Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

188. Slapershaven en Gedempte Appelhaven

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Stumpel m 2 Beerding b
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1909
Jaartal foto 2:omstreeks 1910
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: Feestgids ter ere van Hoorn 600-jaar Stad (uitgegeven in 1957).
Op de gevels van de drie 'Bossuhuizen' staat de Slag op de Zuiderzee afgebeeld.
In 1572 koos Hoorn in de Tachtigjarige Oorlog met Spanje (1568-1648) de kant van Willem van Oranje. Dit tot groot ongenoegen van de Spanjaarden.
Begin oktober 1573 rukten zij vanuit Amsterdam met een grote oorlogsvloot op naar Hoorn. Het vlaggenschip 'De Inquisitie', van de Spaanse admiraal, Maximiliaan van Henin, Graaf van Bossu, telde maar liefst 32 kanonnen.
De Hoornse watergeuzen, onder leiding van admiraal Cornelis Dirkszoon, slaagden erin op maandag 11 oktober 1573 het admiraalsschip, inclusief hun commandant, te veroveren en de rest van de Spaanse vloot te verdrijven.
De vissers uit Hoorn kenden de Zuiderzee als hun broekzak en wisten de Spaanse schepen naar ondiep water te lokken. Jan Haring klom met de geuzenvlag in de mast van het Spaanse admiraalsschip. Hij streek de Spaanse vlag en verving die door het Oranje, Blanje, Bleu van de Prins van Oranje.
De geuzen kregen daardoor nieuwe moed. De rest van de Spaanse vloot dacht dat de verovering door de Hollanders al een feit was en ging er smadelijk vandoor. Jan Haring overleefde de strijd niet en stierf door een musketkogel. Zijn naam is vereeuwigd in de Jan Haringsteeg.
De graaf van Bossu werd gevangen genomen en samen met 300 Spaanse soldaten triomfantelijk door de stad gevoerd. Bossu werd in het weeshuis aan de Korte Achterstraat gevangen gezet.
Na het winnen van de Slag op de Zuiderzee breekt voor Westfriesland een periode aan van grote welvaart; het begin van de Gouden Eeuw.
(Einde FG).

Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
Een huis, staande aan de Slapershaven (met basrelief ter herinnering aan den zeeslag tegen Bossu Ao. 1573) kocht de gemeente in 1896 voor fl 600,- en gaf daaraan de bestemming van brug- en sluiswachterswoning, als hoedanigheid dit huis thans nog dienst doet.
Het kon in 1897 worden gerestaureerd omdat de kosten, zijnde fl 1800,-, door het Rijk en de gemeente ieder voor de helft gedragen werden.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:28 Dec 2017
Bericht:Foto 3: j
Uitgever Beerding 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:28 Dec 2017
Bericht:Foto 4: b
Uitgever Beerding 1915.
We zien de schilderwerkplaats van Opmeer.
Mevrouw Westerbaan houdt een buurpraatje.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:28 Dec 2017
Bericht:Foto 5: j
Uitgever Weenenk en Snel Den Haag 1909.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:28 Dec 2017
Bericht:Foto 6: b
Uitgever Beerding dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:16 Dec 2019
Bericht:Foto 7: m
Uitgever Karssen 1959.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:27 Jan 2021
Bericht:Foto 8: b
Uitgever Rembrandt Utrecht 1926.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:27 May 2022
Bericht:Foto 9: c
Particuliere foto 1945.
Een kijkje in de Gedempte Appelhaven vanaf de Slapershaven.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:25 Apr 2023
Bericht:Foto 10: c
Particuliere foto zestiger jaren.
Wederom de Gedempte Appelhaven.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:25 Apr 2023
Bericht:Foto 11: v
Dit is een momentopname uit de serie van 15 uit het Hoornsche straatleven.
De foto is omstreeks 1905-1906 gemaakt door vermoedelijk fotograaf A. Blokker.
Omstreeks 1910 is de foto als ansichtkaart uitgegeven door boekhandel Stumpel.
Tekst van Femke Uiterwijk:
De heer Last sr (vader van visser Jan Last) staat met zijn handkar op de Gedempte Appelhaven (misschien bij de Hanekamsteeg) en probeert de gevangen vis aan de vrouw te brengen.
Dat er in deze straat geen rijke mensen woonden, blijkt wel uit de kleine arbeidershuisjes op de achtergrond die, op een aantal na, allemaal gesloopt zijn en vervangen door nieuwbouw.
Ook het kleine jongetje, dat nieuwsgierig in de kar kijkt, is geen rijkeluiskindje. Zijn truitje is wat aan de korte kant en zo te zien ook nog wel door broertjes of zusjes gedragen. Hij draagt wollen kousen en een muts.
Visser Last heeft een duffel aan en een hoed op.
De juffrouw is net naar buiten gekomen en staat wat huiverig in de kar te kijken. Wat zal ze kopen?
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: