Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

180. Breed

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Foto Swidde m 2 P. Nooteboom k
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:omstreeks 1910
Jaartal foto 2:april 1958
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 1:
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
De vrachtrijders met hun bodediensten waren in Hoorn geconcentreerd op de Vale Hen en de daarop aansluitende Dubbele Buurt. Daar was het punt van samenkomst van de vrachtwagens uit alle delen van West-Friesland. Daar was de stalling voor paarden, daar waren de zogeheten veerhuizen waar de boodschappen konden worden afgegeven. Nog in 1932 kwamen er 130 vrachtwagens op 1 zaterdag uit de omtrek naar Hoorn.
Tot 1960 was Piet Oudejans uit Hoogwoud de laatste vrachtrijder die met paard en wagen naar de Vale Hen kwam.
Foto 1 toont de stalhouderij en uitspanning van P. Bakker. Bij de reconstructie van de Vale Hen werd veel gesloopt en zo verdween onder meer de grote stalhouderij die toen echter al jaren niet meer als zodanig functioneerde.
De laatste stalhouderij in Hoorn, die van Willem Galesloot, werd op 15 juni 1961 opgeheven en de paarden, koetsen etc. werden verkocht.
De stalhouderij van P. Bakker stond ongeveer op de plaats even achter de benzinepomp bij het begin van de Westerdijk aan het eind van het Breed.

Bij foto 2:
In het pand rechts, het hoekhuis Breed-Vale Hen, was ooit het logement 'Het Huis van Gemak' van J. Vlaar gevestigd. Het pand is in 1961 gesloopt.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 3: b
Uitgever onbekend 1923.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 4: b
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4A: c
Uitgever Nuss Haarlem 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 5: j
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 6: b
Uitgever Stumpel omstreeks 1905-1906.
Hier staat straathandelaar Piet van Harlingen. Hij ventte 's zomers met appels en peren en 's winters met turf. We zien hem bij cafe Huis van Gemak van J. Vlaar Breed 1 op de hoek Breed-Vale Hen.
De dame is mevrouw Vlaar.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 6A: v
Particuliere foto 1960.
In 1960 ontstond er brand in de bovenetage.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 7: b
Uitgever Beerding 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 7A: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 7B: k
Particuliere foto zestiger jaren.
De foto is genomen vanaf de ingang van de speeltuin.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 7C: c
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 7D: v
Particuliere foto twintiger jaren.
Breed 3 en 5.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 8: j
Foto Swidde 1909.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
Een beeld uit de in veel opzichten nog zo gezapige tijd rond de eeuwwisseling. Een tijd die nog geen klachten kende over de voor het snelverkeer ontoereikende E-10. Niet alleen omdat de hele E-10 nog verre toekomstmuziek vormde maar ook omdat het met de eisen van het toenmalige 'snelverkeer' nog wel meeviel. Dat 'snelverkeer' werd vr 1884, toen Hoorn een spoorverbinding met Amsterdam kreeg, in de eerste plaats belichaamd in de hier afgebeelde diligence, die de dienst onderhield van Hoorn over Purmerend naar Amsterdam.
Vergeleken bij de toen nog bestaande en van de naburige Westerdijk afvarende trekschuit een ware ijlverbinding!
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 8A: v
Particuliere foto omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 8B: c
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 9: v
Particuliere foto omstreeks 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 9A: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 10: k
Particuliere foto omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 11: m
Uitgever Cladder Amsterdam 1949.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 12: j
Uitgever Boon Amsterdam 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 13: m
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 14: j
Uitgever Winkelgalerij 1906.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 15: j
Uitgever Schalekamp Buiksloot 1905.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
Er is hier van alles te zien.
In het midden, jawel, de beroemde pomp van het Breed, een bekend Hoorns gezegde. Indien men verschil van mening ergens over had: Och man, loop naar de pomp van het Breed.
Dan twee bokkenwagens, hetgeen tegenwoordig min of meer een natuurverschijnsel zou zijn.
Voor het gebouw van het 'Leger des Heils' ligt tuindersgereedschap, hetgeen vermoedelijk afkomstig is van de firma Blokker, even verderop, want daar is het nogal vol.
Onder andere is er een wagen geparkeerd en de beide officieren van het Leger, Kamp en Van Dommelen, zullen hier wel niet blij mee zijn geweest.
Bakker Kool heeft minder last van de kruiwagen en zadelmaker J. Bierlaagh is er helemaal vrij van gebleven.
Bekijkt u deze twee pandjes eens rustig; er is niets meer van te vinden.
Het is echter niet alleen de firma Blokker die goederen op straat heeft gedeponeerd, ook zijn buurman, de ijzerhandelaar Messchaert, kan daar best debet aan zijn geweest.
Dan nog de zaak waar de vlaggenstok uithangt, destijds ook nauw verbonden met het Hoornse zakenleven en een begrip in Hoorn: de stoomververij en chemische wasserij van M. Stam, bekend door de slagzin op zijn wagens: "Stam stoomt", door zwartkijkers ook wel de vuile was genoemd.
(einde HioA)

Deze ansichtkaart is met de hand ingekleurd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 15A: v
Particuliere foto omstreeks 1910.
'Stam stoomt'.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 16: c
Particuliere foto omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 17: j
Uitgever Geerts 1902.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (1972).
De pomp-met-gaslantaarn stond ter hoogte van de Dubbele Buurt, waarvan men de ingang aan de linker zijde ziet. De sfeervolle bebouwing daar heeft nu vrijwel in haar geheel plaats gemaakt voor karakterloze 20e-eeuwse panden.
Geheel rechts op de foto, bij het uithangbord, de panden Breed 22 en 24, waar in 1896 Jacob Blokker Pzn. zijn eerste zaak 'De Goedkoope IJzer- en Houtwinkel' begon, zoals het uithangbord aangeeft. Vr het pand op straat een gemoedelijke en nog alle verkeerseisen negerende uitstalling van de door hem verhandelde hooi- en landbouwwerktuigen.
In het derde huis na de gevel met het uithangbord werd in 1857 Johan Messchaert geboren. De grote zanger heeft in zijn jeugd het Breed nog gekend zoals deze foto weergeeft.
Op dit gedeelte van het Breed waren vroeger ook de standplaatsen voor de met paard en wagen naar Hoorn komende vrachtrijders uit geheel West-Friesland. Later, met het toenemen van het verkeer, werd de Vale Hen daarvoor ingericht.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 17A: c
Particuliere foto 1916.
Dit pand zien we op foto 17 uiterst rechts.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 17B: v
Particuliere foto 1916.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 18: b
Particuliere foto omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 19: b
Uitgever Van Berkum 1932.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 19A: v
Uitgever onbekend twintiger jaren.
Het pand Breed 25 en rechts zien we cafe De Posthoorn.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 19B: k
Particuliere foto 1910-1920.
Cafe De Posthoorn zien we op foto 19 als vijfde pand links; het is Breed 27.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 19C: c
Particuliere foto vijtiger jaren.
Na een verbouwing in 1934 kwam de voorgevel van De Posthoorn er aldus uit te zien en werd het een hotel.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 20: j
Uitgever Brinio Rotterdam 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 21: m
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 21A: m
Uitgever Beerding 1936.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 22: c
Particuliere foto omstreeks 1925.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 22A: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 23: v
Particuliere foto omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 23A: c
Particuliere foto 1957.
Rechts op de foto zien we de bakkerij van J. Bergsma en vanaf 1956 in handen van R.H. van de Berg, genaamd De Drie Kronen.
De gevel dateert van 1881 en is van architect Bleijs.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 23B: v
Particuliere foto omstreeks 1870.
Uit: 'Stoomtrams rond Hoorn' (1982) van J. Kok.
In september 1793 begon de familie Groen in Hoorn een zaak in grutterswaren, koffie, thee, tabak, sigaren en verf. Deze zaak kreeg de naam 'De Gekroonde Jaagschuit'. De heer P. Kaag Antszn was bij hen in dienst. Hij had het beroep van tabakskerver in Den Helder geleerd. Aangezien deze zaak aan het Breed/hoek Achterom stond, kan worden aangenomen dat dit bedrijf zijn naam heeft ontleend aan de jaagschuiten, die vanaf de dijk, grenzende aan het Breed, naar Purmerend, Edam en Alkmaar vertrokken. De heer P. Kaag Antszn nam 'De Gekroonde Jaagschuit' in 1813 over en dreef daarin de handel in snuif, poeder en fijne tabakken. In 1872 werd het pand gesloopt en op dezelfde plaats werd een nieuw gebouw neergezet (zie foto 23A in het midden), dat ontworpen werd door architect Bleijs uit de Coenstad. Het bedrijf werd steeds door een familielid van Kaag -tot heden- voortgezet. De sigarenmakerij -waarin 32 sigarenmakers werkzaam waren- werd in de crisisjaren opgeheven.
De koffiebranderij bleef gehandhaafd. 'De Gekroonde Jaagschuit' is nu de enige koffiebranderij boven het Noordzeekanaal. In de winkel kunnen de bezoekers de romantiek van weleer nog steeds proeven.
In de trapgevel van dit historische pand staat nog steeds: 'Tabak', 'Sigaren' en 'Snuif'; in die gevel bevindt zich eveneens een gevelsteen met de afbeelding, waarnaar de zaak is genoemd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 23C: b
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Dit pand zien we op foto 23B links.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 24: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 24A: j
Uitgever Schalekamp Buiksloot 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 24B: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Dec 2017
Bericht:Foto 25: b
Uitgever Rembrandt Utrecht 1926.
Onder de luifels van de twee hoekpanden met het Groote Noord vond in het verleden de zaadmarkt plaats. Aan de zijgevel van het voorste hoekpand Groote Noord-Breed hangt nog altijd de klok, op foto 25 te zien boven het witte reclamebord.

Uit: 'de Nieuwe Kroniek van Hoorn' (1891).
De boeren in de omgeving van Hoorn waren zich de laatste jaren meer en meer gaan toeleggen op 't verbouwen van zaden en ten gevolge daarvan nam onze wekelijksche zaadmarkt in omvang en beteekenis toe. Ze werd gehouden op dezelfde plaats als thans en in 1807 werd door de regeerders de eerste verordening op die markt vastgesteld. De publicatie daarvan werd in alle winkels opgehangen en er werd eene commissie benoemd, om te zorgen, dat ze behoorlijk nageleefd werd.
Aan het hoekhuis van het Breed werd op last van 't stedelijk bestuur een klok gehangen, die om 10 en 12 uur den aanvang en 't einde der markt aangaf.
(Einde NKvH).

In 1908 verplaatste de zaadhandel naar Het Park en luidde de marktbel voor de laatste keer. De paardentram, die tijdens de zaadmarkten zijn eindpunt had op het Kleine Noord, kon na de verhuizing van de zaadmarkt op marktdagen weer doorrijden naar zijn gebruikelijke eindpunt op het Groote Noord, nabij de Roode Steen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:18 May 2018
Bericht:Foto 26: v
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: