Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

164. Veemarkt

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Siewers m 2 Van Straaten Middelburg j
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1878
Jaartal foto 2:1910
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 1:
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Een van de voormalige grachten zoals men zich die tegenwoordig nauwelijks meer als zodanig in het stadsbeeld kan indenken, is de nu door bomen omzoomde Veemarkt, vroeger een gracht met de naam 'Het Waaitje'.
Waar het Waaitje op de Turfhaven (nu Gedempte Turfhaven) uitkwam, lag de ophaalbrug op deze foto uit de zeventiger jaren van de 19e eeuw, die is genomen van de Turfhaven in de richting van de Noorder Veemarkt (toen ook nog een stuk gracht).
Links van de kettingen van de brug, boven het groepje mensen, ziet men nog een stuk van het koordak van de Noorderkerk.
Zowel het Waaitje als de Turfhaven werden op het einde van de jaren '70 van de 19e eeuw gedempt, waarna op de plaats van eerstgenoemde gracht in 1882 de Veemarkt werd aangelegd.
De ophaalbrug is bij de demping afgebroken.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 3: j
Uitgever onbekend omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 4: k
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 5: b
Particuliere foto 1943.
Uit: 'Kent u ze nog de Hoornsen' (uitgegeven in 1981).
We zien de kalverenmarkt. Links staat Piet Homan, dan Glijnis en met sigaar Dirk Tangeman uit Berkhout.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 6: k
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 7: v
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 8: c
Particuliere foto omstreeks 1928.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
Toen in 1918 de paardentram Hoorn-Enkhuizen werd opgeheven, begon men uit te zien naar een andere vorm van verbinding tussen beide steden, buiten de treinverbinding die de Streekdorpen niet bereikte.
Een autobusdienst werd in 1920 opgericht door de Haagse firma Verwey en Lugard, maar die ging al spoedig in andere handen over (Post & Sporre en later J. Post). In 1922 verleende de Provincie een tweede concessie aan de firma Kok & Van Meurs, die de eerste White Auto-Omnibus-Onderneming exploiteerde. Deze firma moest nu opboksen tegen de concurrerende firma J. Post.
De firma Kok & Van Meurs werd uiteindelijk in 1926 overgenomen door C. Kok.
Er werd gereden met een autobus voor 25 personen die over het traject Hoorn-Enkhuizen ongeveer 30 tot 40 minuten deed.
Op de foto de bus op de Veemarkt voor het bedrijf van C. Kok, waar nu nog altijd taxi Kok is gevestigd.
Naderhand ging de dienst over aan J.B. Post, die op den duur een concentratie van lijnen tot stand bracht, achtereenvolgens in de Waco (Westfriese Aurocar Onderneming), de Naco en tenslotte in de huidige Noord- en Zuidhollandse Vervoersmaatschappij (NZH).
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 9: c
Particuliere foto 1933.
Dit pand met klokgevel zien we op foto 8 midden achter de bus.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 10: j
Uitgever Hermary 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 11: j
Uitgever Beerding 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 12: v
Uitgever Nuss Haarlem 1907.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 13: b
Uitgever Beerding 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 14: j
Dit is een momentopname uit de serie van 15 uit het Hoornsche straatleven.
De foto is omstreeks 1905-1906 gemaakt door vermoedelijk fotograaf A. Blokker.
Omstreeks 1910 is de foto als ansichtkaart uitgegeven door boekhandel Stumpel.
Tekst van Femke Uiterwijk:
De man die op de stang van zijn fiets leunt en in de lens kijkt is Frans van der Leek. Hij had een prachtige snor. Hij woonde in 1912 op de Tweeboomlaan en was vertegenwoordiger in Singer naaimachines. Voordat hij naar Hoorn kwam woonde hij in Amersfoort en oefende daar het beroep uit van militair trompetter bij de huzaren.
Links zien we de kazerne.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 15: c
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 16: v
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 17: j
Uitgever Beerding omstreeks 1930.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Er zijn vele banden die Hoorn binden aan het omringende Westfriese platteland. Als een der belangrijkste hiervan mogen zeker de veemarkten worden genoemd.
De grote voorjaars- en najaarsveemarkt hebben vanouds een grote reputatie.
In vergelijking tot de jaarmarkten in andere Noordhollandse gemeenten is de aanvoer nog steeds belangrijk en het bezoek zeer groot.
De aanvoer op de grote najaarsveemarkt in de maand november bedroeg bijvoorbeeld in 1927: 4353 stuks rundvee. Het vee stond dan op de veemarktterreinen en verder ook nog op het Kleine Noord, Grote Noord en Breed.
In de haven lagen tientallen transportschepen, waaronder speciale veeboten, die het vee dat verkocht was, afvoerden. Ook vele veetransportauto's zorgden voor het transport.
Veel vee werd des nachts langs de weg naar de stad gedreven en speciale bewakingsploegen zorgden op beide overwegen, dat het niet kon uitbreken op de spoorbaan.
Uit alle delen van het land en zelfs ook uit het buitenland kwamen de kopers om in Hoorn hun zaken te doen.
In latere jaren is de aanvoer op deze jaarmarkten veel minder geworden, zodat de verkoop zich tegenwoordig alleen nog maar afspeelt op de eigenlijke veemarktterreinen.
De wekelijkse veemarkten geven nog maar weinig aanvoer te zien.
In 1908 bedroeg echter de aanvoer over het gehele jaar aan schapen en lammeren nog respectievelijk 30.765 en 5.111 stuks.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 18: j
Uitgever Bakker Koog Zaandijk 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 19: m
Uitgever Blokker omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 20: c
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 21: b
Uitgever Van Leer St. Annaparochie 1959.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 22: m
Uitgever Schaefer Amsterdam 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 23: m
Uitgever A. Bakker 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 24: c
Uitgever Siewers 1878.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
Aan het Waaitje stond de kazerne waarin het Hoornse garnizoen was ondergebracht.
Reeds in 1860 had de gemeente het uit 1738 daterende gebouw van het voormalige Huiszittende Armen Weeshuis kosteloos voor militair gebruik afgestaan. Tot de opheffing van het garnizoen in 1922 heeft het als zodanig dienst gedaan.
Daarna heeft men, zij het tevergeefs, getracht een industriŽle bestemming aan de gebouwen te geven, totdat in 1925 het hele complex voor f 26.950,- werd verkocht.
De totdien intact gebleven gevel is daarna van een rechtlijnige moderne winkelpui voorzien -het schijnbaar onvermijdelijke lot van zoveel historische gebouwen in een winkelstraat- en in een garagebedrijf getransformeerd.
De foto uit circa 1875 toont het sobere, maar stijlvolle gebouw nog in zijn oorspronkelijke vorm zoals het zich in het Waaitje spiegelde.
De trapgevel rechts is bij de latere verbouwingen afgebroken .
Op de achtergrond ziet men de kruinen van de bomen langs de dan nog ongedempte stadsgracht, waar nu de Noorderstraat loopt.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 25: m
Uitgever Beerding 1908.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2018
Bericht:Foto 26: j
Uitgever Schalekamp Buiksloot 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:25 Feb 2019
Bericht:Foto 27: b
Uitgever Karssen 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:14 May 2021
Bericht:Foto 28: j
Uitgever Vivat Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 29: m
Uitgever A. Bakker 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 30: m
Uitgever Boon Amsterdam 1905.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
Rechts de kazerne, waarover wij u straks meer zullen vertellen.
Eerst even de naam Veemarkt, vroeger meer bekend als het 'Waaitje'. Na de demping in de jaren 1879-1880, werd het 'Nieuwe Markt', later 'Nieuwe Veemarkt' of kortweg 'Veemarkt'.
De naam 'Waaitje' handhaafde zich echter lang, zelfs de kazerne kreeg deze naam mee. Hoe de naam 'Waaitje' er is gekomen, daarover zijn de deskundigen het hier nog niet eens. Men zoekt het in de richting van Weidje, hetgeen wil zeggen: poel of lage grond.
Wat de kazerne betreft hebben wij wat gegevens voor u. In 1860 heeft de gemeente deze kazerne kosteloos voor militair gebruik afgestaan. In 1883 werd er nog grond beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de kazerne, totdat in 1922 het garnizoen hier verdween, hetgeen het einde van het gebouw als kazerne betekende.
We bekijken nu even de kaart en zien dat het er gemoedelijk toegaat. De wacht zit op een stoel in de zon, een jongetje houdt hem trouw gezelschap en midden op straat heeft een bakker een conversatie, ook al met een militair. We zien ook dat bij de kazerne een waterpomp staat, alleen kleiner dan het formaat als die van het Breed. Resten ons nog de slager en de man in het midden, die de fotograaf met sombere blikken gadeslaan.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 31: b
Uitgever Koop 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 32: j
Uitgever Nuss Haarlem 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 33: b
Uitgever Koop 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 34: m
Uitgever Stumpel omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 35: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Cafe Marktzicht werd later de JanJongbar; Veemarkt 8.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: