Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

158. Ramen

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Siewers b 2 Schaefer Amsterdam m
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1878
Jaartal foto 2:1902
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 1:
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
De naam Ramen wijst op lakenindustrie. Het was vanouds een terrein waar de ramen of rekken waren opgesteld waarop de wol- en natte lakenvellen te drogen werden gehangen. De aanvankelijk bloeiende lakenindustrie in Hoorn is in het begin van de 16e eeuw sterk terug gelopen toen onlusten onder de wevers en vollers door de overheid hardhandig werden onderdrukt, waarna een grootscheepse uittocht van deze handwerkslieden plaats vond.
In het begin van de 16e eeuw waren in Hoorn nog 44 weefgetouwen in bedrijf, maar Velius moet in zijn bekende kroniek een eeuw later al schrijven: 'Dit schijnt nauwelijks te gelooven als men siet hoe gansch weynig van dit hand-werk in onze Stadt gebleven is, maer het is evenwel in der daed so geweest'.
Voor lakenindustrie was water nodig en daarom ligt het voor de hand, dat oorspronkelijk dwars door de Ramen een gracht heeft gelopen. Maar de sterke teruggang van de lakennijverheid bracht met zich mee, dat de Ramen als gracht al betrekkelijk vroeg werd gedempt. Dit gebeurde al in 1598 en de Ramen werd 'tot een fraaye straat gemaakt, die men niet lang daarna Anno 1600 in de midden met een regel Lindeboomen beplant heeft'.
Op het eind van de 19e eeuw waren deze lindebomen vervangen door een plantsoenstrook, zoals uit deze foto uit omstreeks 1870 is te zien.
Links is nog een stukje te zien van de draaibrug die naar de Spoorstraat liep (die overigens toen nog niet de naam van Spoorstraat droeg).
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Jan 2018
Bericht:Foto 3: v
Uitgever P. Nooteboom 3 juli 1958.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Jan 2018
Bericht:Foto 4: k
Particuliere foto 1958.
Palingverkoper Chris van den Berg tijdens de Lappendag. Chris woonde in de Proostensteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Jan 2018
Bericht:Foto 5: c
Particuliere foto tachtiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Jan 2018
Bericht:Foto 6: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
De ingang van Ramen 35. Dit pand zien we op foto 3 en foto 5 in het midden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Jan 2018
Bericht:Foto 7: v
Uitgever onbekend omstreeks 1880.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Jan 2018
Bericht:Foto 8: j
Uitgever Weenenk & Snel 1909.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (uitgegeven in 1978).
De naam Ramen herinnert aan een belangrijke tak van nijverheid, de lakenfabricage en de verwerking van wol.
Vanaf de Kruisstraat tot aan de Turfhaven was er vroeger een gracht, die in 1596 werd gedempt, waarna ook bebouwing ging plaats vinden. We zien hier echter de situatie omstreeks 1910, met de van 1865 daterende Doopsgezinde Kerk, hier nog in ongeschonden staat.
Geheel links is de winkel van A. Versteeg, in kruideniers- en koloniale waren. Versteeg was herkenbaar aan zijn onafscheidelijke zwarte, platte pet. Hij had een zoon die op de grote vaart was en een ieder die zijn winkel bezocht werd over hem ingelicht.
In het huis rechts woonde dr G.J. de Boer, die later verhuisde naar de Nieuwstraat.
In het pand ernaast, waarin thans een popshop is gevestigd, woonde de weduwe Appel.
Naast de kerk, waarvan de toren nu gesloopt is, staat de pastorie, waarin dominee Uiterdijk vertoefde. Tot voor kort was dit een onderkomen voor gastarbeiders.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Jan 2018
Bericht:Foto 9: j
Uitgever Schalekamp Buiksloot 1905.
Rechts zien we een bokkenkar.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Jan 2018
Bericht:Foto 10: b
Uitgever onbekend omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Jan 2018
Bericht:Foto 11: v
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jul 2018
Bericht:Foto 12: b
Uitgever Nuss Haarlem 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:09 Nov 2018
Bericht:Foto 13: b
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:29 Apr 2020
Bericht:Foto 14: k
Particuliere foto Landbouwfeesten september 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:23 Sep 2020
Bericht:Foto 15: m
Uitgever Gerhards 1905.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
Een beeld van de Ramen, uitgave van de Wed. P.M. Gerhards, die haar winkel had in de Nieuwsteeg.
De keurige perken zijn omringd door ijzeren hekken. Na de Tweede Wereldoorlog is dit alles verdwenen, om meer ruimte te scheppen voor het toenemend verkeer.
Er is weer een verscheidenheid aan passanten.
Vooraan de steeds terugkerende slagersjongen, die geheel paste in het Hoornse straatbeeld.
De dame vooraan met haar vossenbont, is blijkbaar van deftige komaf. Is het soms de vrouw van advocaat Bast? Deze woonde namelijk in het eerste huis geheel links. Het huis met de blinden bood onderdak aan D. Bennemeer, commissionair in effecten.
Boekhandelaar en boekbinder F. Nolte was zijn buurman, maar hij had zijn zaak bepaald ergens anders, daar we hier een gewoon woonhuis aanschouwen.
Het was wel een straat van notabelen, want deurwaarder Ruyter completeerde min of meer het rijtje.
Nu was het de beurt aan de middenstand en bij Tijmens kon men terecht voor alle boodschappen: zijn bediende, H. van Berkel, woonde boven hem.
Even verderop treffen we nog een lood- en zinkwerker aan, luisterend naar de fraaie naam Nisius.
En waar nu het restaurant Chez Dick is, bakte H. Krijgsman zijn broden en lekkernijen voor de Hoornse bevolking. Hij was tevens assuradeur.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 May 2023
Bericht:Foto 16: k
Particuliere foto omstreeks 1910.
Deze paard en wagen staan opgesteld voor de woningen Ramen 24A (rechts) en Ramen 26 (links). Ertussen ligt een steegje. Helaas is onbekend wie de man is. Op foto 15 zien we op de achtergrond een vrouw naar binnen lopen bij Ramen 26.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 May 2023
Bericht:Foto 17: m
Uitgever Winkelgalerij 1906.
Uiterst rechts zien we de pastorie van de Doopsgezinde Gemeente. Het pand dateert uit de 18e eeuw.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 May 2023
Bericht:Foto 18: v
Uitgever onbekend 1926.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 May 2023
Bericht:Foto 19: v
Uitgever onbekend 1904.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
Een schilderachtig hoekje ramen (nrs 21 en 23) zoals dat in 1904 nog intact was. Links een kruidenierswinkel, rechts een naar de stopflessen voor het raam te oordelen dito snoepwinkeltje.
Zoals de gevelsteen 'In de Rohaen (Rode Haan) 1628' aangeeft, stammen ze uit de aanvang van de 17e eeuw.
Het linker pand werd in 1927 afgebroken en vervangen door een ander bouwsel, terwijl het rechter perceel in 1918 werd 'gerestaureerd' in die zin, dat er een geheel nieuwe voorgevel tegen aan werd gezet en de deur naar de hoek werd verplaatst.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 May 2023
Bericht:Foto 20: b
Uitgever La Riviere & Voorhoeve Zwolle omstreeks 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 May 2023
Bericht:Foto 21: k
Uitgever onbekend 1893.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 May 2023
Bericht:Foto 22: c
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 May 2023
Bericht:Foto 23: c
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 May 2023
Bericht:Foto 24: c
Particuliere foto 1943.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 May 2023
Bericht:Foto 25: k
Particuliere foto 1959.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: