Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

165. Kazerne

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Beerding j 2 Beerding j
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1904
Jaartal foto 2:1904
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: 'Het Huiszittende Armen-Weeshuis te Hoorn' uit 1994 van drs Olga van der Klooster:
Tussen 1493 en 1665 braken in Hoorn regelmatig pestepidemieen uit. In 1599 werd op deze locatie een pesthuis gesticht. Dat was op zich een vreemde plek omdat het pesthuis binnen de stad lag. In andere steden werden pesthuizen, in verband met de grote mate van besmettelijkheid, buiten de stad aangelegd. In 1686 werd het pand verbouwd tot een Huiszittende Armen-Weeshuis. Dat is een opvanghuis voor weeskinderen, maar tegelijkertijd ook een huis waar de zorg voor armlastige en hulpbehoevende mensen -de Huiszittende Armen- werd geregeld.
In 1738 werd de gevel verbouwd tot hetgeen op onder andere foto 2 zichtbaar is.
In het voorjaar van 1795 kwam de Franse invasie. De Fransen richtten het pand in als kazerne. Na het vertrek van de Fransen in 1813 bleef het gebouw als kazerne gehandhaafd. Dat duurde tot 1922 toen de laatste soldaten het pand verlieten.
Na enkele jaren van leegstand (zie foto 4A) werd het pand in 1926 ingericht als autogarage. Daartoe werd de gehele onderpui aangepast (zie foto 4B).
Na het vertrek van de auto's werd het pand in 1994 weer in de oude glorie hersteld.

Uit de Nieuwe Kroniek van Hoorn (1891):
De kazerne op 't Waaitje had af en toe leeg gestaan en verkeerde in zeer bouwvalligen toestand. Ook vele huizen in de nabijheid waren zoo bouwvallig, dat ze voor afbraak verkocht moesten worden en de ruimte, die men daardoor won, werd getrokken bij 't plein der kazerne. De aanbesteding had plaats in April 1817 en reeds in Juli van datzelfde jaar trok het garnizoen in het vernieuwde gebouw.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 3: b
Uitgever Beerding 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 4: b
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4A: k
Particuliere foto omstreeks 1923.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4B: k
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4C: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 4D: k
Particuliere foto tachtiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 5: m
Uitgever Beerding 1907.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
We zijn de wacht gepasseerd en kijken even om de hoek op de binnenplaats van de kazerne en treffen daar een mooi tafereel aan.
Een gedeelte van het garnizoen staat aangetreden voor een oefening. Twee rijen maken kniebuigingen, hoewel de man links vooraan wel wat laat is. Of dit nu onder tromgeroffel geschiedde is ons niet duidelijk, maar wat doet anders de tamboer erbij?
De andere twee rijen staan stram rechtop, voor hen zal de volgende ronde wel zijn geweest.
De korporaal aan de linker zijde speelt meer de mooie jongen dan dat hij over zijn manschappen waakt.
De kazerne heeft talrijke bestemmingen gehad; van opslagplaats tot verenigingsgebouw. Nu is het al jaren in gebruik bij een garagebedrijf.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 6: j
Uitgever Beerding 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 7: j
Uitgever Beerding 1903.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
Hoorn was garnizoensstad van 1863 tot 1922.
In het voormalige Huiszittende Armen Weeshuis uit 1738 aan het Waaitje, een gracht die na demping in 1878 onze huidige Veemarkt werd, was de kazerne gevestigd van het 1e Bataljon van het 7e Regiment Infanterie.
Vanaf 1897 werd dit het 21e Regiment.
Het garnizoen omvatte in totaal 5 CompagnieŽn, een bataljonskapel inbegrepen, en een majoor als garnizoenscommandant.
Al deze soldaten en officieren en het regelmatig uitrukken van de militaire muziek zullen aan het Hoornse leven een extra dimensie hebben toegevoegd.
Na opheffing van het garnizoen in 1922 is het gehele kazernecomplex drie jaar later voor f 26.950,- verkocht.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 7A: v
Particuliere foto omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:02 Jan 2018
Bericht:Foto 8: b
Uitgever Schepel omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 8A: c
Particuliere foto omstreeks 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:11 Jan 2018
Bericht:Foto 9: c
Uitgever onbekend omstreeks 1910-1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: