Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

145. Achterom

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Onbekend 2 Particuliere foto
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1951
Jaartal foto 2:1945
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst:
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 3:
Uitgever Beerding 1904.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
Een zonnige dag op het Achterom.
Bij de families Schierbeek en Dekker staan de deuren geheel open en maken de dames een buurpraatje.
Schierbeek had een heel apart beroep en wel 'Krammer'. We hebben er een oud woordenboek voor moeten opslaan en daarin staat letterlijk: "iemand die aardewerk kramt". Zo iemand ging langs de huizen en indien men een gebroken bord had, boorde hij gaatjes in de gebroken delen en kramde deze met dun ijzerdraad aan elkaar.
In het huisje ernaast, met de puntgevel, woonde de brigade-majoor Jb. Kooy. Dat was dus niet mis.
Waar gebouwd wordt waren later de families Vlekke en Ekers te vinden.
Links het café (of zoals men vroeger zei: "bierhuis") van P. Schermer. Het tweede deurtje gaf toegang tot deze lokaliteit.
Enige tijd terug is dit pand in oude stijl herbouwd en het wordt bewoond door de directeur van de Westerhaven.
Dit hoekhuis was het begin van het tweede gedeelte van de Proostensteeg, die doorliep tot aan de Westerdijk.
Door de bouw van voornoemde Westerhaven is dit gedeelte komen te vervallen.
Het vrouwtje rechts is ons aangeduid als Daatje Ruttering, die haar snoepwinkeltje op de hoek van de Kuil en de Proostensteeg had (komende vanaf de Kaasmarkt).
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 3A:
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 3B:
Uitgever P. Nooteboom 1955.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 4:
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4A:
Uitgever Van der List Amsterdam 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 5:
Uitgever A. Bakker 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 6:
Uitgever Beerding omstreeks 1908.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 6A:
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 6B:
Particuliere foto 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 7:
Uitgever A. Bakker 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 8:
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
Het Diaconiehuis aan het Achterom, dat onlangs na een grondige restauratie in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld. Het gebouw, waarin thans een uitvaartcentrum is gevestigd, dateert uit 1615.
Het belendende pand aan de linker zijde is bij de restauratie afgebroken en op een smallere basis herbouwd als uitbreiding van het oorspronkelijke gebouw.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 9:
Uitgever Beerding 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 10:
Uitgever onbekend omstreeks 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 11:
Uitgever Beerding omstreeks 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 12:
Uitgever Stumpel omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 12A:
Particuliere foto dertiger jaren.
Van Wieringen van het Nieuwe Noord was de orgelman in de jaren dertig. Vlak na deze periode zou Jan Verus van de Veenenlaan het stokje overnemen.
Het orgel op de foto staat in het Haarlems orgelmuseum.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 13:
Uitgever Karssen 1953.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 14:
Uitgever Stumpel omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 15:
Uitgever Van Leer St. Annaparochie zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenFoto 15A:
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 16:
Uitgever A. Bakker 1902.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
Sinds 1774 is aan het Achterom 15 het 'RK Weeshuis en Armenhuis' gevestigd, aanvankelijk genaamd: 'De Barmhartigheid' en in 1904 omgezet in: 'RK Wees- en Oudenliedenhuis' en in 1954 veranderd in de stichting 'Bejaardencentrum St. Jozef'.
De bouw van het wees- en armenhuis 'St. Jozefhuis' was in 1772 begonnen.
Reeds in 1770 hadden de RK armenverzorgers toestemming gevraagd tot de oprichting van een tehuis voor oude mensen en wezen, zoals de Protestanten reeds lang bezaten; het Weeshuis in de Korte Achterstraat en het Pietershof.
De bouw van het 'Jozefhuis' was mogelijk geworden door de nalatenschappen van twee vermogende Hoornse katholieken Matthijs Vos en Maarten de Haan.
De monumentale ingangspartij aan het Achterom wijst op de herkomst van het gebouw uit de zeventiger jaren van de 18e eeuw.
In het tehuis werden gehuwde de ongehuwde oude lieden ondergebracht.
Sedert 1853 kwam de instelling te ressorteren onder de 'Congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijke Kind', in 1896 vervangen door de 'Congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid'. In dat laatste jaar werd de kapel gebouwd.
Klik op afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 17:
Uitgever onbekend omstreeks 1950.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 18:
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18A:
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 19:
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 20:
Uitgever Stumpel 1969.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 20A:
Particuliere foto omstreeks 1950.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 21:
Uitgever Stumpel 1969.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 21A:
Particuliere foto omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 22:
Particuliere foto zeventiger jaren.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (1931).
Op een terrein naast het R.K. Wees- en Armenhuis aan het Achterom kwam in 1921 een nieuwe R.K. Par. Jongensschool tot stand.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 22A:
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
In de 17e en 18e eeuw, toen het openbaar uitoefenen van de katholieke religie in de republiek niet werd getolereerd, bezat Hoorn vier schuilkerken. Het houden van kerkdiensten werd gedoogd, als het bedehuis maar niet aan de buitenkant als zodanig herkenbaar was.
De schuilkerk die in de 19e eeuw zou uitgroeien tot de katholieke hoofdkerk van Hoorn, lag aan het Achterom op de hoek van de Geldersesteeg en behoorde tot de Franciscanen.
De schuilkerk droeg de naam 'De dry Tulpen' naar een gevelsteen met de afbeelding van drie tulpen aan het Grote Noord waar op 21 juni 1632 door de kerkmeester Pieter Claess Pot een huis werd aangekocht ten behoeve van deze schuilkerk, die doorliep tot aan het Achterom.
De stichter van de schuilkerk 'De dry Tulpen' was de uit Antwerpen afkomstige Minderbroeder Jacobus Tyras.
Na in 1755 te zijn gerestaureerd, kreeg de schuilkerk haar definitieve vorm.
In 1878 werd het hele complex afgebroken om plaats te maken voor de nog altijd aanwezige Koepelkerk.
(Einde THoHw)

Uit: 'De bouwers van de St. Cyriacus en Franciscus' (een uitgave van het Kerkbestuur in 1982).
Op 23 december 1877 werd door het kerkbestuur besloten tot de bouw van een geheel nieuwe kerk. De koepelkerk werd gewijd op 30 oktober 1882 door de bisschop van Haarlem mgr P.M. Snickers, nadat de 14-jarige P.A. Schermer op 16 maart 1880 de eerste steen had gelegd.
De financiering van de kerk kwam mede tot stand door de nalatenschap van de van rijke komaf zijnde Zuster Maria Magdalena, freule Louise Melort.
Gedurende de periode van de sloop van de schuilkerk en de bouw van de nieuwe kerk, werd op het aan de kerk toebehorende erf naast het Wees- en Armenhuis, de plek waar later de St. Jozefschool werd gebouwd, een noodkerk geplaatst. Deze noodkerk was 15 meter breed en 40 meter lang en is in de zomer van 1878 in gebruik genomen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 22B:
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Op deze overzichtsfoto kun je de situatie van foto 1: Proostensteeg goed zien.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 23:
Uitgever Beerding 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 24:
Uitgever onbekend zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 24A:
Particuliere foto zestiger jaren.
Links staat Kees Visser en in het midden Piet Visser.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 24B:
Particuliere foto zeventiger jaren.
Piet Visser, bekend om de peuk in zijn mond.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 24C:
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 24D:
Uitgever Schrickx 1924.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 25:
Uitgever A. Bakker 1905.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (1978).
Het Achterom met het Parkhotel.
Het kleine huisje links is in 1957 gesloopt.
Het was het huisje van het metselaarsgilde met een zeer fraaie gevelsteen en het werd ten tijde van deze foto bewoond door ene Weyling, metselaar van beroep.
Voor de koffiekamer van het Parkhotel staat eigenaar G. Wonder met een onbekend manspersoon.
Op de voorgrond de viskar van Van der Berg, die zelf naar de bijnaam 'Hangjas' luisterde. Samen met zijn vrouw Naatje had hij een viswinkeltje op de hoek van de Nieuwsteeg, daar waar de gaslantaarn uithangt.
Leuke bijkomstigheid: de entree die na het slopen van het gildehuisje was gebouwd, maar sedert de bouw van de nieuwe schouwburg niet meer werd gebruikt, is sinds kort verdwenen. Er is nu een geheel nieuw gebouw verschenen, dat aansluit op de voormalige koffiekamer en zal dienen als biljartzaal en bejaardensociėteit.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 25A:
Particuliere foto vijftiger jaren.
Uit: 'Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was' (1980).
De stad werd vroeger doorsneden door een aantal bredere en smallere grachten of uitlopers van de uitgestrekte havens, waarvan tegenwoordig nog slechts een enkele is overgebleven. Het Achterom werd in 1654 gedempt, een vroeg dempingsjaar want bij de meeste grachten gebeurde dat pas in de 19e eeuw. Het gedempte Achterom werd al spoedig een van Hoorns belangrijkste straten waar reeds in de 18e eeuw een paar gewichtige instellingen werden gevestigd. In de 19e eeuw kwam daar nog het Parkhotel bij, een horecabedrijf dat zou uitgroeien tot een ware Hoornse cultuurtempel.
Dit laatste door de bouw in 1876 van een voor vele doeleinden gebruikte zaal, de Parkzaal geheten, die werd opgetrokken achter de percelen Achterom 49 en 51. Tussen deze twee huisjes heeft jarenlang de wat pover aandoende ingang tot de Parkzaal gelegen, totdat in 1957 het rechter huisje werd afgebroken om plaats te maken voor een modernere en wat meer representatieve entree.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 25B:
Particuliere foto omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 25C:
Uitgever Beerding omstreeks 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 26:
Uitgever Swidde 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 27:
Uitgever Peirano Salta es Tucaman omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 28:
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 29:
Uitgever Jacob Olie 1901.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 30:
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (1978).
Links vooraan zien we de groentewagen van Muller. Hij was een echte buurtventer, want zelf woonde hij ook op het Achterom. 's Zomers, bij warm weer, droeg ook de hond, net als zijn baas, een strooien hoed. Voor de oren had Muller er gaten in geknipt.
In het eerste pand, met de lantaarn en de mooie gevelsteen (die nog aanwezig is), woonden de gezusters J. en C. Schouten, die het beroep van 'glansstrijksters' uitoefenden.
In het Witte-Kruisgebouw, dat er momenteel wat verwaarloosd bij staat, woonde J. Appel, die daar conciėrge was en daarnaast er voor zorgde dat de Hoornse burgerij niet op stukkende schoenen liep.
De panden daarnaast zijn nu alle afgebroken en daar is nu een bandenbedrijf.
In het huis naast het Kruisgebouw woonde toen ene Van Diepen, die als stalknecht de kost verdiende.
Geheel rechts, op het hoekje van de Gortsteeg, het bekende cafeetje van Groenwoudt. Dit zeer oude pand wordt binnenkort gerestaureerd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 31:
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 32:
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Nov 2018
Bericht:Foto 33:
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Ben van Tartwijk
Datum:02 Jan 2019
Bericht:Bij foto 1:
De titel zou eigenlijk 2e Proostensteeg moeten zijn.
Hier is het deel van de Proostensteeg afgebeeld welke lag aan het pleintje van de Kuil.

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Feb 2019
Bericht:Foto 34:
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart:
   Map: De lokatie van deze foto's is te vinden op de volgende kaart: