Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

164. Veemarkt

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Siewers m 2 Van Straaten Middelburg j
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1878
Jaartal foto 2:1910
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 1:
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
Een van de voormalige grachten zoals men zich die tegenwoordig nauwelijks meer als zodanig in het stadsbeeld kan indenken, is de nu door bomen omzoomde Veemarkt, vroeger een gracht met de naam 'Het Waaitje'.
Waar het Waaitje op de Turfhaven (nu Gedempte Turfhaven) uitkwam, lag de ophaalbrug op deze foto uit de zeventiger jaren van de 19e eeuw, die is genomen van de Turfhaven in de richting van de Noorder Veemarkt (toen ook nog een stuk gracht).
Links van de kettingen van de brug, boven het groepje mensen, ziet men nog een stuk van het koordak van de Noorderkerk.
Zowel het Waaitje als de Turfhaven werden op het einde van de jaren '70 van de 19e eeuw gedempt, waarna op de plaats van eerstgenoemde gracht in 1882 de Veemarkt werd aangelegd.
De ophaalbrug is bij de demping afgebroken.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 3: j
Uitgever onbekend omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 4: k
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4A: v
Particuliere foto omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4B: c
Particuliere foto omstreeks 1928.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
Toen in 1918 de paardentram Hoorn-Enkhuizen werd opgeheven, begon men uit te zien naar een andere vorm van verbinding tussen beide steden, buiten de treinverbinding die de Streekdorpen niet bereikte.
Een autobusdienst werd in 1920 opgericht door de Haagse firma Verwey en Lugard, maar die ging al spoedig in andere handen over (Post & Sporre en later J. Post). In 1922 verleende de Provincie een tweede concessie aan de firma Kok & Van Meurs, die de eerste White Auto-Omnibus-Onderneming exploiteerde. Deze firma moest nu opboksen tegen de concurrerende firma J. Post.
De firma Kok & Van Meurs werd uiteindelijk in 1926 overgenomen door C. Kok.
Er werd gereden met een autobus voor 25 personen die over het traject Hoorn-Enkhuizen ongeveer 30 tot 40 minuten deed.
Op de foto de bus op de Veemarkt voor het bedrijf van C. Kok, waar nu nog altijd taxi Kok is gevestigd.
Naderhand ging de dienst over aan J.B. Post, die op den duur een concentratie van lijnen tot stand bracht, achtereenvolgens in de Waco (Westfriese Aurocar Onderneming), de Naco en tenslotte in de huidige Noord- en Zuidhollandse Vervoersmaatschappij (NZH).
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4C: c
Particuliere foto 1933.
Dit pand met klokgevel zien we op foto 4B midden achter de bus.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 5: j
Uitgever Hermary 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 6: j
Uitgever Beerding 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 7: b
Uitgever Beerding 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 7A: c
Uitgever Stumpel 1912.
Een opname uit het straatleven van Hoorn.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 8: c
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 9: v
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 10: j
Uitgever Beerding omstreeks 1930.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
Er zijn vele banden die Hoorn binden aan het omringende Westfriese platteland. Als een der belangrijkste hiervan mogen zeker de veemarkten worden genoemd.
De grote voorjaars- en najaarsveemarkt hebben vanouds een grote reputatie.
In vergelijking tot de jaarmarkten in andere Noordhollandse gemeenten is de aanvoer nog steeds belangrijk en het bezoek zeer groot.
De aanvoer op de grote najaarsveemarkt in de maand november bedroeg bijvoorbeeld in 1927: 4353 stuks rundvee. Het vee stond dan op de veemarktterreinen en verder ook nog op het Kleine Noord, Grote Noord en Breed.
In de haven lagen tientallen transportschepen, waaronder speciale veeboten, die het vee dat verkocht was, afvoerden. Ook vele veetransportauto's zorgden voor het transport.
Veel vee werd des nachts langs de weg naar de stad gedreven en speciale bewakingsploegen zorgden op beide overwegen, dat het niet kon uitbreken op de spoorbaan.
Uit alle delen van het land en zelfs ook uit het buitenland kwamen de kopers om in Hoorn hun zaken te doen.
In latere jaren is de aanvoer op deze jaarmarkten veel minder geworden, zodat de verkoop zich tegenwoordig alleen nog maar afspeelt op de eigenlijke veemarktterreinen.
De wekelijkse veemarkten geven nog maar weinig aanvoer te zien.
In 1908 bedroeg echter de aanvoer over het gehele jaar aan schapen en lammeren nog respectievelijk 30.765 en 5.111 stuks.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 10A: k
Uitgever onbekend veertiger jaren.
Op deze wijze werd het vee hier over het Keern naar de veemarkt gevoerd. Rechts zien we de proefboerderij op de achtergrond.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 11: j
Uitgever Bakker Koog Zaandijk 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 12: m
Uitgever Blokker omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 13: c
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 13A: b
Uitgever Van Leer St. Annaparochie 1959.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 14: m
Uitgever Schaefer Amsterdam 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 15: m
Uitgever A. Bakker 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 16: c
Uitgever Siewers 1878.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
Aan het Waaitje stond de kazerne waarin het Hoornse garnizoen was ondergebracht.
Reeds in 1860 had de gemeente het uit 1738 daterende gebouw van het voormalige Huiszittende Armen Weeshuis kosteloos voor militair gebruik afgestaan. Tot de opheffing van het garnizoen in 1922 heeft het als zodanig dienst gedaan.
Daarna heeft men, zij het tevergeefs, getracht een industriŽle bestemming aan de gebouwen te geven, totdat in 1925 het hele complex voor f 26.950,- werd verkocht.
De totdien intact gebleven gevel is daarna van een rechtlijnige moderne winkelpui voorzien -het schijnbaar onvermijdelijke lot van zoveel historische gebouwen in een winkelstraat- en in een garagebedrijf getransformeerd.
De foto uit circa 1875 toont het sobere, maar stijlvolle gebouw nog in zijn oorspronkelijke vorm zoals het zich in het Waaitje spiegelde.
De trapgevel rechts is bij de latere verbouwingen afgebroken .
Op de achtergrond ziet men de kruinen van de bomen langs de dan nog ongedempte stadsgracht, waar nu de Noorderstraat loopt.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 17: m
Uitgever Beerding 1908.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 18: j
Uitgever Schalekamp Buiksloot 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 19: b
Uitgever Karssen 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 20: j
Uitgever Vivat Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 21: m
Uitgever A. Bakker 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 22: m
Uitgever Boon Amsterdam 1905.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
Rechts de kazerne, waarover wij u straks meer zullen vertellen.
Eerst even de naam Veemarkt, vroeger meer bekend als het 'Waaitje'. Na de demping in de jaren 1879-1880, werd het 'Nieuwe Markt', later 'Nieuwe Veemarkt' of kortweg 'Veemarkt'.
De naam 'Waaitje' handhaafde zich echter lang, zelfs de kazerne kreeg deze naam mee. Hoe de naam 'Waaitje' er is gekomen, daarover zijn de deskundigen het hier nog niet eens. Men zoekt het in de richting van Weidje, hetgeen wil zeggen: poel of lage grond.
Wat de kazerne betreft hebben wij wat gegevens voor u. In 1860 heeft de gemeente deze kazerne kosteloos voor militair gebruik afgestaan. In 1883 werd er nog grond beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de kazerne, totdat in 1922 het garnizoen hier verdween, hetgeen het einde van het gebouw als kazerne betekende.
We bekijken nu even de kaart en zien dat het er gemoedelijk toegaat. De wacht zit op een stoel in de zon, een jongetje houdt hem trouw gezelschap en midden op straat heeft een bakker een conversatie, ook al met een militair. We zien ook dat bij de kazerne een waterpomp staat, alleen kleiner dan het formaat als die van het Breed. Resten ons nog de slager en de man in het midden, die de fotograaf met sombere blikken gadeslaan.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 23: b
Uitgever Koop 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 24: j
Uitgever Nuss Haarlem 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 25: b
Uitgever Koop 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 26: m
Uitgever Stumpel omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:25 Feb 2019
Bericht:Foto 27: v
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 May 2021
Bericht:Foto 28: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Cafe Marktzicht werd later de JanJongbar; Veemarkt 8.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: