dientengevolge twee jaar later is afgebroken.
De fraaie, in 1788 in de Louis XVI-stijl van die dagen vernieuwde, eetzaal der Gecommitteerde Raden dient tot op de huidige dag tot vergaderzaal van de Hoornse gemeenteraad.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 8: b
Uitgever Schalekamp Buiksloot 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 9: j
Uitgever Vermande omstreeks 1912.
Uit: 'De Historische Schoonheid van Hoorn".
Tot en met 19 maart 1977 waren vele diensten en ambtenaren verspreid over maar liefst negen gebouwen in de stad. Daarna werd het nieuwe stadhuis aan de Nieuwe Steen in de wijk Risdam in gebruik genomen. De offciele opening daarvan vond plaats op 21 april 1977. Al enkele jaren daarna (in 1981) gevolgd door een noodzakelijke uitbreiding.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 10: j
Uitgever A. Bakker 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 11: m
Uitgever Stumpel 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 12: b
Uitgever Schmidt 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 13: j
Uitgever Nuss Haarlem 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 14: j
Uitgever Schaefer Amsterdam 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 15: b
Uitgever Boon Amsterdam 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 16: j
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Op deze foto is goed te zien dat rond de lantaarnpaal het plaveisel in de vorm van een ster is gelegd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 17: m
Uitgever Jospe Arnhem omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 18: j
Uitgever Van Agtmaal Hilversum omstreeks 1955.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 19: m
Uitgever FA 1939.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 20: j
Uitgever Van Leer St. Annaparochie 1967.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 21: k
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:07 Oct 2019
Bericht:Foto 22: j
Uitgever VVV 1946.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten><

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 May 2023
Bericht:Foto 23: j
Uitgever V&D 1965.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 May 2023
Bericht:Foto 24: b
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 May 2023
Bericht:Foto 25: b
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 May 2023
Bericht:Foto 26: b
Uitgever Van Agtmaal Baarn 1949.
Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
Op het jaar 1613 vermelden we het bouwen van het Staten-logement, tegenwoordig stadhuis.
Ten gerieve der Gecommitteerde Raden ingericht, onderging dit gebouw, het voormalige Jeronymiter-klooster, een belangrijke verandering in uiterlijk en bestemming.
Reeds in 1596 was men met de inwendige verandering begonnen.
Onder de zalen munt de eetzaal, nu de Raadzaal, uit.
Lang 46, breed 29 en hoog 19 voet, is zij nog een sieraad.
De prachtige schoorsteen met daarboven prijkende schilderij, is de grootste merkwaardigheid van deze goed verlichte zaal.
Het onderwerp, de zeeslag tegen Bossu, heeft als schilderstuk, zeer veel verdiensten en trekt na de voor korten tijd volvoerde verdoeking enz., aller aandacht.
Volgens Centen heette de schilder Jan Blankerhof.
Ook de lijst verdient vermelding. Jan Renema sneed dit kunstwerk, dat het wapen der zeven Noord-Hollandsche steden, omgeven door tal van attributen, die op den krijg en de zeevaart betrekking hebben, te aanschouwen geeft in hout.
Het snijwerk dat overal in het rond der zaal is aangebracht, maakt met het vermelde een deftig en sierlijk geheel uit.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 May 2023
Bericht:Foto 27: j
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:21 May 2023
Bericht:Foto 28: v
Uitgever onbekend zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: