Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

184. Korte Achterstraat

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Beerding 2 Onbekend
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1902
Jaartal foto 2:1957
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 1:
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
De Korte Achterstraat met links, zoals de tekst al aangeeft, het "Protestantse Weeshuis".
Hier was vroeger het Sint Marienklooster, daterend van 1408.
Iets zal hier nog wel van te vinden zijn, maar dan toch zeer weinig. In de loop der eeuwen is er zo aan veranderd en vernieuwd dat hetgeen nog aan het oude klooster herinnert te verwaarlozen is.
De gedenksteen, links in de muur, herinnert aan het feit dat de graaf van Bossu hier, na de slag op de Zuiderzee, gevangen heeft gezeten.
De dame vooraan, vast een vreemde in de stad, leest de inscriptie met veel aandacht en op de achtergrond vermoeden wij een rij weeskinderen.
De man, staande bij de poort, zou de weesvader R. van Breemen kunnen zijn, die toen niet heeft kunnen bevroeden dat een tachtig jaar later zijn weeshuis gedeeltelijk door brand zou worden verwoest. Gelukkig is men reeds met de opbouw van dit mooie pand begonnen.
Het grote gebouw, met het puntdak, was een aantal jaren geleden nog als gereformeerde kerk in gebruik. Tot 1879 had het als rooms-katholieke kerk dienst gedaan en na enige tijd als opslagplaats te hebben gediend, schijnt het nu leeg te staan.
Het pakhuis rechts was van E. Edel Wzn., die zijn winkel op de Gouw had. Later was hier de firma Edel & Thies.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:28 Dec 2017
Bericht:Foto 3:
Uitgever AKO Amsterdam zestiger jaren.
Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (1891):
In 1809 dagteekent eene circulaire van de regenten van het Protestantsche weeshuis van onze stad aan de Protestantsche ingezetenen. Er werd daarin gewezen op 't groot aantal kinderen, dat verzorgd moest worden en dat niet minder dan 180 bedroeg. Om de stichting in stand te doen blijven, had men dringend behoefte aan geldelijke ondersteuning en aan de huizen der burgers werd daarom een inschrijvingsbiljet bezorgd, waarop ze voor eene schenking in eens, of voor eene in termijnen konden teekenen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jul 2018
Bericht:Foto 4:
Uitgever La Riviere & Voorhoeve Zwolle omstreeks 1905.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (1980).
Bij de reformatie werd het Mariaklooster van de Franciscanessen aan de Korte Achterstraat geconfisceerd.
In 1574 werd het klooster toegewezen voor het onderbrengen van het weeshuis, dat reeds in 1531 als het 'Burger Weeshuis' was opgericht.
Met name in de 19e eeuw bestond de leiding uit vijf regenten en vijf regentessen, die onder meer tot taak hadden er op toe te zien, dat de weesjongens als werkjongens tot het aanleren van 'nuttige en voordelige' ambachten bij geschikte bazen werden geplaatst en dat de meisjes een behoorlijk emplooi kregen als naaisters en dienstboden.
Bij het verlaten van het gesticht kregen de kinderen een gehele of gedeeltelijke uitzet, afhankelijk van de betoonde ijver en de gemaakte vorderingen.
Het gebouw van het Protestante Weeshuis vertoont, op de monumentale ingangspoort aan de Korte Achterstraat na, architectonisch weinig bijzonders.
Bijzonder sfeervol is echter de oude binnenplaats met een hardstenen pomp en bontgekleurde loden beelden van een weesjongen en een weesmeisje samen met de eenhoorn die het wapen van Hoorn vasthoudt.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jul 2018
Bericht:Foto 5:
Uitgever Beerding omstreeks 1925.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2019
Bericht:Foto 6:
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart:
   Map: De lokatie van deze foto's is te vinden op de volgende kaart: