Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

186. Gravenstraat

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 uitgever onbekend v 2 knipsel j
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:Omstreeks 1910
Jaartal foto 2:omstreeks 1920
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 1:
Een opname van de ingang van de Gravenstraat vanaf Onder de Boompjes.
Foto van VOH.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:28 Dec 2017
Bericht:Foto 3: k
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Dit is de hoek van de Gravenstraat met de Wisselstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:24 Oct 2022
Bericht:Foto 4: c
Particuliere foto omstreeks 1910.
Het Stadsziekenhuis.
Uit: 'Van Stad tot Streek' (uitgegeven in 1985).
In het midden van de negentiende eeuw liep het aantal proveniers in het St Jans Gasthuis (Boterhal) drastisch terug. De laatsten werden in de Hoornse weeshuizen ondergebracht. De gasthuisvoogden droegen hun verantwoordelijkheden over aan de gemeente.
In 1858 besloot de gemeente tot het inrichten van een (nieuw) ziekenhuis. Het jaar daarna besloot de gemeente het voormalig Zeekantoor en een deel van de Bank van Lening tot dit doel te bestemmen. Dit waren ruimten die oorspronkelijk deel uitgemaakt hadden van het in 1385 gebouwde Agnietenvrouwenklooster. Bij de Reformatie kwam dit klooster leeg te staan. In 1586 werd het bestemd tot vergaderplaats van de Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier. Het Admiraliteitspoortje in de hoek van het Kerkplein, dat ook de toegang was tot het Stadsziekenhuis, dankt zijn naam aan deze functie.
De Admiraliteiten werden in 1795 opgeheven en de gebouwen werden daarna voor velerlei doeleinden gebruikt.
In 1860 werden reeds enkele vertrekken tot laboratorium en stadsapotheek ingericht. Begin 1862 keurde de gemeente een plan goed tot verbouwing van de overige lokalen tot 'Armen Gast- of Ziekenhuis'.
In twee fasen werd het gebouw grondig gerenoveerd en kwam in september 1866 gereed. Er werden direct een huismeester en een huismeesteres benoemd. En vervolgens werd de ziekenhuisinventaris aangekocht. Eind 1867 kwamen de eerste patienten binnen.
De officiele opening was op 1 januari 1868. Het eerste jaar telde 148 patienten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 5: v
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 6: b
Uitgever A. Bakker 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 7: k
Particuliere foto twintiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 8: k
Particuliere foto omstreeks 1930.
Uit: 'Van Stad tot Streek' (uitgegeven in 1985).
Het Stadsziekenhuis was vooral ingericht tot kosteloze verpleging van onvermogenden, die daartoe een toelatingsbewijs van de wijkmeesters moesten tonen.
Particulieren die hun opname geheel zelf konden bekostigen betaalden fl 2,50 per dag. Medicijnen en extra voeding waren daarbij niet inbegrepen.
In het ziekenhuis waren vier zalen, elk voor 10 patienten. Daarnaast waren er nog kamers voor 2, 3 en 4 patienten.
In 1901 werd er een aparte operatiekamer in de tuin gebouwd. Tot die tijd vonden operaties op de zaal plaats. Bovendien werd er een lijkenhuisje gebouwd.
Het aantal patienten schommelde nogal. Zo waren er in 1892 158 en in 1907 63 patienten. Er waren twee bezoekuren per week; op maandagen en vrijdagen van 3 tot 4 uur.
In 1911 werd de eerste gediplomeerde verpleegster aangesteld, tot die tijd werd de verpleging gedaan door ongediplomeerden.
Het ziekenhuis groeide en mocht een eigen verpleegstersopleiding verzorgen. In 1931 waren het aantal patienten en ligdagen zo hoog dat de leerlingverpleegsters zelfs intern mochten worden geexamineerd.
Direct na de oorlog vonden de eerste prille fusiebesprekingen plaats met 'De Villa' aan de Draafsingel. Doel was te komen tot samenwerking in een nieuw te bouwen ziekenhuis. Het duurde tot 1967 voor het zover was en de patienten van beide verpleeginrichtingen konden worden overgebracht naar het Streekziekenhuis aan de Wabenstraat.
Hiermee kwam een einde aan een eeuw 'Stadsziekenhuis'.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 9: b
Uitgever A. Bakker 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 10: v
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
De kraamkamer van het Stadsziekenhuis.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 11: c
Particuliere foto omstreeks 1910.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
De gemeente kocht in 1864 aan de Gravenstraat een tuin, groot 7 roeden, 60 ellen, voor fl 640,-, welke tuin thans vermoedelijk deel uitmaakt van den tuin van het Stadsziekenhuis.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 12: v
Particuliere foto 1962:
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 13: m
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 14: c
Particuliere foto 1960.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: