Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

140. Kerkplein, Pieter Seliesteeg en Warmoesstraat

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Boon Amsterdam m 2 A. Bakker b
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1900
Jaartal foto 2:1904
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst:
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 3: v
Uitgevers Siewers omstreeks 1890.
We kijken even om en zien op de achtergrond de ingang van de Breestraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 4: c
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (uitgegeven in 1978).
Dit pand staat op het Kerkplein hoek Pieter Seliesteeg. Het is het bekende Hoornse koffiehuis van C. Attevelt, voorheen van P. van Riel. Hier kon men terecht voor een lekker bakkie leut, echter ook voor, indien gewenst, een biertje of een borreltje.
Ook werd hier boelhuis gehouden en ten tijde van de kermis was het een trefpunt voor de ingezetenen. Zoals echter met de vele cafe's in de jaren zestig geschiedde, kreeg ook dit pand een andere bestemming. De laatste kastelein F. Duin verliet het, waarna het interieur werd veranderd in een bar-dancing 'Maxim' genaamd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 5: k
Particuliere foto 1972.
Rechts zien we de Pieter Seliesteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 6: c
Foto van G. Hidderly omstreeks 1910.
Twee keer een kijkje vanuit de Pieter Seliesteeg.
De dwarsstraat is de Trommelstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 7: k
Foto van G. Hidderly omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 8: v
Particuliere foto zestiger jaren.
We zijn in de Warmoesstraat en zien Jan Kroon en zijn oudere zus voor de auto van de familie Ruhl. We zien de Grote Kerk op de achtergrond.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 9: k
Particuliere foto zestiger jaren.
De Warmoesstraat met de Grote Kerk op de achtergrond.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 10: m
Uitgever Stumpel 1940.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 11: b
Uitgever D. Bakker omstreeks 1950.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
Het gebouw aan het Kerkplein, thans als Huishoud- en Industrieschool ingericht, was voordien in gebruik als Eerste Burgerschool voor Meisjes. Voor eene verbouwing van dit perceel verleende de Gemeenteraad in 1911 een crediet van fl 9100,-.
De opening was op 12 februari 1918.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 12: k
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:10 Jan 2018
Bericht:Foto 13: j
Uitgever Tromm omstreeks 1950.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 14: b
Uitgever Baas omstreeks 1960.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 15: j
Uitgever onbekend 1957.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 16: m
Uitgever D. Bakker omstreeks 1938.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 17: b
Uitgever onbekend 1939-1940.
De Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes werd in 1939 door het leger gevorderd ten behoeve van de Mobilisatie.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 18: j
Uitgever Visser veertiger jaren.
We zien drie politieagenten op het Kerkplein. Het zijn van links naar rechts: Aart Luijendijk; Te Pas en Wil Jeltema.
Tussen de petten zien we de ingang van de Lange Kerkstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 19: v
Uitgever Beerding 1919.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (uitgegeven in 1978).
"Terugkeer van het garnizoen" geeft de tekst aan in 1919. Gedurende de oorlogsperiode waren de soldaten over het gehele land verspreid geweest. Daar het garnizoen zelf niet meer over een eigen korps beschikte (dit was in 1912 opgeheven), was de schutterij aanwezig om deze intocht muzikaal op te luisteren. Slechts twee personen hebben we in deze mensenmenigte kunnen achterhalen en wel de agent met de grote snor. Dit is De Rooy en omdat de snor van de man de zelfde kleur had als de naam die hij droeg, was het begrijpelijk dat de jeugd hierop een schoon versje had gemaakt.
De tweede persoon, de man met de bekkens, rechts van de grote trom, is Klaas de Boer, wonende in de Peperstraat.
Rechts de schoenwinkel van Nelis Verbeek.
Op de muur van het huis ernaast een reclame voor Zeger Davidson. Deze had zijn slagerij in de Pieterseliesteeg, vlak om de hoek. Hier is nu een dierenkapsalon gevestigd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 20: b
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 21: c
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 22: c
Uitgever onbekend 1906.
Kermisstreep.
Uit: 'Ach Lieve Tijd' (uitgegeven in 1987).
Tot de Tweede Wereldoorlog bestond de nu verdwenen gewoonte van het inluiden. Woensdag om 12 uur luidde de klok van de Groote Kerk de kermis in. Bij het eerste gebeier stoof de Hoornse jeugd erop uit, gewapend met een stukje krijt waarmee ieder die in buurt kwam, onder het gejoel van 'kermisstreep' een krijtstreep op mouw of rug kreeg. Sommigen veronderstellen dat dit gebruik teruggaat op de oude gewoonte om tijdens de Laurensmarkt aan de stadspoorten 'marktkruisen' op te stellen. Anderen menen dat het dateert uit de negentiende eeuw, toen arrestanten uit de Krententuin voor hun transport een streep op de rug kregen.
Na een kwartier zweeg de klok en was het strepen afgelopen. De kermisgasten begonnen met het opzetten van hun kramen en voor de jeugd brak de mooiste tijd van het jaar aan.
(einde ALT).

Uit: 'Kent u ze nog de Hoornsen' (uitgegeven in 1981).
Kermis inluiden is een folkloristisch gebeuren, waarvan de bedoeling noch de oorsprong bekend is. Het schijnt een exclusief Hoorns gebruik te zijn.
Op de woensdag voor de Hoornse Kermis begon om twaalf uur de klok van de Grote Kerk op het Kerkplein een kwartier lang te luiden. De kinderen kwamen dan met krijtjes of plankjes vol met krijt gesmeerd en gaven elkaar een kermisstreep. Een ieder die dat kwartier over het Kerkplein liep of fietste werd met krijt besmeurd. Er kwam wel eens herrie van als iemand die niet bekend was met deze traditie, van zich af begon te slaan, maar de politie trad dan op, want dan moest men dit kwartier maar niet door de rennende en krijtsmerende jeugd lopen. Na kwart over twaalf mochten de kermiskramen opgebouwd worden. Enige jaren geleden werd deze historische manifestatie om onbekende redenen afgeschaft. Jammer, want het verliezen van tradities, vooral van zo iets echt Hoorns, is een verarming.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 23: v
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 24: v
Particuliere foto 1924.
De familie 'natte' Schermer.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 May 2023
Bericht:Foto 25: c
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: