Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

150. Breed

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Beerding b 2 Onbekend b
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:omstreeks 1910
Jaartal foto 2:omstreeks 1910
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Foto 1 toont de hoek Breed-Nieuwe Noord.
We zien de slagerswinkel van P. Eeltjes.
Foto 2 toont de hoek Breed-Veemarkt. Het hoekpand werd het water-en-vuurhuis genoemd, en was van Jb Kemper.
De vrouw die op straat loopt is Antje van der Zel-Legrand.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 3: c
Uitgever onbekend 1916.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
Op 25 april 1896 werd door een zekere Jacob Blokker Pzn, juist een dag na zijn huwelijk met Saapke Kuiper, in de panden Breed 22 en 24 'De Goedkoope IJzer- en Houtwinkel' geopend, al spoedig gevolgd door uitbreiding van zaken in de percelen Breed 12, 14, 17 en 52, maar de zaken begonnen een werkelijke grote vlucht te nemen nadat men in 1923 kon verhuizen naar het nieuw gebouwde kapitale pand Breed 41, hetwelk het op de foto afgebeelde pothuisje na sloping verving en dat, zoals zo veel oude huizen in Hoorn, voor het oprukkende bedrijfsleven het veld heeft moeten ruimen.
In 1916, het jaar waarin deze foto werd genomen, bevatte het huisje nog een water- een vuur-bedoeninkje, terwijl er volgens vermelding op de ruit van de ingangsdeur ook brood, koffie en bier werd verkocht.
De architect van het huidige Blokkerpand was H.J. Kramer uit Hoorn, terwijl het werk werd gegund aan R. Kramer uit Enkhuizen. De eerste steen werd gelegd op 6 december 1922.
In 1944 is ook het belendende huis aan de Veemarkt afgebroken, zodat toen een nog omvangrijker uitbreiding kon plaats vinden. Vanaf die tijd stamt het huidige gebouw.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 4: v
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 5: v
Uitgever Blokker omstreeks 1923.
Iets rechts van het midden zien we een dame in een lange zwarte jas en met een bolle hoed op haar hoofd. Dat is mevrouw Van Hinte.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 6: v
Particuliere foto 1931.
Een foto bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de winkel van Jacob Blokker (Pz) in 1931.
We zien staand van links naar rechts: dhr Westra (smid), dhr Kommer (boekhouder), mej Barmentloo (verkoopster), mej W. Luchtig (verkoopster), Jacob Blokker, zoon Piet Blokker, een onbekende (vermoedelijk een verkoopster) en dhr Delcour (magazijnbediende).
Zittend van links naar rechts: Trien Visser (filiaalhoudster Speciaalhuis Breed 52), Jo Krop (verkoper), Trien Bas (verkoopster), zoon Jaap Blokker, Cilly Eiking (verkoopster) en Joop Dontje (loopjongen).
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 7: c
Uitgever onbekend 1923.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 8: m
Uitgever Blokker omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 9: j
Uitgever Schaefer Amsterdam 1906.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Het Breed in 1906 gezien in de richting van de Westerdijk, waarvan men op de achtergrond de bomen ziet.
Rechts tegen het huis op de hoek Breed-Veemarkt een karakteristiek pothuis.
Dit hoekhuis met pothuis incluis heeft het veld moeten ruimen voor de in 1923 geopende zaak in huishoudelijke en aanverwante artikelen van de firma Jac. Blokker, die daar nog altijd is gevestigd.
Rechts op de achtergrond het hotel 'De Keizerskroon' waar nog een rijtje geschoren linden voor staat.
Het geheel met de onregelmatige bebouwing, de gaslantaarns en op de achtergrond de boerenwagens en de diligence (de diligences naar Purmerend en Amsterdam vertrokken van het Breed) ademt nog volledig de sfeer van een provinciestadje in de 19e eeuw.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 10: m
Uitgever Van Straaten Middelburg 1913.
Links zien we kapper Willem de Boer in zijn deuropening: Breed 54.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 May 2023
Bericht:Foto 11: v
Particuliere foto dertiger jaren.
Breed 54.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 May 2023
Bericht:Foto 12: k
Particuliere foto tachtiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 May 2023
Bericht:Foto 13: j
Uitgever Blokker omstreeks 1931.
Jacob Blokker staat samen met zijn tweede vrouw Sjaan van Oort voor hun Speciaalhuis aan Het Breed 52.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 May 2023
Bericht:Foto 14: j
Uitgever Schepel omstreeks 1920.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
Blokker liet het alhier staande pakhuis slopen en vervangen door een modern winkelpand. Ziehier dan het resultaat van deze inspanning. Het moet gebeurd zijn voor of in 1917, gezien het poststempel op de kaart. Boven de gevel lezen we de naam van deze in West-Friesland alom bekende zakenman. Is het vanwege deze bekendheid of zou de eigenaar aan de Hoornse fotograaf Schepel speciaal opdracht hebben gegeven ter gelegenheid van de opening? De etalage is rijkelijk voorzien van allerlei huishoudelijke en andere artikelen en twee mooie palmen flankeren het geheel. Deze verandering betekende toch wel een verfraaiing voor de winkelstand van het Breed. Voor de deur staat ongetwijfeld de eigenaar Jacob Blokker, herkenbaar aan zijn martiale snor en flinke pet. Het beeld is inmiddels drastisch gewijzigd. De zaak Blokker is op dit punt verdwenen, echter niet van het Breed. Aan de overzijde, hoek Veemarkt, was inmiddels een groter pand gebouwd. Wel verdween toen de vertrouwde naam Jacob, maar niet de naam Blokker. Daar kunt u nog steeds terecht voor alles op huishoudelijk gebied. We bemerken ook dat in die tijd kapper De Boer is verhuisd. U leest zijn naam nog net op het raam links. Zijn opvolger was kapper Houtman. Tegenwoordig is er de brillenzaak van Hemke gevestigd en is de winkel geheel verbouwd, waarbij wederom een karakteristiek winkelpand verloren is gegaan.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 May 2023
Bericht:Foto 15: v
Uitgever onbekend omstreeks 1917.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 May 2023
Bericht:Foto 16: j
Uitgever Stumpel 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 May 2023
Bericht:Foto 17: b
Uitgever Vivat Amsterdam 1900.
Het Breed omstreeks 1900. Op de 'parking' in de middenberm staan enkele uitgespannen wagens, evenals voor het pakhuis rechts. Uiterst rechts staat de olieman met zijn wagentje. Geheel achterin de straat is nog een stadspomp te zien. De 'pomp van het Breed' was een bekende Hoornse uitdrukking. Indien men met iemand ruzie had, werd er dikwijls gezegd: 'Loop naar de pomp van het Breed'.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 May 2023
Bericht:Foto 18: m
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: