Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

143. Westfriesch Museum

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Weenenk & Snel Den Haag j 2 Geerts m
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1909
Jaartal foto 2:1903
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
Op initiatief van den toenmaligen burgemeester van onze stad, Mr. W.K. Baron van Dedem, werden in het jaar 1876 de eerste besprekingen gehouden over de oprichting van een museum. Het resultaat daarvan was, dat men zich tot den Raad wendde, met verzoek de schilderijen en andere voorwerpen in 't bezit van de gemeente, aftestaan ter plaatsing.
Daar was echter toenmaals geen geschikt gebouw, zoodat de zaak eenigen tijd hangende bleef. Een paar jaren later kreeg men dit op den Roodensteen, toen de arrondissements-rechtbank hier ter stede opgeheven werd en men de beschikking kreeg over een paar localen.
Men richtte eene oproeping tot de stadgenooten om geldelijke steun en begon met de inrichting, terwijl de gemeenteraad een commissie van toezicht benoemde, bestaande uit elf personen.
Door verschillende schenkingen had men spoedig eene belangrijke collectie bezienswaardigheden bijeen en in het jaar 1888 verkreeg men nog de beschikking over een paar benedenzalen van hetzelfde gebouw.
Die zalen moesten gerestaureerd worden, want door plafonds en verflagen hadden ze zeer veel van haar antiek karakter verloren.
Het museum is, zooals het thans ingericht is, een bezoek overwaard en het trekt dan ook bij voortduring de aandacht, vooral van vreemdelingen, die zich in onze stad ophouden.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 3: m
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 4: v
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 5: b
Uitgever Beerding 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 6: m
Uitgever Gerhards 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 7: m
Vermande & Zonen omstreeks 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 8: m
Uitgever Nuss Haarlem 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 9: b
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Het Statencollege aan de Rodesteen waarin sedert 1878 het Westfries Museum is gevestigd.
De naam Statencollege duidt op de bestemming in de 17e en 18e eeuw als vergaderplaats van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier, een uit de afgevaardigden van de zeven steden van dit gebied samengesteld college.
Het gebouw in zijn huidige vorm dateert uit 1632, toen het op de grondvesten van een ouder Middeleeuws huis, het zogenaamde Proostenhuis, werd opgetrokken.
Op de gevel prijken de wapens van de zeven steden waarvan de afgevaardigden de Gecommitteerde Raden vormden: in het midden bovenaan, het wapen van Alkmaar als oudste stad van het gewest; links daarvan, de in belangrijkheid daaropvolgende plaats, het wapen van Hoorn, de hoofdplaats van Westfriesland, en verder in afnemende graad van belangrijkheid: Enkhuizen (rechts), Edam (links), Monnickendam (rechts), Medemblik (links) en Purmerend (rechts).
Boven in de gevel is het Oranje-wapen van Frederik Hendrik aangebracht, de stadhouder tijdens de bouw van het Statencollege, en daaronder het wapen van Westfriesland.
De hardstenen voorgevel is in de jaren 1908-1911 in haar geheel vernieuwd.
De oprichting van de Bataafse Republiek in 1795 maakte een eind aan het bestaan van de Gecommitteerde Raden, waarna het gebouw in de 19e eeuw voor Arrondissementsrechtbank werd gebruikt. Toen dit instituut in 1877 naar Alkmaar werd overgebracht, is het Westfries Museum er in gehuisvest, waarbij tot 1932 een gedeelte nog gereserveerd bleef voor het Kantongerecht.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 10: j
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 11: v
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 12: j
Uitgever Van Straaten Middelburg 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 13: m
Uitgever onbekend 30 mei 1919.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 14: j
Uitgever Jonker Egmond 30 mei 1919.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:09 Jan 2018
Bericht:Foto 15: m
Uitgever Winkelgalerij 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:09 Jan 2018
Bericht:Foto 16: j
Uitgever Nuss Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:09 Jan 2018
Bericht:Foto 17: b
Uitgever Blokker omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:09 Jan 2018
Bericht:Foto 18: b
Uitgever Schalekamp Buiksloot 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:09 Jan 2018
Bericht:Foto 19: v
Foto van een glasplaat omstreeks 1870-1880.
We zien op het midden van de Roode Steen een lantaarn staan. Op die plaats werd in 1893 het standbeeld van Jan PieterszCoen onthuld.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:09 Jan 2018
Bericht:Foto 20: b
Uitgever Schalekamp Buiksloot 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:09 Jan 2018
Bericht:Foto 21: b
Uitgever Boon Amsterdam 1900.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
Een gevoelig verlies voor deze gemeente in 1877 was de opheffing van de Rechtbank, die gevestigd was in het tegenwoordig Kantongerechtsgebouw aan den Roodesteen (Kaasmarkt).
De gemeente heeft dit gebouw daarna in eigendom aan het Rijk overgedragen, bij welke handeling op den voorgrond stond, dat dit mooie gebouw in zijn bestaanden toestand moest worden in stand gehouden, waarmede vele kosten gemoeid zouden zijn.
Bij de overdracht van het voormalig Gerechtsgebouw aan het Rijk kon de voorwaarde worden bedongen, dat een groot gedeelte als West-Friesch Museum zou worden ingericht.
(Einde KvH).

Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
In het jaar 1889 onderging het West-Friesche museum, in het voormalige rechtsgebouw aan den Roodensteen eenige verandering. Daar waren namelijk eenige lokalen ter beschikking gekomen, die vroeger in gebruik waren geweest bij de ambtenaren van de Staatsspoorwegen. Met medewerking van het rijk en de gemeente werden die lokalen gerestaureerd en men had nu eene goede gelegenheid om de verschillende schilderijen, antiquiteiten en portretten te exposeeren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Apr 2018
Bericht:Foto 22: b
Uitgever Schrickx omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Jan 2020
Bericht:Foto 23: m
Uitgever Van der List Amsterdam 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2022
Bericht:Foto 24: j
Uitgever VVV omstreeks 1950.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 May 2023
Bericht:Foto 25: m
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 May 2023
Bericht:Foto 26: b
Uitgever D. Bakker omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 May 2023
Bericht:Foto 27: j
Uitgever Stumpel omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 May 2023
Bericht:Foto 28: k
Uitgever onbekend dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 May 2023
Bericht:Foto 29: b
Uitgever Van Agtmaal Hilversum 1946.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 May 2023
Bericht:Foto 30: j
Uitgever AKO Amsterdam zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 May 2023
Bericht:Foto 31: j
Uitgever Jospe Arnhem omstreeks 1938.
De jongen met pet heet Van Veen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 May 2023
Bericht:Foto 32: c
Uitgever onbekend twintiger jaren.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Het fraaie gesmede hek van het Westfries Museum sluit het voorplein af, dat voor de terugwijkende gevel van het museum ligt. Vroeger werd deze afscheiding gevormd door een stenen muurtje met een poort, dat echter in 1729 door het zwierige hek in late Lodewijk XIV-stijl werd vervangen. Het monumentale werkstuk is in gesmede vergulde lettertjes gesigneerd: J. Ulje.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 May 2023
Bericht:Foto 33: v
Particuliere foto omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 May 2023
Bericht:Foto 35: k
Uitgever onbekend 1927.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: