Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

145. Achterom

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Beerding j 2 Osinga c
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1904
Jaartal foto 2:1945
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
Een zonnige dag op het Achterom.
Bij de families Schierbeek en Dekker staan de deuren geheel open en maken de dames een buurpraatje.
Schierbeek had een heel apart beroep en wel 'Krammer'. We hebben er een oud woordenboek voor moeten opslaan en daarin staat letterlijk: "iemand die aardewerk kramt". Zo iemand ging langs de huizen en indien men een gebroken bord had, boorde hij gaatjes in de gebroken delen en kramde deze met dun ijzerdraad aan elkaar.
In het huisje ernaast, met de puntgevel, woonde de brigade-majoor Jb. Kooy. Dat was dus niet mis.
Waar gebouwd wordt waren later de families Vlekke en Ekers te vinden.
Links het cafe (of zoals men vroeger zei: "bierhuis") van P. Schermer. Het tweede deurtje gaf toegang tot deze lokaliteit.
Enige tijd terug is dit pand in oude stijl herbouwd en het wordt bewoond door de directeur van de Westerhaven.
Dit hoekhuis was het begin van het tweede gedeelte van de Proostensteeg, die doorliep tot aan de Westerdijk.
Door de bouw van voornoemde Westerhaven is dit gedeelte komen te vervallen.
Het vrouwtje rechts is ons aangeduid als Daatje Ruttering, die haar snoepwinkeltje op de hoek van de Kuil en de Proostensteeg had (komende vanaf de Kaasmarkt).
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 3: k
Uitgever P. Nooteboom 1963.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 4: k
Uitgever P. Nooteboom 1955.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 5: b
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 6: b
Uitgever Van der List Amsterdam 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 7: m
Uitgever A. Bakker 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 8: j
Uitgever Beerding omstreeks 1908.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 9: j
Uitgever onbekend 1903.
Het gebouw dat we boven de twee meisjes zien betrof het koetshuis van de burgemeesterswoning aan de Roode Steen.
Het lage pand er naast stond in de achtertuin van het politiebureau aan de Roode Steen. Hierin bevonden zich 4 cellen. Zien we daar baldadige jeugd aan het werk?
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 10: v
Particuliere foto 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 11: k
Uitgever onbekend 1890.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 11A: j
Uitgever A. Bakker 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 12: m
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
Het Diaconiehuis aan het Achterom, dat onlangs na een grondige restauratie in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld. Het gebouw, waarin thans een uitvaartcentrum is gevestigd, dateert uit 1615.
Het belendende pand aan de linker zijde is bij de restauratie afgebroken en op een smallere basis herbouwd als uitbreiding van het oorspronkelijke gebouw.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 13: j
Uitgever Beerding 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 14: b
Uitgever onbekend omstreeks 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 15: m
Uitgever Beerding omstreeks 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 16: v
Uitgever onbekend 1925.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 17: j
Uitgever Stumpel omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 17A:
Particuliere foto februari 1962.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 18: v
Particuliere foto dertiger jaren.
Van Wieringen van het Nieuwe Noord was de orgelman in de jaren dertig. Vlak na deze periode zou Jan Verus van de Veenenlaan het stokje overnemen.
Het orgel op de foto staat in het Haarlems orgelmuseum.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 19: m
Uitgever Karssen 1953.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 20: c
Particuliere foto veertiger jaren.
Willem Galesloot toont trots zijn koets. Willem woonde boven cafe 'Het Vosje' aan de Roode Steen dat hij in 1934 van zijn vader Johan had overgenomen. Hij had zijn stal in de Proostensteeg. In 1938 raakte hij echter failliet. Willem ging daarna door met 1 paard en 1 wagen en vestigde zich op het Achterom 7. Door de benzineschaarste in de oorlog kreeg Willem steeds meer werk. In 1961 stopte Willem Galesloot zijn bedrijf.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 20A: k
Particuliere foto 1946.
Willem Galesloot met zijn paard op een winterse foto.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 21: b
Uitgever Stumpel omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 22: j
Uitgever Van Leer St. Annaparochie zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 23: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 24: b
Uitgever A. Bakker 1902.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
Sinds 1774 is aan het Achterom 15 het 'RK Weeshuis en Armenhuis' gevestigd, aanvankelijk genaamd: 'De Barmhartigheid' en in 1904 omgezet in: 'RK Wees- en Oudenliedenhuis' en in 1954 veranderd in de stichting 'Bejaardencentrum St. Jozef'.
De bouw van het wees- en armenhuis 'St. Jozefhuis' was in 1772 begonnen.
Reeds in 1770 hadden de RK armenverzorgers toestemming gevraagd tot de oprichting van een tehuis voor oude mensen en wezen, zoals de Protestanten reeds lang bezaten; het Weeshuis in de Korte Achterstraat en het Pietershof.
De bouw van het 'Jozefhuis' was mogelijk geworden door de nalatenschappen van twee vermogende Hoornse katholieken Matthijs Vos en Maarten de Haan.
De monumentale ingangspartij aan het Achterom wijst op de herkomst van het gebouw uit de zeventiger jaren van de 18e eeuw.
In het tehuis werden gehuwde de ongehuwde oude lieden ondergebracht.
Sedert 1853 kwam de instelling te ressorteren onder de 'Congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijke Kind', in 1896 vervangen door de 'Congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid'. In dat laatste jaar werd de kapel gebouwd.
Klik op afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 25: b
Uitgever onbekend omstreeks 1950.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 26: m
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 27: c
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 28: j
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 29: j
Uitgever Stumpel 1969.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 30: v
Particuliere foto omstreeks 1950.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 31: k
Particuliere foto 1925.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 32: b
Uitgever Stumpel 1969.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Nov 2018
Bericht:Foto 33: k
Particuliere foto omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 33A: v
Particuliere foto omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Feb 2019
Bericht:Foto 34: k
Particuliere foto 1923.
De Jozefschool wordt ingewijd.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (1931).
Op een terrein naast het R.K. Wees- en Armenhuis aan het Achterom kwam in 1921 een nieuwe R.K. Par. Jongensschool tot stand.
(Einde KvH).

De Jozefschool is in 1923 officieel geopend en begon met acht lokalen. Het bouwontwerp was van architect S.B. van Sante. In 1950 werden er aan de achterzijde vier lokalen bijgebouwd. Op 13 juli 1984 sloot de Jozefschool. Hierna werd het gebouw voor diverse doeleinden bestemd. In 2010 is het hekwerk aan de straatkant geheel gerestaureerd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 34A: c
Particuliere foto 1923.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 34B: c
Particuliere foto 1945.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 34C: v
Particuliere foto 1925.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 34D: k
Particuliere foto omstreeks 2005.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 34E: k
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 35: v
Particuliere foto 1969.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 36: m
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
In de 17e en 18e eeuw, toen het openbaar uitoefenen van de katholieke religie in de republiek niet werd getolereerd, bezat Hoorn vier schuilkerken. Het houden van kerkdiensten werd gedoogd, als het bedehuis maar niet aan de buitenkant als zodanig herkenbaar was.
De schuilkerk die in de 19e eeuw zou uitgroeien tot de katholieke hoofdkerk van Hoorn, lag aan het Achterom op de hoek van de Geldersesteeg en behoorde tot de Franciscanen.
De schuilkerk droeg de naam 'De dry Tulpen' naar een gevelsteen met de afbeelding van drie tulpen aan het Grote Noord waar op 21 juni 1632 door de kerkmeester Pieter Claess Pot een huis werd aangekocht ten behoeve van deze schuilkerk, die doorliep tot aan het Achterom.
De stichter van de schuilkerk 'De dry Tulpen' was de uit Antwerpen afkomstige Minderbroeder Jacobus Tyras.
Na in 1755 te zijn gerestaureerd, kreeg de schuilkerk haar definitieve vorm.
In 1878 werd het hele complex afgebroken om plaats te maken voor de nog altijd aanwezige Koepelkerk.
(Einde THoHw)

Uit: 'De bouwers van de St. Cyriacus en Franciscus' (een uitgave van het Kerkbestuur in 1982).
Op 23 december 1877 werd door het kerkbestuur besloten tot de bouw van een geheel nieuwe kerk. De koepelkerk werd gewijd op 30 oktober 1882 door de bisschop van Haarlem mgr P.M. Snickers, nadat de 14-jarige P.A. Schermer op 16 maart 1880 de eerste steen had gelegd.
De financiering van de kerk kwam mede tot stand door de nalatenschap van de van rijke komaf zijnde Zuster Maria Magdalena, freule Louise Melort.
Gedurende de periode van de sloop van de schuilkerk en de bouw van de nieuwe kerk, werd op het aan de kerk toebehorende erf naast het Wees- en Armenhuis, de plek waar later de St. Jozefschool werd gebouwd, een noodkerk geplaatst. Deze noodkerk was 15 meter breed en 40 meter lang en is in de zomer van 1878 in gebruik genomen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 37: c
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 38: j
Uitgever Beerding 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 38A: c
Particuliere foto februari 1962.
De hoek met de Gelderschesteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 38B: k
Particuliere foto februari 1962.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 39: v
Uitgever onbekend zeventiger jaren.
Aan het Achterom 26-28 was van 1919 tot 1981 'Lasserij en Kachelsmederij Ph. Visser' gevestigd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 40: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 41: k
Particuliere foto veertiger jaren.
Van links naar rechts zien we Cees Visser (1916), Piet Visser (1913) en daarna hun ouders Pieternella Swart en Philippus Visser (1890-1975).
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 42: v
Particuliere foto zeventiger jaren.
Piet Visser, bekend om de peuk in zijn mond.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 43: k
Particuliere foto 1981.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 43A: v
We zien Piet Visser op de binnenplaats van de smederij.
Let eens op de urinoir aan de regenpijp.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 44: j
Uitgever Schrickx 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 45: v
Particuliere foto dertiger jaren.
Links zien we drankenhandel 'Van der Woude'.
Uit: 'Kijk eens Achterom' (2014).
Op 23 maart 1933 werd K. Van der Woude sr door de firma Heineken aangesteld als bierbottelaar in Hoorn. Korte tijd later begon Van der Woude voor zichzelf als bierbottelaar.
In 1956 kwam H. van der Woude jr in de zaak.
Het bierbottelen ging langzaam over in drankenhandel. Niet alleen in bier maar ook in frisdranken en ook in aanverwante artikelen.
In 1983 kon het vijftig-jarig-bestaan gevierd worden maar op 31 december 1990 viel definitief het doek voor het bedrijf en veranderde dit stukje straatbeeld voorgoed.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 45A: k
Uitgever onbekend omstreeks 1922.
We zien bode Jan Groot van Grosthuizen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 46: c
Particuliere foto zestiger jaren.
Tijdens de Hoornse kermis werd er extra bier ingeslagen.
Het tweede pand is nummer 41. Hierin was eerder de mineraalwaterfabriek van C.J. van der Koelen gevestigd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 46A: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 47: c
Particuliere foto zeventiger jaren.
Dit is de onderpui van het pand dat we op foto 46 als derde pand zien.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 47A: k
Particuliere foto 1958.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 48: m
Uitgever A. Bakker 1905.
In 1838 startte Lodewijk Dankelman een 'Koffiehuis' aan het Achterom. Bij het Koffiehuis behoorde ook de achter het pand gelegen tuin die reikte tot de Westerdijk. Dankelman pakte het groots aan; in 1841 kocht hij enkele belendende woningen en percelen grond, waardoor hij over een flink erf kon beschikken. De zaken gingen goed en in 1851 liet Dankelman een kolfbaan bouwen. Gezien de aard van de lieflijke tuin duikt een jaar later voor het eerst de naam 'Park' op.
In 1872 komt het geheel in handen van 11 personen die het in 1881 in een maatschap, onder de naam 'Parkvereeniging', onderbrengen.
In 1876 werd een nieuwe zaal gebouwd, ontworpen door A.C Bleijs. Deze zaal was 'Een sieraad voor de stad'.
In 1889-1890 wordt het 'Park' verbouwd tot Hotel en Conversatiezaal. En in dat laatste jaar gaat het Park door als NV. Van Helden wordt kastelein, in 1895 opgevolgd door de broers Wonder.
In 1920 kopen de gebroeders Veer het hele complex voor fl 44.000,-.
In 1968-1969 wordt de Parkzaal gesloopt en wordt een schouwburg gebouwd met de ingang aan de Westerdijk.

Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (1978).
Het Achterom met het Parkhotel.
Het kleine huisje links is in 1957 gesloopt.
Het was het huisje van het metselaarsgilde met een zeer fraaie gevelsteen en het werd ten tijde van deze foto bewoond door ene Weyling, metselaar van beroep.
Voor de koffiekamer van het Parkhotel staat eigenaar G. Wonder met een onbekend manspersoon.
Op de voorgrond de viskar van Van der Berg, die zelf naar de bijnaam 'Hangjas' luisterde. Samen met zijn vrouw Naatje had hij een viswinkeltje op de hoek van de Nieuwsteeg, daar waar de gaslantaarn uithangt.
Leuke bijkomstigheid: de entree die na het slopen van het gildehuisje was gebouwd, maar sedert de bouw van de nieuwe schouwburg niet meer werd gebruikt, is sinds kort verdwenen. Er is nu een geheel nieuw gebouw verschenen, dat aansluit op de voormalige koffiekamer en zal dienen als biljartzaal en bejaardensociėteit.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 49: c
Uitgever P. Nooteboom februari 1954.
Uit: 'Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was' (1980).
De stad werd vroeger doorsneden door een aantal bredere en smallere grachten of uitlopers van de uitgestrekte havens, waarvan tegenwoordig nog slechts een enkele is overgebleven. Het Achterom werd in 1654 gedempt, een vroeg dempingsjaar want bij de meeste grachten gebeurde dat pas in de 19e eeuw. Het gedempte Achterom werd al spoedig een van Hoorns belangrijkste straten waar reeds in de 18e eeuw een paar gewichtige instellingen werden gevestigd. In de 19e eeuw kwam daar nog het Parkhotel bij, een horecabedrijf dat zou uitgroeien tot een ware Hoornse cultuurtempel.
Dit laatste door de bouw in 1876 van een voor vele doeleinden gebruikte zaal, de Parkzaal geheten, die werd opgetrokken achter de percelen Achterom 49 en 51. Tussen deze twee huisjes heeft jarenlang de wat pover aandoende ingang tot de Parkzaal gelegen, totdat in 1957 het rechter huisje werd afgebroken om plaats te maken voor een modernere en wat meer representatieve entree.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 50: c
Particuliere foto 1926.
Het Metselaarsgildehuisje Achterom 51.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 51: b
Uitgever Beerding omstreeks 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 52: b
Uitgever Swidde 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 53: m
Uitgever Peirano Salta es Tucaman omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 54: k
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 55: c
Uitgever Jacob Olie 1901.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 56: v
Uitgever onbekend 1923.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (1978).
Links vooraan zien we de groentewagen van Muller. Hij was een echte buurtventer, want zelf woonde hij ook op het Achterom. 's Zomers, bij warm weer, droeg ook de hond, net als zijn baas, een strooien hoed. Voor de oren had Muller er gaten in geknipt.
In het eerste pand, met de lantaarn en de mooie gevelsteen (die nog aanwezig is), woonden de gezusters J. en C. Schouten, die het beroep van 'glansstrijksters' uitoefenden.
In het Witte-Kruisgebouw, dat er momenteel wat verwaarloosd bij staat, woonde J. Appel, die daar conciėrge was en daarnaast er voor zorgde dat de Hoornse burgerij niet op stukkende schoenen liep.
De panden daarnaast zijn nu alle afgebroken en daar is nu een bandenbedrijf.
In het huis naast het Kruisgebouw woonde toen ene Van Diepen, die als stalknecht de kost verdiende.
Geheel rechts, op het hoekje van de Gortsteeg, het bekende cafeetje van Groenwoudt. Dit zeer oude pand wordt binnenkort gerestaureerd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 57: c
Particuliere foto februari 1962.
Dit pand zien we op foto 56 aan de linker kant.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 58: k
Uitgever P. Nooteboom 1956.
Achterom nummer 79 tot en met 93.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 59: c
Particuliere foto februari 1962.
We zien cafe Groenewoudt op de hoek met de Gortsteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 59A: v
Particuliere foto februari 1962.
Achterom nummer 95 met links de Gortsteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 59B: v
Particuliere foto zeventiger jaren.
Links de Gortsteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Nov 2020
Bericht:Foto 60: v
Particuliere foto februari 1962.
Achterom 109 tot en met 113.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: