Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

165. Kazerne

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Beerding j 2 Beerding j
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1904
Jaartal foto 2:1904
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: 'Het Huiszittende Armen-Weeshuis te Hoorn' uit 1994 van drs Olga van der Klooster:
Tussen 1493 en 1665 braken in Hoorn regelmatig pestepidemieen uit. In 1599 werd op deze locatie een pesthuis gesticht. Dat was op zich een vreemde plek omdat het pesthuis binnen de stad lag. In andere steden werden pesthuizen, in verband met de grote mate van besmettelijkheid, buiten de stad aangelegd. In 1686 werd het pand verbouwd tot een Huiszittende Armen-Weeshuis. Dat is een opvanghuis voor weeskinderen, maar tegelijkertijd ook een huis waar de zorg voor armlastige en hulpbehoevende mensen -de Huiszittende Armen- werd geregeld.
In 1738 werd de gevel verbouwd tot hetgeen op onder andere foto 2 zichtbaar is.
In het voorjaar van 1795 kwam de Franse invasie. De Fransen richtten het pand in als kazerne. Na het vertrek van de Fransen in 1813 bleef het gebouw als kazerne gehandhaafd. Dat duurde tot 1922 toen de laatste soldaten het pand verlieten.
Na enkele jaren van leegstand (zie foto 5) werd het pand in 1926 ingericht als autogarage. Daartoe werd de gehele onderpui aangepast (zie foto 6).
Na het vertrek van de auto's werd het pand in 1994 weer in de oude glorie hersteld.

Uit de Nieuwe Kroniek van Hoorn (uitgegeven in 1891):
De kazerne op 't Waaitje had af en toe leeg gestaan en verkeerde in zeer bouwvalligen toestand. Ook vele huizen in de nabijheid waren zoo bouwvallig, dat ze voor afbraak verkocht moesten worden en de ruimte, die men daardoor won, werd getrokken bij 't plein der kazerne. De aanbesteding had plaats in April 1817 en reeds in Juli van datzelfde jaar trok het garnizoen in het vernieuwde gebouw.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 3: b
Uitgever Beerding 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 4: b
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 5: k
Particuliere foto omstreeks 1923.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 6: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 7: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 8: k
Particuliere foto tachtiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 9: b
Uitgever Koop 1903.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 Feb 2022
Bericht:Foto 10: m
Uitgever Beerding 1907.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
We zijn de wacht gepasseerd en kijken even om de hoek op de binnenplaats van de kazerne en treffen daar een mooi tafereel aan.
Een gedeelte van het garnizoen staat aangetreden voor een oefening. Twee rijen maken kniebuigingen, hoewel de man links vooraan wel wat laat is. Of dit nu onder tromgeroffel geschiedde is ons niet duidelijk, maar wat doet anders de tamboer erbij?
De andere twee rijen staan stram rechtop, voor hen zal de volgende ronde wel zijn geweest.
De korporaal aan de linker zijde speelt meer de mooie jongen dan dat hij over zijn manschappen waakt.
De kazerne heeft talrijke bestemmingen gehad; van opslagplaats tot verenigingsgebouw. Nu is het al jaren in gebruik bij een garagebedrijf.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 11: j
Uitgever Beerding 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 12: j
Uitgever Beerding 1903.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
Hoorn was garnizoensstad van 1863 tot 1922.
In het voormalige Huiszittende Armen Weeshuis uit 1738 aan het Waaitje, een gracht die na demping in 1878 onze huidige Veemarkt werd, was de kazerne gevestigd van het 1e Bataljon van het 7e Regiment Infanterie.
Vanaf 1897 werd dit het 21e Regiment.
Het garnizoen omvatte in totaal 5 CompagnieŽn, een bataljonskapel inbegrepen, en een majoor als garnizoenscommandant.
Al deze soldaten en officieren en het regelmatig uitrukken van de militaire muziek zullen aan het Hoornse leven een extra dimensie hebben toegevoegd.
Na opheffing van het garnizoen in 1922 is het gehele kazernecomplex drie jaar later voor f 26.950,- verkocht.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 13: b
Uitgever Beerding omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 14: v
Particuliere foto 1919.
De terugkeer van het garnizoen.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 15: b
Uitgever Schepel omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 16: c
Particuliere foto omstreeks 1915.
De man die in de achterste rij staat en zijn beide armen opsteekt is C. de Kroon, kaaskoper van beroep.
De man in de voorste rij die vierde van links zit is loodgieter Toon Miezenbeek. Hij woonde Groote Noord 111.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 17: k
Particuliere foto omstreeks 1930.
Deze foto dateert van na het vertrek in 1922 van het garnizoen. Op de binnenplaats worden werkzaamheden verricht aan een schuit. Links zien we Ph. Visser, smid aan het Achterom. Hij heeft een peuk in zijn mond. Dat is iets waar zijn zoon Piet bekend mee is geworden.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 18: c
Uitgever onbekend omstreeks 1910-1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 May 2023
Bericht:Foto 19: m
Uitgever onbekend 29 januari 1941.
Brand in de voormalige kazerne.
De brand is ontstaan in de vleugel van het pand waar de bussen van de WACO stonden en deze gingen, samen met enkele andere voertuigen, alle verloren.
Het bluswerk werd zeer ernstig bemoeilijkt door de omstandigheden; het vroor maar liefst elf graden en het viel niet mee om aan bluswater te komen. Bovendien stond erg een flinke storm.
De brand had grote schade aan het pand tot gevolg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: